• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 81 -  خلاصه تعاليم اسلام ؛ نه ظالم باشيد و نه مظلوم
سخنراني
زمان : صبح 22 بهمن 1359 / 5 ربيع الثاني 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : ظلم ناپذيري و مبارزه با ظلم
مناسبت : سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
حضار: سفيران و ديپلماتها و وابستگان نظامي كشورهاي خارجي مقيم ايران
صفحه : 81
بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصه تعاليم اسلام ؛ نه ظالم باشيد و نه مظلوم
من تشكر مي كنم از آقاياني كه ، سفراي محترمي كه امروز براي سالروز پيروزي ملت اسلام و انقلاب شكوهمند ايران اينجا تشريف آوردند. و من به همه ملتهاي مظلوم و همه مستضعفين جهان اين روز را - كه طليعه بيرون آمدن از زير يوغ ابر قدرتهاست و خارج شدن از تحت سلطه سلطه جويان - تبريك عرض مي كنم .
ملت اسلام پيرو مكتبي است كه برنامه آن مكتب خلاصه مي شود در دو كلمه ؛ لاتظلمون ولا تظلمون (1). ما در طول تاريخ تحت ظلم و ستم قدرتهاي داخلي و خارجي بوديم . خصوصا در اين نيم قرن آخر كه با دست دولتهاي بزرگ اين رژيم را به روي كارآوردند. رضا خان را انگليسها؛ و محمدرضا را متفقين . در طول اين پنجاه سال ما از همه ابعاد، تحت فشار و ظلم بوديم . ظلم و تجاوز فرهنگي ؛ ظلم و تجاوز نظامي ؛ ظلم و تجاوزاقتصادي ، و اجتماعي . ما در طول اين پنجاه سال حاضر بوديم در يك كشوري كه تحت سلطه خارجي به دست عمال آنها كه از خود افراد داخلي بودند. شاهد ظلمهايي بوديم كه اگر در تاريخ ثبت بشود، كتابي بايد در آن باب نوشته بشود. آن ظلمهايي كه به مذهب كردند و آن ظلمهايي كه به ملت ؛ به بانوان ، به جوانان ، به روشنفكران و به علماي اسلام كردند چيزهايي نيست كه بشود در يك روز و چند روز تفصيل آن را بيان كرد. ملت ما
1- سوره بقره ، آيه 279 "به كسي ستم نكرده ايد و ستم نديده ايد".
صفحه : 82
بعد از اينكه اين فشار آنها را به جان آورد و جان آنها به لب رسيد، قيام كردند. در اين قيام - كه تقريبا بيش از پانزده سال طول كشيد - قربانيان فراوان دادند؛ و با قيمت خونهاي جوانها و كشتارهاي دستجمعي كه از آنها شد، معلوليني كه براي ما به ارث رسيد شاهدآن قدر ظلم بودند تا جانشان به لب رسيد و قيام كردند، دست آن قدرت ظالم را و آن قدرت وابسته را از كشور خودشان دور كردند؛ و همين طور دست كساني كه اين مملكت را به غارت مي بردند و به اسم خريد و فروش همه چيزهاي ما را برايگان مي بردند.
ما تحت رهبري پيغمبر اسلام اين دو كلمه را مي خواهيم اجرا كنيم ؛ نه ظالم باشيم و نه مظلوم . ما در طول تاريخ مظلوم بوديم . از همه جهات مظلوم بوديم . و ما امروزمي خواهيم كه مظلوم نباشيم ؛ و ظالم هم نباشيم . ما تعدي به هيچ كشوري به واسطه دستوري كه به ما رسيده است از اسلام ، نخواهيم كرد؛ و تجاوز به هيچ فردي نخواهيم كرد، و نبايد بكنيم . تجاوز به هيچ كشوري نخواهيم كرد، و نبايد بكنيم . لكن از تجاوزديگران هم بايد جلوگيري كنيم . مردم ما امروز - از زن و مرد، صغير و كبير - عازم اين هستند كه در مقابل تجاوزهايي كه تاكنون به آنها شده است و امروز جلوگيري شده است بايستند؛ و جان خودشان را فداي آزادي و استقلال و فداي بيرون رفتن از زير بار ظلم كنند. و ما از همه ملتها و از همه دولتها اين توقع انساني را داريم . اگر دولتهاي اسلامي هستند و تبع اسلام هستند، دستور اسلام است كه نبايد ظلم بكنيد و نبايد تحت بار ظلم برويد. و اگر تابع عيساي مسيح هستند، عيساي مسيح ، ظلم را به هيچ وجه روا نمي داشت .و اگر تابع موساي كليم هستند، موساي كليم هم ظلم را روا نمي داشت و زير بار ظلم هم نمي رفت . اين برنامه انبياست ؛ برنامه الهي است كه به وسيله انبيا به بشر ابلاغ شده است كه مردم نبايد ظالم باشند، حتي دو درهم ، حتي يك تومان . و نبايد قبول ظلم بكنند. همين طور ما كه تلخي ظلم را چشيديم . و من از زمان رژيم اسبق شاهد ظلمهايي بودم كه به اين ملت شد. و در رژيم دوم و ما قبل اين رژيم ، رژيم منحوس پهلوي ، ما شاهد بوديم كه بااين ملت رفتار انسان با حيوانات هم نمي شد! حيواناتي بر ما مسلط شدند كه به هيچ چيز ماو به هيچ جهت شرفي كه انسان بايد داشته باشد احترام نمي گذاشتند. سبعهايي بر ما سلطه
صفحه : 83
پيدا كردند كه جوانان ما را در تحت ظلم و سبعيت خودشان و ستم خودشان در زندانها ازبين مي بردند، و آنها را با فجيعترين صورت مي كشتند و شكنجه مي دادند. حتي شكنجه گر از اسرائيل مي آوردند تعليم بكنند شكنجه را! ما امروز غلبه كرديم بر آن ظلمها و ملت ما غلبه كرد بر آن رژيم ، و غلبه كرد بر آن كساني كه در داخل اين مملكت مي خواستنداين مملكت را از دست ما همه چيزش را بگيرند و تمام ثروت اين مملكت را، چه ثروت انساني و چه ثروتهاي طبيعي و زيرزميني و روي زميني را، از ما مي خواستند برايگان بگيرند و از ما نعمت را سلب كنند. ملت ما قيام كرد و دست آنها را كوتاه كرد. و ما با هيچ قيمتي اين متاعي را كه به دست آورديم از دست نخواهيم داد. اگر سوابق امور را ملاحظه كنيد و چنانچه اين صدامي كه ادعاي پوچي دارد اگر سوابق امور را ملاحظه كند، وچنانچه توجه به تاريخ داشته باشيد، عراق جز ايران است ؛ مداين از ماست و از ايران است . و شواهد موجود است در خود مداين و در طاق كسري (2): آن بناي عظيم كسري الان در [نزديك ] بغداد موجود است . لكن ما از باب اينكه تابع اسلام هستيم وقراردادهايي كه شده است محترم مي شماريم ، هرگز بناي اين مطلب را نداريم كه حتي به يك وجب از مملكت عراق - كه به حسب حالا مال عراق است - تعدي كنيم . و حتي يك وجب از زمين خودمان را نخواهيم به ديگران داد. نه ظلم مي كنيم به آنها؛ و نه تحت ظلم واقع مي شويم .
رفتار انساني جمهوري اسلام و جنايات صدام
آقايان سفرا كه اينجا هستند و مشاهد اين ظلمهايي هستند كه از طرف رژيم صدام برما واقع شده است و هجوم او را در راديوها و در مطبوعات شنيده اند و ديده اند، بايدتوجه داشته باشند كه اين رژيم بر ما تعدي كرده است ، تجاوز كرده است . و بايد اين تعدي و تجاوز جبران بشود، بايد برگردد به محل خودشان ، تا ما ببينيم با او بايد چه بكنيم ؛
2- طاق كسري يا ايوان كسراي مدائن ، از آثار مهم عهد انوشيروان ساساني است . طاق كسري كه خرابه هاي آن هنوزدر نزديكي بغداد باقي است كاخ گروهي از پادشاهان ساساني بوده و اين امر، نشان دهنده آن است كه عراق فعلي ،بخشي از كشور بزرگ ايران بوده است و حتي شاهان ساساني پايتخت خود را در مدائن نزديك بغداد قرارداده بودند.
صفحه : 84
و در اين تجاوزات كه كرده است دنيا چه حكم مي كند. بر خلاف همه قراردادهاي بين المللي ، بر خلاف همه اخلاقهاي انساني ، اين شخص تجاوز كرد بر ما و بر مملكت ماو به كشتار داد جمعيتهاي كثيري از انسانها را، انسانهاي عزيزي كه ما داشتيم ؛ جوانهاي مارا، پيرمردهاي ما را، اطفال ما را، پيرزنهاي ما را [آنها را] از خانمان خودشان دور كردند.و همين طور مدت كثيري است كه دسته دسته و فوج فوج كساني كه در مملكت عراق بودند و اهل آن مملكت بودند، براي اينكه در سابق اجداد آنها از ايران رفته آنجا و بعدهم آنجايي شده است ، از آنجا بيرون كردند و آواره كردند. و ما آنها را به واسطه انسانيت و به واسطه اسلاميتي كه داريم ، آنها را پذيرفتيم ، و با آنها با آغوش باز به طوري كه باكشور خودمان و افراد كشور خودمان عمل مي كنيم عمل كرديم .
ما در اين جنگي كه آنها هجوم آوردند و تحميل به ما كردند، اسراي بسيار از آنهاداريم ، پناهندگان بسيار از آنها داريم ؛ لكن با اسرا عملي كرديم كه هيچ كس با اسراي خودش آن عمل را نمي كند. ما مثل برادرهاي خودمان با آنها عمل كرديم . در صورتي كه اسرايي كه از ما آنها گرفتند تحت شكنجه هستند. حتي وزير نفت (3) ما الان تحت شكنجه است . آن طوري كه حتي در روزنامه هاي اين دو روز نوشته بودند، به واسطه شكنجه درخطر است ، و شايد خداي نخواسته از شكنجه هايي كه مي كنند و كردند جان سالم به درنبرد. اين آن رژيمي است و آن شخصي است كه در طائف آن لا طايلها را مي گويد واظهار مظلوميت مي كند؛ و نيست كسي كه بنشاند او را در يك محكمه اي و از او بازجويي كند كه آيا اين مظلوميتهايي كه اظهار مي كنيد، ظالمي هستيد كه به صورت مظلوم خودتان را جلوه مي دهيد و خائني هستيد كه خودتان را امين ملت عرب مي دانيد، و آيا ملت عراق شما را قبول دارند، پذيرا هستند؟ شما دو روز اختناق را از ملت عراق برداريد تا معلوم
3- مهندس جواد تندگويان وزير نفت جمهوري اسلامي ايران كه هنگام انجام ماموريتي در آبادان به اسارت نيروهاي بعثي درآمد. او بر اثر شكنجه هاي نيروهاي بعثي در زندان آن رژيم به شهادت رسيد. جنازه تندگويان ، سالها بعد به ايران انتقال يافت و در ميان تاثر شديد مردم در بهشت زهرا به خاك سپرده شد. عجيب آن است كه امام خميني در اين سخنراني ، شهادت مهندس تندگويان بر اثر شكنجه هاي عمال بعثي را پيش بيني فرموده اند.
صفحه : 85
بشود كه كي با شما موافق است . همان طوري كه شاه سابق معدوم ايران هم ادعا مي كرد كه ملت با من است ! و ديديد كه ملت چه طور با او بود. ملت عراق هم همين طور است كه اگر سرنيزه از روي آنها برداشته بشود، خواهند ديد كه چه طور موافق اند با اين آدم و اين مطلب كه "عروبت "(4) را من مي خواهم تقويت كنم ؛ اين برخلاف اسلام است . ما عربيت را و عجميت را و تركيت را و همه نژادها را پذيرا هستيم ، لكن نه به آن معنايي كه "حزب بعث " عراق قائلند كه بايد عرب باشد، و نه عجم و نه ترك و نه ديگران . همان مطلبي است كه هيتلر مي گفت ، آن مملكت خودش را و نژاد خودش را نژاد برتر مي دانست ؛ و بر مردم و بر جهان آن كرد كه همه شنيديد يا ديديد. ما نه ظلم خواهيم كرد؛ و نه مظلوم خواهيم واقع شد. اين مطلبي كه اينها در بوق كردند كه ما خيال تجاوز داريم به همه ملتها و همه دولتهاي دنيا يك مسئله فاسدي است و يك تهمتي است و يك افترايي است كه اين مردجنايتكار و اين حزب جنايتكار به ما زده است . ما كرارا گفته ايم كه ما به حسب دستوراسلام ، نه ظالم هستيم و نه مظلوم . نه مي توانيم زير بار ظلم برويم ، و نه خود ظلم مي كنيم .نه يك وجب از خاك ديگران را طمع به آن داريم ، اگر قدرت هم داشته باشيم ، اگرقدرت گرفتن همه دنيا هم داشته باشيم ، بنا بر اين نيست . دستور اين نيست و برنامه اسلام اين نيست كه تجاوز كنيم . لكن يك وجب از مملكت خودمان هم نخواهيم به ديگران داد. صدام را به جاي خود نشانديم ، و بعد هم بيشتر مي نشانيم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
4- عرب زدگي ؛ پان عربيسم "ناسيوناليسم عربي افراطي ".