• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 110 -  جايز نبودن ورود قواي مسلحه در احزاب
صفحه : 110
هم ايراني است لكن انسان نيست .
جايز نبودن ورود قواي مسلحه در احزاب
برادرها، ما بايد خودمان ، خودمان را حفظ كنيم . نبايد ما منتظر اين باشيم كه قدرتهاي خارجي به ما كمك كنند، ما از كمك آنها گذشتيم . "مرا به خير تو اميد نيست ،شرمرسان "؛ شر هم بخواهند برسانند ما با آنها مقابله مي كنيم . ما بايد كلاه خودمان راخودمان حفظ كنيم و حفظ اين به اين است كه ارتشي و ساير قواي نظامي و انتظامي ،پاسدار، اينهايي كه عشايري هستند، اينهايي كه قدرتهاي نظامي و انتظامي هستند، با هم يكصدا باشند، اختلاف در بين نباشد. و من عرض مي كنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي ، در هيچ يك از گروهها وارد نشوند.اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد، در گروهها وارد نشويد. اصلا، تكليف الهي -شرعي همه شما اين است كه يا برويد حزب يا بياييد ارتش باشيد؛ مختاريد از ارتش كناره گيري كنيد برويد در حزب ، ميل خودتان ، اما هم ارتشي و هم حزب ، معنايش اين است كه ارتشي بايد از ارتشي اش دست بردارد، بازيهاي سياسي بايد توي ارتش هم وارد بشود. در هر گروهي كه وارد هستيد بايد از آن گروه جدا بشويد، ولو يك گروهي است كه بسيار مردم خوبي هم هستند، ولو يك حزبي است كه بسيار حزب خوبي هست ،لكن اصل وارد شدن در حزب براي ارتش ، براي سپاه پاسداران ، براي قواي نظامي وانتظامي وارد شدنش جايز نيست ، به فساد مي كشد اينها را. و من عرض مي كنم كه كساني كه در راس ارتش هستند و كساني كه در راس سپاه پاسداران هستند موظف هستند كه ارتش را و سپاه را و ساير قواي مسلح را از احزاب كنار بزنند و اگر كسي در حزب هست ،بايد او را از ارتش بگويند يا در آنجا يا در اينجا و همين طور سپاه پاسداران و همين طورساير قواي مسلح بايد وارد در جهات سياسي نشوند تا انسجام پيدا بشود. اگر وارد بشويد،بالاخره به هم خواهيد زد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهيد ايستاد و نظام را به هم خواهيد زد و اسلام را تضعيف خواهيد كرد. تكليف همه شما اين است كه با هم باشيد