• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 483 -  نصيحت به جوانان فريب خورده گروهكها
صفحه : 483
مي كنند؛ توطئه ها را يكي پس از ديگري خنثي مي كند. ملت امروز يكپارچه در صحنه است و مراقب ؛ مراقب توطئه ها؛ مراقب تبهكاريها. و به مجرد اينكه احساس كند گروهي ،يا اشخاصي ، بر خلاف آن مسيري كه ملت دارد، كه آن مسير انسانيت و مسير حق است ومسير جهاد براي ايمان و عقيده است ، به مجرد احساس مخالفت اشخاص يا گروهها بااين راه ، خود ملت ، بدون اينكه احتياج به اين داشته باشد كه كساني ملت را دعوت بكنديا تجهيز بكند، خود ملت مجهز است . و تمام ملت ، چه نيروهاي مسلح ، ارتش وژاندارمري و شهرباني و بسيج و پاسداران و نيروهاي ملي و چه ساير قشرها، كه آنها هم قواي مسلح به ايمان هستند، اينها همه در صحنه حاضرند، و ناظر اعمال اشخاص و ناظراعمال گروهها و جبهه ها هستند؛ و خودشان جوابگوي همه چيزهايي كه بر ضد اين انقلاب مي خواهد شكل بگيرد هستند و بحمدالله احتياج به اينكه كسي آنها را بسيج كندندارند. يك همچو ملتي است كه پيروزي نهايي را به دست مي آورد؛ و هرچه شهيد دراين راه پيروزي مي دهد مصمم تر مي شود و خستگي ناپذير است .
نصيحت به جوانان فريب خورده گروهكها
اين گروههايي كه مع الاسف عده اي از جوانان ما و بچه هاي عزيزي را كه اينها بايدبراي ميهن خودشان و اسلام خودشان عمل كنند بازي مي دهند و بر ضد اين انقلاب اسلامي ، كه دست قدرتها را از اين كشور قطع كرده است ، بسيج مي كنند و در خيابانهامي آورند و در مقابل ملت مي خواهند بايستند در اشتباه اند. و من بايد به اين جوانهاي گول خورده ، كه از چند نفر گرگ اينها گول خورده اند، نصيحت كنم و به پدر و مادر اين عزيزان نصيحت كنم كه شما فرزندان خودتان را و جوانهاي خودتان را از دست اين گرگهايي كه به صورت آدميزاد درآمده اند و شما را منحرف مي خواهند بكنند،[بگيريد] توجه داشته باشيد اين امري كه در دو روز پيش از اين اتفاق افتاد(1) اين را
1- اشاره است به اعلام قيام مسلحانه گروهك تروريستي منافقين بر عليه نظام جمهوري اسلامي و ريختن آنها به خيابانها و اقدام به ترور مسئولين نظام .