• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 61 -  جلوگيري از نفوذ اشخاص منحرف
صفحه : 61
اين كار انجام گرفت . حالا هم ان شاءالله باز مصمم باشد ملت و جازم باشد به اينكه به پيروزي نهايي مي رسد؛ همين تصميم و جازميت او را به پيروزي خواهد رساند.
جلوگيري از نفوذ اشخاص منحرف
شما بانوان هم كه مشغول يك عمل اسلامي - انساني شديد، جازم باشيد به اينكه چون براي خدا داريد اين كار را ادامه مي دهيد موفق خواهيد شد. هر اندازه اي كه مي توانيدكوشش كنيد كه اولا افرادي كه انحراف دارند از اين مسير و انحراف دارند از جمهوري اسلامي خودش را جا نزنند. آن افراد اينطور نيست كه بيايند بگويند ما انحراف داريم وآمديم با شما كار كنيم . اينها از خود شما شايد بيشتر نمايش بدهند كه نه . ما هم همين كاررا مي خواهيم انجام بدهيم ما هم در راه اسلام هستيم .
بايد شما اشخاصي كه همكار مي خواهيد قرار بدهيد براي خودتان ، شناخته باشيد ازسابق كه اينها وضعشان ، وضع خانوادگيشان ، مسيرشان در دانشگاه اگر بودند، چه طوري بودند؛ در ساير نقاط اگر چنانكه كار كرده اند، چه جور كار كرده اند؛ اينها را همه در نظربگيريد، و افراد را براي كمك و دخالت در اين امر بزرگ انتخاب كنيد. و بعد راجع به طرز عمل شما، بايد بنابر اين بگذاريد كه هيچ اعتنا به انتقاداتي كه ممكن است حتي به اين اسمي كه شما انتخاب كرديد منحرفين بكنند، هيچ اعتنايي به اين مسائل نكنيد. همان راهي كه داريد همان راه را برويد.
لزوم بررسي مطالب و مقالات مطبوعات
مقالاتي كه نوشته مي شود از اشخاصي كه براي شما - ممكن است خارج از خود شماباشد - مقاله مي فرستند، اين مقالات را با دقت در يك شورايي كه خودتان تاسيس مي كنيد مطالعه كنيد. ممكن است يك وقت يك مقاله اي ابتدايش خيلي هم دلچسب باشد و براي شما خوب باشد، لكن در خلالش يك وقت مسائلي طرح بشود كه بر خلاف مسير خود شماست . مقالات هم بايد به طور دقت ، يك نفر نه ، يك شورايي باشد يك جمعيتي باشد كه اين مقالات را درست تحت نظر بگيرد. و بعد از اينكه ديديد در همين