• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 123 -  حفظ امدادهاي غيبي با اخلاص در عمل
صفحه : 123
موفق هستيد.
حفظ امدادهاي غيبي با اخلاص در عمل
و عمده اين است كه يك كشوري است كه شما از دهن چند تا اژدها بيرونش آورديداينها، طرفين ، همه شان اژدها هستند، يكيشان بدتر يكيشان از او بدتر، و الا همه در بدي مثل هم هستند و شما الان كشور خودتان را، اين ملت نجات داده و حالا هر گوشه ايش دست يك دسته اي افتاده است كه بايد درش كار كند. و مطمئن باشيد شمايي كه مي خواهيد، مايي كه مي خواهيم آن مسائل الهي و آن مقاصد الهي و مقاصد حق در ايران جايگزين آن باطلها بشود، خداوند با ما همراهي مي كند. وقتي كه ما يك همچوپشتوانه اي داريم [پيروزيم ] و ملت ما را الان مي بينيد، شما خيال مي كنيد مسئله عادي است كه يك ملت سرتاسرش يك مطلب را بگويد، اين مسئله عادي نيست ، يك مسئله غيبي است ؛ اين كه سرتاسر كشور يك وقت آدم ببيند كه هر جا هر صدايي بلند مي شود،آن چيزي كه در بندر عباس واقع مي شود، در آخر آذربايجان هم واقع مي شود همان مطلب ، كي مي تواند همچو كاري را انجام بدهد؟ چه دستگاهي مي تواند؟ اين دستگاههاي بزرگ خارجي وقتي بخواهند يك چيزي را راه بيندازند، يك ميتينگي مي خواهند راه بيندازند، هزار جور زحمت دارد، باز هم نمي توانند آن طوري كه دلشان مي خواهد. شما يك كلمه مي گوييد، يك وقت مي بينيد سرتاسر كشور همه با هم همصداهستند. اين يك دست غيبي است همراه ما و اين را حفظش بكنيد. حفظ به اين است كه خدمت را خالص كنيد براي خداي تبارك و تعالي . عقل اقتضا مي كند كه انسان زحمت كه مي كشد اين زحمت را براي خلق بكشد، همان زحمت را براي خالق هم بكشد،نتيجه اش هم در دنيا همان است . شما در اينجا كار مي كنيد، زحمت مي كشيد، قصدتان هرچه هست ، آن مقداري كه بايد به شما - مثلا - از حيثيات برسد مي رسد، حالا عقل اقتضامي كند كه خوب ، ما وقتي كه اينطور است ، چرا براي خدا نباشد. ما براي خدا هم كاربكنيم ، هر مقصدي كه داريم بهتر به ما مي رسد، براي غير خدا هم كار بكنيم به مامي رسد، لكن براي ما ضررهاي معنوي دارد. چرا انسان همه مسائل را، معنويات را نگيرد