• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 509 -  نقشه دشمنان براي از بين بردن قرآن
صفحه : 509
آن مذهب ؛ آن مذهب با آن مذهب ، اين حزب با آن حزب ، در يك مذهب ، اين حزب باآن حزب . و همين طور تا آخر.
نقشه دشمنان براي از بين بردن قرآن
آن چيزي كه براي مسلمين امروز لازم است اين است كه خودشان را باهم ، صف واحد كنند در مقابل كفار؛ در مقابل آنها كه با اساس اسلام بدند و در مقابل آنها كه با قرآن اصلا بدند، قرآن را براي خودشان خطر مي بينند. اين را همه مي گويند كه آن نخست وزير انگلستان (2)، در آن زمان سابق ، قرآن را برداشت ، يك توهيني هم به كتاب كرد،گفت تا اين بين مسلمين هست ما نمي توانيم سيادت كنيم ! از اول همين نقشه بود كه قرآن نباشد. و من اميدوارم كه قرآن كريم نفوذ خودش را در همه جا نشان بدهد. چنانچه الان هم اين نهضتي كه در ايران پيدا شد، اين باور را براي مردم آورد كه مي شود با همه قدرتها[مقابله كرد]، اگر يك ملتي خواست ، مي تواند با همه قدرتها مقابله كند. الان ايران درمقابل همه قدرتها - همه قدرتها يك طرف صف بسته اند، ايران هم يك طرف است -مقاومت كرده است ، و پيروز هم مي شود ان شاءالله .
ان شاءالله اميدوارم كه همه شما پيروز باشيد. و بين مملكت ما و شما و جاهاي ديگرهيچ فرقي نيست . همه تحت لواي اسلام هستيم . قضيه "مليت " هم خودش يك مسئله اي بود كه باز اينها ايجاد كرده بودند كه ملت عرب ، ملت ايران ، و ملت پاكستان ، و ملت اندونزي ، ملت كذا اين هم از دامهايي بود كه آنها درست كرده بودند، گرايش به ملت .همان كه اسلام نفي اش كرده كه فرقي ما بين [ملتهاي مسلم ] نيست ، آنها اثباتش مي كنند.الان هم مي بينيد كه صدام با گرايش "ملي " با آنكه ملي هم معلوم نيست باشد، با آن گرايش مليش دارد با ايران چه مي كند. اين چيزهايي است كه آنها درست كرده اند براي ما؛ ما را به جان هم ريختند. مايي كه مي گوييم اسلام ، صدام را مي فرستند به اسم اينكه مسلم نيستيد شما! مردم ما همه فرياد اسلام مي زنند، او مي گويد نه ، شما زرتشتي هستيد!
2- گلادستون صدر اعظم در عهد ويكتوريا.