• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 471 -  پيام تشكر از آقاي يوتسه دنيال "تسليت زلزله كرمان "
پيام
زمان : 27 خرداد 1360 / 14 شعبان 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پاسخ پيام تسليت حادثه زلزله گلباف كرمان
مخاطب : يوتسه دنيال "رئيس جمهور مغولستان "
صفحه : 471
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آقاي يوتسه دنيال ، رئيس جمهوري خلق مغولستان
تلگراف تسليت و همدردي شما را در مورد فاجعه زلزله كرمان دريافت داشتم . ازاظهار محبت شما متشكرم ، و توفيق و سعادت همه ملل مستضعف و محروم جهان را ازخداي تعالي مسئلت دارم .
27 خرداد ماه 1360
روح الله الموسوي الخميني