• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 117 -  اصلاح كشور بواسطه اصلاح صدا و سيما
سخنراني
زمان : 27 اسفند 1360 / 22 جمادي الاول 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : نقش و تاثير راديو و تلويزيون در كشور
حضار: معاون سياسي و مسئولان و كاركنان واحد سياسي و اخبار صدا و سيما
صفحه : 117
بسم الله الرحمن الرحيم
اصلاح كشور بواسطه اصلاح صدا و سيما
من از شما خواهران و برادران كه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي كار مي كنيد وزحمت مي كشيد، تشكر مي كنم و براي شما دعا مي كنم .
شما مي دانيد كه از اولي كه اين صدا و سيما در ايران وجود پيدا كرد، آنچه كه شايدگفت از همه چيزها بيشتر صدمه وارد كرد به هم حيثيت اين ملت ، و هم در وابسته كردن اين ملت به قدرتهاي بزرگ ، اين دستگاهها بود. اين دستگاهها در زمان اين پسر بدتر ازپدر، مخصوصا، خيانتهايي كرد به ايران از حيث تبليغ جهات فساد. شما مي دانيد كه اگرمطلبي در راديو تلويزيون گفته بشود و پخش بشود، چه نقشي دارد در سرتاسر كشور،بلكه در سرتاسر جاهايي كه اين صدا به آنجا مي رسد يا اين سيما. در عهد آنها قبل ازانقلاب ، اينها و همه مطبوعات و همه گويندگان الا نادر، در خدمت قدرتهاي خارجي بودند و هر عملي را كه انجام مي دادند، آن بود كه آنها مي خواستند و هر فسادي كه آنهامي خواستند در ايران راه بيندازند يكي از عواملش تبليغاتي بود كه در صدا و سيمامي شد. ترويج فساد از همه طرف در مطبوعات و در راديو تلويزيون ، نشان دادن فيلمهاي مفتضح براي تباهي طبقه جوان ، مصرفي بار آوردن ملت در تبليغ كالاهاي مصرفي خارجي ، همه اينها و بسياري از چيزهاي ديگر كه در خدمت غرب و شرق بود، از راه تلويزيون و راديو، يكي از راههاي بزرگشان براي تبليغ اين امور اين بود و اگر - خداي نخواسته - اين تا چندين سال ديگر دوام پيدا مي كرد، ما بايد فاتحه ايران را بخوانيم . و
صفحه : 118
الان شما توجه كنيد كه دستگاهي كه سالهاي طولاني در خدمت غرب و شرق بوده ومسائل آنها را پخش مي كرده و عواملي بودند براي تباه كردن جوانهاي ما و شما تازه واردشديد و مي خواهيد كه اين را متحول كنيد، كار ارزنده و مشكلي است .
شما الان مي دانيد كه اين دستگاه در همه جاي كشور، در روستاها و شهرها و همه جا،بچه و بزرگ از اين استفاده مي كنند. اين فرق دارد با آن مطبوعات ديگر؛ مطبوعات ديگر عكسهايش مال همه است ، لكن محتوايش چون سواد ندارند نمي توانند بخوانند،اما فيلمي كه شما نشان بدهيد، اگر فيلم سازنده باشد، اين در سرتاسر كشور سازندگي داردو اگر يك فيلم - خداي نخواسته - انحرافي باشد، در سرتاسر كشور نقش دارد. شما اين رامثل ساير رسانه هاي گروهي حساب نكنيد، اين يك وضعيت خاصي دارد كه اين بچه هاي دو - سه ساله ، سه - چهار ساله به اين نگاه مي كنند و از اين در روح آنها اثرگذاشته مي شود تا پيرمردها، تحت تاثير همه واقع مي شوند. و اين يك دستگاهي است كه در خدمتگزاري مي تواند بهترين دستگاهها باشد و در خيانت مي تواند بالاترين خيانت را بكند. از تمام دستگاههاي تبليغاتي الان ، امروز نقش راديو تلويزيون از همه دستگاههابالاتر است . اگر اين اصلاح بشود، يك كشور را مي تواند اصلاح كند و اگر - خداي نخواسته - انحراف در اين باشد، يك كشور را مي تواند منحرف كند. اينهايي كه سوادندارند، خوب ، فيلمها را تماشا مي كنند، حرفها را هم مي شنوند، آنها هم كه سواد دارندخوب هست ، اينطور نيست كه اين مخصوص به يك دسته اي باشد. بچه هاي كوچولومي نشينند و اين عروسكهايي كه آنجا چه مي شود - مثلا - تماشا مي كنند و فيلمها را تماشامي كنند، اگر انحراف در اينها باشد، آنها را از همان بچگي منحرف مي كند. اين ازمدرسه ها بالاتر است ، اين مدرسه عمومي سرتاسري كشور است و صدايي كه در اينجابلند مي شود، همه كشور و تا آنجايي كه موج آن مي رود، اين صدا مي رود و نقشي كه دراينجا نقش مي بندد، صورتي كه در اينجا و سيمايي كه در اينجا نشان داده مي شود، درهمه كشور و در هر جا كه اين پوشش دارد، مي رود. و لهذا، مسئوليت اين ، يك مسئوليت بسيار بزرگي است و خدمت در اينجا هم يك خدمت ارزنده بسيار بزرگي است . شما هم
صفحه : 119
بار مسئوليت به دوشتان هست و هم ارزش خدمت . ارزش خدمت هست كه اگر شما درخدمت اين ملت باشيد و در خدمت اسلام باشيد، مي توانيد يك نقشي داشته باشيد كه آن مسائلي كه در طول زمانهاي طولاني ، در زمان آمدن اين دو دستگاه در ايران و معوج كردن اذهان همه افرادي كه در اين نظر داشتند و حالا هم دارند، شما مي خواهيد كه آنهارا متحول كنيد به يك معناي ديگري ، اين مسئله زحمت دارد.
لزوم كنترل برنامه ها توسط افراد آگاه
يك وقت مي بينيد كه در اين دستگاه يك كلمه گفته مي شود، يك جمله گفته مي شودو يك بازار به هم مي خورد. اينهايي كه مي گويم ، شكايت شده كه يك آدم غير مسئول مي آيد كه يك جمله مي گويد و اين جمله تكان دهنده است نسبت به بازرگانها، نسبت به جاهاي ديگر. نبايد اين دستگاه به طور هرج و مرج اداره بشود. اين دستگاه در زير نظرهر سه قوه است از باب اينكه اهميت داشته . دستگاهي كه تمام قوايي كه در ايران هست در او نظر دارند و در او نماينده دارند، اين دستگاه نبايد اينطور باشد كه هر كس هر چه دلش مي خواهد در آنجا بگويد، افراد غير مسئول يك وقت واقع بشوند آنجا مصاحبه بكنند، در مصاحباتشان يك وقت مسائل اعوجاجي باشد. يك جمله ممكن است كه شمارا به وضعي مبتلا كند كه نتوانيد يك سال جبرانش كنيد. اين بايد يك طوري منظم باشد،تحت نظر اشخاصي كه آشنايي دارند به مسائل سياسي ، آشنايي دارند به مسائل اجتماعي ، آشنايي دارند به وضع خود كشور، بايد در تحت نظر خود آنها پخش بشود.اگر بنا باشد هر كه هر چه دلش مي خواهد بيايد توي راديو، توي تلويزيون بگويد، اين هم پخش بشود در همه جا، يك وقت مردم گوش كنند و ببينند دولت مي خواهد چه بكند،در صورتي كه آنطور نيست . دولتي كه مي خواهد خدمت بكند به اين مردم ، مي خواهدهمه چيز را به وضع خودش حفظ كند، اين را يك وقت مي بينيد كه يك نفر آدم مي آيد،حالا يا آن آدم ، آدم فاسدي است و خودش را جا زده است ، كه اين خيلي احتمال است ويا آدم بي اطلاع ، نمي داند چيست حساب ، سياست سرش نمي شود، از اجتماع اطلاع
صفحه : 120
ندارد، از وضع تحول ايران اطلاع ندارد، مي آيد يك كلمه اي مي گويد، يك جمله اي مي گويد، يك مصاحبه اي مي كند و آشوب بپا مي كند؛ يعني ، ايران را مي برد طرف يك امور غير مطلوب . و لهذا، همانطوري كه شايد در همه دنيا اينطور باشد كه اين دستگاه تحت كنترل يك اشخاص مطلع از مسائل ، عميق در مسائل ، كه اگر يك چيزي مي خواهدپخش بشود، در نظر آنها باشد، آنها ببينند و بگويند اين كلمه صحيح است يا صحيح نيست ، اين جمله درست است يا نيست . شما ببينيد الان وقتي كه مي خواهند يكي از اين مقامات عاليرتبه به اصطلاح خودشان صحبت بكنند، اينها نمي آيند بايستند صحبت كنند، اينها مي نويسند. اين براي اين است كه يك نطقي كه او مي كند، در سرتاسر عالم منتشر مي شود اين ، اگر يك كلمه اين ور و آن ور باشد، يك جمله برخلاف مصالح خودشان باشد، خوب ، غائله بپا مي كند. اين دستگاهها اينطور نيست كه در آنجاها، درممالكي كه مترقي هستند باصطلاح ، در آنجاها همين طور باشد كه هر كه بخواهد، هر چه بگويد درش ؛ كنترل مي شود، اشخاص مختلف مي بينند، اشخاص كه تخصص در اين امور دارند مطالعه مي كنند، مي بينند، الفاظ را اين ور و آن ور مي كنند، جملات را ببينندكه چه جوري است . بايد شما كوشش كنيد كه يك وقت - خداي نخواسته - شمايي كه مي خواهيد خدمت بكنيد، شمايي كه آماده ايد براي اينكه شب و روز خدمت براي كشور خودتان بكنيد و الان فرصت به دست شما داده شده است كه شما مي توانيدخدمت بكنيد، يك وقت مي بينيد كه يك نفر آدم نفوذ كرد در آنجا و در يك جاي حساس ، آن وقت مي آيد يك كاري مي كند، يك عملي انجام مي دهد يا يك فيلمي كه آنها مطلع هستند، كارشناس مي خواهد اين فيلمها. اين فيلمها ممكن است يك نتايجي بدهد كه نتايج را اشخاص عادي نتوانند درست بفهمند. كارشناسها در آن فكر كنند، تامل كنند تا اينكه يك فيلم صحيحي باشد كه مناسب با جمهوري اسلامي و با مصالح اسلام ، بامصالح كشور خودتان باشد.
توجه خاص دشمنان ، به صدا و سيما
شما بدانيد كه تمام قدرتهاي عالم الان توجه به اين معنا دارند و چشمهايشان را
صفحه : 121
دوخته اند كه اين طعمه اي كه از دستشان رفته برگردانند. كم چيزي نبوده ، اينها ايران را ازجهات مختلف مي خواستند وابسته به خودشان بكنند، وابسته هم بود. الان هم اينهادست بردار نيستند به اين زوديها كه ما خيال كنيم كه ما حالا از آنها گرفتيم . حالا كه گرفتيم آنها فهميدند كه يك همچو مصيبتي برايشان واقع شده ، آنها نمي نشينند همين طوري كه بيايد هر چه بشود. الان از همه جاها توجه دارند و به همه چيزهايي كه در ايران هست توجه دارند و يكي از اموري كه توجه زياد براي آن هست ، همين صدا و سيماست ؛ براي اينكه خوب معلوم است كه اين از همه دستگاهها حساستر است . در دنيا هيچ ما نداريم چيزي كه به اندازه اينها حساس باشد و به اندازه اينها بتواند به همه جا برود، هيچ ديگرهمچو چيزي ما نداريم و لهذا، روي اين خيلي حساب مي شود و شياطين خيلي حساب مي كنند روي اين و اشخاص مختلفي با ايده هاي مختلف ممكن است بخواهند بيايندوارد بشوند و شما را بازي بدهند.
انسان كه غيب نمي داند، خوب ، مي آيد ظواهرش [را] درست مي كند و اينها افرادمختلف از همه جنس دارند. آدمي كه بيست سال ملي خودش را معرفي مي كند، خوب ،اين بختيار را شما ديديد، اين بختيار بيست سال شايد بيشتر، اينها به ملي ، چه ، چه ، چه وخودش را جا زده بود، بعد معلوم شد يكي از مهره هاي آنهاست ، الان هم براي آنها داردكار مي كند. و همينطور دارند از همه قسمها، آنها از همه قسم دارند. و به عبارتي ديگر درهمه چيزي كه در ايران هست ، اصلش هست ، جلبش هم هست و ما بايد خيلي متوجه باشيم ، خصوصا، يك همچو دستگاه بسيار موثر و بسيار سودمند در موقع خودش وضررمند در مواقع ديگر، اين دستگاه همه به آن توجه دارند و شما بايد به تمام معنا در آن توجه داشته باشيد كه يك وقت يك فردي نباشد، يك وقت يك فيلمي نباشد، يك وقت فيلمي را به صورتي كه خيلي خوب است - مثلا - داده بشود و بعد وضع را دگرگون بكند. مي توانند با يك فيلمي يك وضعي را برگردانند، مي توانند با يك قولي يك مصيبتي ايجاد كنند. بنابراين ، آن چيزي كه بر شما هست ، يكي افراد است كه افراد بايدشناسايي بشود، بايد معلوم بشود، سوابقشان معلوم بشود. من از اولي كه پيروزي انقلاب
صفحه : 122
پيش آمد، اين آقاياني كه مي آمدند اينجا راجع به اين صحبتها مي شد، اين مطلب را به همه شان تذكر مي دادم كه بايد اينطور باشد.
گماردن افراد شناخته شده در مسئوليتهاي حساس
ما الان مبتلا هستيم به گروههايي كه آنها قبل از ما مشغول بودند به اين امور. قبل ازاينكه ما وارد در اين امور بشويم ، آنها قبل از اين مشغول بودند و نقشه داشتند و ما مبتلاهستيم به آنها. الان بعضي از اين احزابي كه در ايران هستند، بعضي از اين گروههايي كه در ايران هستند، اينها قبل از ما خودشان نقشه ها داشتند و كارها داشتند. حالا ما مي فهميم كه اين حزب و اين دسته منافقين چه سابقه ها خودشان داشتند و چه كارها مي خواستندانجام بدهند، در حبس چه كارها مي خواستند انجام بدهند و قبل از آن چه كارها و بعد ازآن چه كارها و الان هم دست بردار نيستند اينها، ولو نمي توانند يك كاري بكنند، لكن كافي است كه يكي دو نفرشان خودشان را وارد بكنند، يك وقت ببينيد كه يك انحرافي حاصل شد و از اينها انحراف حاصل شده است . و لهذا، افرادي كه در موارد حساس اينجا خصوصا واقع مي شوند افرادي باشند كه سوابقشان معلوم باشد اينها چكاره بودنددر آن وقت ، چه كرده اند اينها، خانواده اينها چه خانواده اي هست ، چكاره بودند در آن وقت ، كارهايي كه در سابق كرده اند روي چه زمينه ها بوده است . اگر بخواهيد شما واقعا،يك دستگاهي باشد كه اين دستگاه در خدمت خود كشورتان باشد و بخواهد نجات بدهد اين كشور را از آن گرفتاريهايي كه در طول تاريخ و خصوصا، در اين پنجاه سال اخير ما داشتيم و شما داشتيد. بخواهيد نجات بدهيد اين ملت را، بايد طوري بكنيد كه افرادي كه آنجاهايي كه حساس است ، بسيار زياد بايد مطالعه كنيد رويش و در ساير جاهاهم همين طور. علي اي حال ، يك توجه خاصي در اينجا لازم است كه بايد بشود و افرادكارشناسي لازم داريد كه همه چيزها را، پيچ و مهره هاي همه امور را بتوانند يك عده كارشناس كه درست مطالعه كنند و بفهمند، هم در فيلمها و هم در گفتارها و هم درمصاحبه ها، همه اينها بايد اينطور باشد تا اينكه ان شاءالله ، موفق بشويد و مطمئن باشيد كه
صفحه : 123
موفق هستيد.
حفظ امدادهاي غيبي با اخلاص در عمل
و عمده اين است كه يك كشوري است كه شما از دهن چند تا اژدها بيرونش آورديداينها، طرفين ، همه شان اژدها هستند، يكيشان بدتر يكيشان از او بدتر، و الا همه در بدي مثل هم هستند و شما الان كشور خودتان را، اين ملت نجات داده و حالا هر گوشه ايش دست يك دسته اي افتاده است كه بايد درش كار كند. و مطمئن باشيد شمايي كه مي خواهيد، مايي كه مي خواهيم آن مسائل الهي و آن مقاصد الهي و مقاصد حق در ايران جايگزين آن باطلها بشود، خداوند با ما همراهي مي كند. وقتي كه ما يك همچوپشتوانه اي داريم [پيروزيم ] و ملت ما را الان مي بينيد، شما خيال مي كنيد مسئله عادي است كه يك ملت سرتاسرش يك مطلب را بگويد، اين مسئله عادي نيست ، يك مسئله غيبي است ؛ اين كه سرتاسر كشور يك وقت آدم ببيند كه هر جا هر صدايي بلند مي شود،آن چيزي كه در بندر عباس واقع مي شود، در آخر آذربايجان هم واقع مي شود همان مطلب ، كي مي تواند همچو كاري را انجام بدهد؟ چه دستگاهي مي تواند؟ اين دستگاههاي بزرگ خارجي وقتي بخواهند يك چيزي را راه بيندازند، يك ميتينگي مي خواهند راه بيندازند، هزار جور زحمت دارد، باز هم نمي توانند آن طوري كه دلشان مي خواهد. شما يك كلمه مي گوييد، يك وقت مي بينيد سرتاسر كشور همه با هم همصداهستند. اين يك دست غيبي است همراه ما و اين را حفظش بكنيد. حفظ به اين است كه خدمت را خالص كنيد براي خداي تبارك و تعالي . عقل اقتضا مي كند كه انسان زحمت كه مي كشد اين زحمت را براي خلق بكشد، همان زحمت را براي خالق هم بكشد،نتيجه اش هم در دنيا همان است . شما در اينجا كار مي كنيد، زحمت مي كشيد، قصدتان هرچه هست ، آن مقداري كه بايد به شما - مثلا - از حيثيات برسد مي رسد، حالا عقل اقتضامي كند كه خوب ، ما وقتي كه اينطور است ، چرا براي خدا نباشد. ما براي خدا هم كاربكنيم ، هر مقصدي كه داريم بهتر به ما مي رسد، براي غير خدا هم كار بكنيم به مامي رسد، لكن براي ما ضررهاي معنوي دارد. چرا انسان همه مسائل را، معنويات را نگيرد
صفحه : 124
تا ماديات هم دنبالش بيايد؟ ماديات هست ، اما معنويات را وقتي شما گرفتيد ماديات هم دنبالش مي آيد، لازم نيست شما براي او زحمت بكشيد. شما براي معنويات ، براي كشورتان ، براي رها كردن كشورتان از ظلم و جوري كه كشيده اند، اين ملت كشيده است ،از اين اشخاصي كه در اينجا حكومت كرده اند و به اينها ظلم كرده اند، يا قدرتهايي كه آلاتشان در اينجا بوده است و كارهايي كرده اند، شما براي نجات اين ملت كار بكنيد.خداوند به شما هم در دنيا همه چيز مي دهد و هم در آخرت ، ان شاءالله . و اميدوارم خداوند شما را موفق كند ان شاءالله اين دستگاه را يك دستگاه به تمام معنا اسلامي [كنيد]كه هر جا كليد باز مي شود، انسان بفهمد كه اين با ساير جاها فرق دارد، اين يك جورديگري است . خدا حفظتان كند ان شاءالله ، موفقتان كند.