• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 111 -  كاستن از تشريفات در ايام نوروز
صفحه : 111
بدون اينكه در يك حزب يا در گروهي وارد شده باشيد، هر گروهي مي خواهد باشد.گروه فاسد كه ان شاءالله ، وارد نمي شويد، گروههاي بسيار خوب هم وارد نشويد. بايد شمامستقل ، بدون اينكه پيوند به يك گروهي داشته باشيد مستقل باشيد و از حزب الله تعالي شانه . همه افراد ايران موظفند كه با هم باشند. اگر احزاب هستند، خودشان را با ساير افرادكشور هماهنگ كنند. افراد كشور هم خودشان را با آنها برادر بدانند. گروههاي مختلفي كه اسلامي هستند، اين گروههاي اسلامي هم نبايد دخالت در امور ارتش بكنند و نبايددر آنجا افراد داشته باشد، تا بتوانيد يك عضو صالح و يك ارتش و سپاه پاسداران منسجم و صالح و قدرتمند باشيد. ورود سياست در ارتش شكست ارتش است ، اين رابايد بدانيد و شرعا جايز نيست . و من امر مي كنم به شما كه يا در ارتش يا در حزب ، دوم ندارد كه بخواهيد هم ارتشي باشيد، هم حزبي ، نمي شود، يا مثل ساير مردم هر طوري هستند.
انتحار بهترين راه براي صدام
و من به همه كساني كه با اين جمهوري اسلامي مخالفت مي كنند، نصيحت مي كنم كه بس است ديگر. قدرتهاي خودتان را سنجيديد، فهميديد نمي شود با يك قدرت اسلامي درافتاد، خودتان را سنجيديد، فهميديد نمي شود، حالا كه فهميديد نمي شودچرا لجاجت مي كنيد؟ دست برداريد برويد مشغول يك كار ديگري بشويد و به صدام هم مي گويم كه من يك راه براي تو سراغ دارم و آن راه انتحار است . همان طوري كه هيتلر بعد از آنكه به شكست رسيد خودش را كشت ، تو هم اگر مردي و مثل هيتلري خودت را بكش .
كاستن از تشريفات در ايام نوروز
برادرها، خواهرها، عرض كردم كه ما بايد خودمان ، خودمان را نگه داريم . بايد طمع را از همه جا بريد، به خدا متوجه شد. تاكنون هم هر چه شما پيروزي داشتيد براي اين است كه اتكال به قدرت الهي و قدرت خودتان كه از قدرت الهي است اين اتكال راداريد. و يكي از نصيحتهايي كه چون نزديك سال نو است مي خواهم به همه ملت اين