• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 120 -  توجه خاص دشمنان ، به صدا و سيما
صفحه : 120
ندارد، از وضع تحول ايران اطلاع ندارد، مي آيد يك كلمه اي مي گويد، يك جمله اي مي گويد، يك مصاحبه اي مي كند و آشوب بپا مي كند؛ يعني ، ايران را مي برد طرف يك امور غير مطلوب . و لهذا، همانطوري كه شايد در همه دنيا اينطور باشد كه اين دستگاه تحت كنترل يك اشخاص مطلع از مسائل ، عميق در مسائل ، كه اگر يك چيزي مي خواهدپخش بشود، در نظر آنها باشد، آنها ببينند و بگويند اين كلمه صحيح است يا صحيح نيست ، اين جمله درست است يا نيست . شما ببينيد الان وقتي كه مي خواهند يكي از اين مقامات عاليرتبه به اصطلاح خودشان صحبت بكنند، اينها نمي آيند بايستند صحبت كنند، اينها مي نويسند. اين براي اين است كه يك نطقي كه او مي كند، در سرتاسر عالم منتشر مي شود اين ، اگر يك كلمه اين ور و آن ور باشد، يك جمله برخلاف مصالح خودشان باشد، خوب ، غائله بپا مي كند. اين دستگاهها اينطور نيست كه در آنجاها، درممالكي كه مترقي هستند باصطلاح ، در آنجاها همين طور باشد كه هر كه بخواهد، هر چه بگويد درش ؛ كنترل مي شود، اشخاص مختلف مي بينند، اشخاص كه تخصص در اين امور دارند مطالعه مي كنند، مي بينند، الفاظ را اين ور و آن ور مي كنند، جملات را ببينندكه چه جوري است . بايد شما كوشش كنيد كه يك وقت - خداي نخواسته - شمايي كه مي خواهيد خدمت بكنيد، شمايي كه آماده ايد براي اينكه شب و روز خدمت براي كشور خودتان بكنيد و الان فرصت به دست شما داده شده است كه شما مي توانيدخدمت بكنيد، يك وقت مي بينيد كه يك نفر آدم نفوذ كرد در آنجا و در يك جاي حساس ، آن وقت مي آيد يك كاري مي كند، يك عملي انجام مي دهد يا يك فيلمي كه آنها مطلع هستند، كارشناس مي خواهد اين فيلمها. اين فيلمها ممكن است يك نتايجي بدهد كه نتايج را اشخاص عادي نتوانند درست بفهمند. كارشناسها در آن فكر كنند، تامل كنند تا اينكه يك فيلم صحيحي باشد كه مناسب با جمهوري اسلامي و با مصالح اسلام ، بامصالح كشور خودتان باشد.
توجه خاص دشمنان ، به صدا و سيما
شما بدانيد كه تمام قدرتهاي عالم الان توجه به اين معنا دارند و چشمهايشان را