• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد پانزدهم - صفحه 9 -  اسلام ، عزيزتر از همه چيز
صفحه : 9
مي گويد: بچه ام شهيد شده است و گريه مي كند، مي گويد: نمي گذارند من بروم جبهه !يك همچه ملتي كه نگراني ديگر ندارد.
اسلام ، عزيزتر از همه چيز
ماها تابع و پيرو آن مرداني هستيم كه به حسب روايت ، به حسب تاريخ ، هر چه روزعاشورا سيدالشهدا - سلام الله عليه - به شهادت نزديكتر مي شد، افروخته تر مي شد.جوانان او مسابقه مي كردند براي اينكه شهيد بشوند. همه هم مي دانستند كه بعد از چندساعت ديگر شهيدند. مسابقه مي كردند آنها؛ براي اينكه آنها مي فهميدند كجا مي روند،آنها مي فهميدند براي چه آمده اند. آگاه بودند كه ما آمده ايم اداي وظيفه خدايي رابكنيم ، آمديم اسلام را حفظ بكنيم . اسلام از همه چيز عزيزتر است . پيغمبر اسلام و تمام ذريه او و تمام پيروان او، اينها همه دنبال اين بودند كه اسلام را نگهش دارند. اسلام امانت خداست ؛ امانتي است از جانب خدا. پيغمبر اسلام مكلف است كه اين امانت راحفظ كند و از روزي كه اين امانت را به دست او دادند تا روزي كه رحلت فرمودند، درتمام اوقات ، دنبال همين مقصد بودند و هيچ روزي و هيچ آني يك سستي - نعوذ بالله - به خودش راه نمي داد. اولياي ما هم همه اين طور بودند. پيروان پيغمبر بايد اين جور باشند.
ما كه ادعا داريم پيرو هستيم ، ما كه ادعا داريم كه دنباله رو اوليا و انبيا هستيم ، ما هم بايد اين طور باشيم . با لفظ كه نمي شود، بايد با قوت پيش برويم و با قوت با دشمن مقابله كنيم . دشمن ضعيف است ، دشمن ضعيف شد. كارهايي است كه ديگر اشخاصي كه نمي توانند در صحنه وارد بشوند، انجام مي دهند. ضعيف شدند اينها. ملت ايران قوي باشد و قوي هست . مصمم باشد و مصمم هست و به پيش برود و به پيش مي رود و اين اسلام را به همه عالم عرضه مي كند. و افتخار براي ملت ايران است كه از اينجا شروع به اين مسئله مي شود. از ايران اين نداي الهي و اين نداي پيغمبر اكرم به همه جا خواهدرفت . و ما مصمميم و ما همه فداي اسلام بايد بشويم . عمده اين است كه ما حالا چه بكنيم ؟ تكليف چي هست ؟