• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 412 -  سخنراني در جمع انجمنهاي اسلامي وزارت بهداري "ارزش كار اطبا و پرستاران "
سخنراني
زمان : 18 خرداد 1360 / 5 شعبان 1401
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : ارزش كار اطبا و پرستاران - قانون و قانونگذاري - اخطار به توطئه گران
حضار: اقشار مختلف مردم ، اعضاي ستاد انجمنهاي اسلامي وزارت بهداري و بهزيستي
صفحه : 412
بسم الله الرحمن الرحيم
مسئوليت ارزشمند اطبا، پرستاران و بهياران
وجود انجمنهاي اسلامي در همه كشور و خصوصا، در ارگانهاي انقلابي ، از اموري است كه لازم است . لكن خود آقاياني كه انجمنهاي اسلامي را تشكيل مي دهند بايدمواظب باشند به اينكه اولا در اين انجمنها اشخاص فاسد و از گروههاي منحرف واردنشود. و ثانيا خود آقايان توجه داشته باشند كه كارهايي كه در آنجا انجام مي گيرد،كارهاي اسلامي باشد و انحرافاتي نداشته باشد.
امروز كه انجمنهاي اسلامي وزارت بهداري و همين طور اطبا و كارگران بهداريهاي خوزستان و پرستارهاي محترم آن استان اينجا آمده اند، من يك كلمه راجع به اين اطبا وبهياران و پرستاران و كارمندان بهداري در سرتاسر كشور عرض دارم و يك كلمه هم راجع به اين نهادها در خوزستان و در غرب و جنوب كشور عرض دارم .
آنچه نسبت به اين آقايان و اين خانمها در سرتاسر كشور عرض دارم ، اين است كه طبابت و پرستاري و خدمت به اين بيماراني كه در اين بيمارستانها خوابيده اند، يك خدمت بسيار مشكل ، لكن بسيار ارزنده است .
پرستاري مريض بسيار مشكل است و پرستاري خوب بسيار ارزشمند و همين طورطبابت و بالاي سر مريضها و مجروحين و معلولين و اينها رفتن و با آنها سر و كار داشتن مشكل است ، لكن صحيح عمل كردن بسيار ارزشمند است . در ساير ادارات بايد همه كارصحيح انجام بدهند و كار صحيح همه ارزش دارد، لكن بيمارستانها يك ويژگي خاصي دارد. سر و كار با يك عده اي داريد شما و خصوصا، پرستارها كه اينها بيمارند،
صفحه : 413
دلشكسته اند، احتياج به پرستاري روحي دارند، احتياج به آرامش روحي دارند و شما بااين بيمارها هرچه محبت بكنيد و هرچه پرستاري مادرانه و خواهرانه و برادرانه و پدرانه بكنيد، اين در روحيه بيمار موثر است ، و در خوب شدن ، سرعت خوب شدن بيماران نيزموثر است و در بارگاه خداي تبارك و تعالي خدمت به اين جمعيت ، خدمت به اين بندگان خدا، بسيار ارزشمند است .
و آنچه بايد به پرستارها و اطبا و بهيارها و مستخدمين بيمارستانهاي خوزستان وجاهاي جنگزده عرض كنم ، اين است كه كارهاي شما در آن بيمارستانها ارزشمندتر ازهمه جا هست ؛ كارها در آنجا در معرض خطر است و شما مواجه هستيد با يك جمعيتهايي كه به بيمارستان هم رحم نمي كنند و به مدارس هم رحم نمي كنند، در آنجاخدمت مي كنيد، اين يك ارزش بسيار بزرگ است . و پرستاري از كسانيكه در راه اسلام اعضاي خودشان را، صحت خودشان را، سلامت خودشان را، از دست داده اند اين يك خدمت بسيار بزرگ ارزشمندي است در بارگاه خداوند تبارك و تعالي . لكن بايد خيلي توجه داشته باشيد به اينكه هم وضع بيمارستانها وضع اسلامي باشد و هم رفتارتان با اين مرضي و با اين معلولين و با اين بيمارها يك وضع مادرانه و پدرانه و خواهرانه و برادرانه باشد. بسيار كار مشكل ارزشمندي است و بسيار پر مسئوليت . چنانچه انجمنهاي اسلامي هم كارشان ارزشمند است و مسئوليتشان بزرگ . بنابراين ، سفارش من ، تمناي من ، از همه انجمنهاي اسلامي سرتاسر كشور و همه اطبا و بهياران و كارمندان و پرستاران سرتاسركشور، خصوصا در جاهايي كه جنگزده هستند و در جاهايي كه در معرض خطر هستند،اين است كه با تمام قوا كوشش كنيد كه اعمال شما اعمال اسلامي باشد و رفتار شما بامرضي رفتار خوب و رفتار انساني - اسلامي باشد. خداوند تبارك و تعالي به شماهابرادران و خواهران اجر عنايت كند و اجر آن زنهايي كه در صدر اسلام براي پرستاري لشكر اسلام مي رفتند ان شاءالله ، در نامه اعمال شما هم نوشته بشود.
قانونگرايي و احترام و خضوع در مقابل قانون
ما امروز مواجه هستيم با مشكلاتي كه از خارج براي ما تهيه مي كنند و صادر مي كنند و
صفحه : 414
در داخل هم بعضي عناصر وابسته به خارج ، تهيه مي كنند و ما را در مشكلات مي گذارند.من در اول اين سال اعلام كردم كه اين سال را بايد ما سال اجراي قانون بدانيم و با قانون طوري عمل كنيم كه هم اسلام و هم دنيا، كارهاي ما را يك رفتار صحيح بداند. دركشوري كه قانون حكومت نكند، خصوصا، قانوني كه قانون اسلام است ، اين كشور رانمي توانيم اسلامي حساب كنيم . كساني كه با قانون مخالفت مي كنند اينها با اسلام مخالفت مي كنند. كساني كه با مصوبات مجلس بعد از اينكه شوراي نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مي كنند، اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي كنند. اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروههايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم ، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شكنيها پيش مي آيد. اگر قانون حكومت كند دريك كشوري [اختلافي ديگر نخواهد بود]. چنانچه از صدر عالم تاكنون تمام انبيا براي برقرار كردن قانون آمده اند و اسلام براي برقراري قانون آمده است و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاي اسلام تمام براي قانون خاضع بوده اند و تسليم قانون بوده اند. ما هم بايدتبعيت از پيغمبر اسلام بكنيم و از ائمه هدي بكنيم و به قانون هم عمل كنيم و هم خاضع باشيم در مقابل قانون . قانون براي همه است . البته چنانچه به قانون بخواهند عمل كنند ويك دزدي را به جاي خودش بنشانند، آن دزد صدايش در مي آيد، لكن بايد به آن دزدي كه مقابل قانون مي خواهد عرض اندام كند، توجه داد كه اين قانون است . اگر پسررسول اكرم ، دختر رسول اكرم ، هم - خداي نكرده - دزدي كند، رسول اكرم دست او رامي برد، قانون است . قانون براي نفع ملت است ، براي نفع جامعه است ، براي نفع بعضي اشخاص و بعضي گروهها نيست . قانون توجه به تمام جامعه كرده است . قانون براي تهذيب تمام جامعه است . البته دزدها از قانون بدشان مي آيد و ديكتاتورها هم از قانون بدشان مي آيد و كساني كه مخالفتها مي خواهند بكنند از قانون بدشان مي آيد، لكن قانوني كه مال همه ملت است و براي تهذيب همه ملت است و براي آرامش خاطر همه ملت است و براي مصالح همه ملت است ، بايد محترم شمرده بشود. نبايد چنانچه يك
صفحه : 415
قانوني بر خلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم ،اين قانون خوب قانوني نيست . قانون خوب است ، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد باقانون ، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه ، تطبيق بدهد با يك جمعيت ، تطبيق بدهد با يك شخص ، اين قانون نيست . قانون در راس واقع شده است و همه افراد هر كشوري بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمي كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور كشور قانون مي شود.
اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهندعرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته ام كه قدم بقدم پيش مي رود، اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر مبدل مي شود انسان ، اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي كند. اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را مي كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم ، اينها باهم بنشينند و قانون را باز كنند وتكليف را از روي قانون همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون بر خلاف راي من هم بود من خاضعم ، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم ، ديگر دعوايي پيش نمي آيد؛ هياهو پيش نمي آيد. اگر بنا باشد كه يك جايي دادستان بخواهد روي قوانين عمل بكند، ما بخواهيم بگوييم كه خير، ما دادستان را قبول نداريم ، اين معناي ديكتاتوري است . ديكتاتوري همان است كه نه به مجلس سر فرود مي آورد، نه به قوانين مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تاييد شوراي نگهبان و نه به قوه قضائيه و نه به دادستاني و نه به شوراهاي دادستاني و همين طور به همه ارگانها. قانون معنايش اين است كه [همه ] چيزها [را] به حسب قانون اسلامي ، به حسب قانون كشوري كه منطبق با قوانين اسلام است ، همه را، وظيفه شان را قانون معين كرده . بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد كه برخلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتوري است كه حالا به
صفحه : 416
صورت مظلومانه پيش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پيش خواهد آمد و بعد اين كشور را به تباهي خواهد كشيد و اين كشور وقتي به تباهي كشيده شد و اين مردم متفرق ومختلف با هم شدند، اين همان وظيفه اي كه براي ابرقدرتها بايد انجام بدهد اين آدم انجام داده ، ولو خودش نمي فهمد، اگر بفهمد كه ديگر مصبيت بالاتر است ، لكن خودشان ملتفت نيستند. اگر من اين نصيحتها را مي كنم كه شما همه به قانون عمل كنيد، ازهياهو و جنجال دست برداريد، روزنامه ها از هياهو و جنجال دست بردارند، قلمدارها ازهياهو و جنجال دست بردارند، نويسنده ها دست بردارند، گوينده ها دست بردارند، اگراين طور بشود، يك كشور قانوني ما پيدا مي كنيم كه همان كشور اسلامي است وديكتاتوري از اين كشور بيرون مي رود.
اخطار شديد به توطئه گران و مفسدان
اينكه من هميشه نصيحت مي كنم به آقايان و مي خواهم كه امور روي روش صحيح عمل بشود، روي قوانين عمل بشود و تخلف مي شود و مع ذلك ، من نصيحت مي كنم به آقايان ، اين نه از باب اين است كه در ملت ما يك ضعفي پيدا شده ، يك فتوري (1) پيداشده و ملت ما ديگر به احكام اسلام اعتنايي ندارند، اينها دنبال اين هستند يك ديكتاتورپيدا كنند و پاي بيرق او همه سينه بزنند، مسئله اين نيست . 15 خرداد و سالروز 15 خردادثابت كرد كه اين مردم در صحنه هستند و براي اسلام هم در صحنه هستند. من تا آنجايي كه بتوانم ، تا آنجايي كه اخلاق اسلامي اقتضا مي كند كه همه اينها را به آرامش دعوت كنم ، همه گروهها و گروهكها را به آرامش دعوت كنم ، همه افراد را به آرامش دعوت كنم ، عمل خواهم كرد، نصيحت خواهم كرد، نصيحت برادرانه خواهم كرد، نصيحت خاضعانه خواهم كرد، لكن اين را بايد همه بدانند كه آن روزي كه من احساس خطر براي جمهوري اسلامي بكنم ، آن روزي كه من احساس خطر براي اسلام بكنم ، آن روزاين طور نيست كه باز من بنشينم نصيحت كنم ؛ دست همه را قطع خواهم كرد. چنانچه
1- فتور: سستي ، ضعف .
صفحه : 417
اشخاصي در اين برهه از زمان كه ما ابتلا داريم به جنگ ، بايد آرامش محفوظ بشود، اگركساني در اطراف كشور سخنراني كنند و سخنراني آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص ،هر كس مي خواهد باشد، هر مقامي مي خواهد باشد، من او را به جاي خودش مي نشانم ،قبل از اينكه شورش پيدا بشود من او را به جاي خودش مي نشانم .
و امروز اعلام مي كنم به اينهايي كه در اطراف مي روند و صحبت مي كنند - و از قراري كه به من اطلاع دادند، اين گروهكهاي فاسد هم فرصت را به دست آوردند و مي خواهندراهپيمايي كنند - قواي نظامي و انتظامي و پاسدارها بايد به طور جد از سخنرانيهايي كه اين طور هستند، جلوگيري كنند و سخنرانهايي كه اين طور هستند، دستگير كنند. اگر من هم سخنراني كردم كه مخالف با دستور اسلام بود و براي ايجاد تشنج و براي گرفتار كردن ملت مسلمان ما، كه خونها داده است در راه اسلام ، اگر من هم اين كار را بكنم ، موظف شرعي هستند اين ارگانهاي انتظامي و نظامي كه من را بگيرند و به دادگاه بسپرند، اين استثناء ندارد. گوشهاي خودتان را باز كنيد، من همان طوري كه با شاه عمل كردم و هم ملت ما همان طوري كه با محمد رضا عمل كرد، با اشخاصي كه بخواهند فساد ايجاد كنند، بااشخاصي كه زايد بر صحبت ، بخواهند تشنج ايجاد كنند، با اشخاصي كه مي خواهندصف آرايي بكنند در مقابل دادستاني ، در مقابل مجلس ، در مقابل ارگانهاي ديگر، من همان خواهم كرد كه با محمدرضا [كردم ]، امروز وسايل در دست است ، و شماها منزوي خواهيد شد.
باز من نصيحت مي كنم شماها را كه تا دير نشده است به جاي خودتان بنشينيد و ازتحريكات عناصر فاسد كه در گوشهاي شما مطالبي مي خوانند، پرهيز كنيد و آنها را ازخودتان برانيد. من اگر كسي با آرامش مخالفت كند با او سخت عمل خواهم كرد و اين يك وظيفه شرعي است كه بر عهده همه ما هست و بر عهده من هم هست .
من به سرتاسر كشور، به بازارهاي كشور، به همه جايي كه مسلمين در كشور هستند،اخطار مي كنم و مي گويم كه گروههايي درصددند كه بازار را ببندند. اينها همان سرمايه داراني هستند كه امروز مي خواهند مفسده كنند. اينها همان گروهكهاي فاسد
صفحه : 418
هستند كه اشخاصي را آلت دست قرار داده اند و مي خواهند مفسده بكنند و چنانچه يك همچو امري بشود، بستن بازار امروز و راهپيمايي امروز، بستن بازار و راهپيمايي در مقابل رسول اكرم است ، در مقابل اسلام است و شما هوشيار باشيد كه مبادا اين گروهكهاي فرصت طلب به بهانه اينكه چه شده و چه شده بخواهند راهپيمايي كنند و بخواهندآشوب كنند. محركين آشوب را، هركس مي خواهد باشد، با قلم ، با زبان ، با هرچه بخواهد باشد، معرفي كنند، من او را خواهم منزوي كرد. بنابراين ، من تا سر حد امكان ، تاآنجايي كه اسلام را در خطر نبينم و بازيهاي سياسي نخواهد اسلام را و مسلمين را درخطر بيندازد، به آنها نصيحت مي كنم و خاضعانه از آنها مي خواهم كه دست بردارند ازاين شيطنتها و اگر احساس خطر بكنم ، همان طوري كه با محمدرضا عمل شد با همه آن طور عمل خواهد شد. امروز بازار بستن ، راهپيمايي كردن ، سخنرانيهاي انحرافي كردن ، تمام اينها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خداي تبارك و تعالي كه اسلام را براي ما الگو قرار داده است مي باشد و حرام است . بستن بازار در هر جا و راه افتادن در كوچه و محله ها بدون اينكه از طرف وزارت كشور اجازه داده شده باشد، اين انحراف است و محرم (2) است و قواي انتظامي و نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ملت موظف اند، شرعا مكلف اند به تكليف الهي كه جلوگيري از اين مفسده ها بكنند.
من باز به همه اين آقاياني كه مي خواهند نطق كنند و اعلاميه بدهند و نمي دانم نامه سرگشاده بفرستند و از اين مزخرفات ، به همه اينها اعلام مي كنم كه برگرديد به اسلام ،برگرديد به قانون ، برگرديد به قرآن كريم ، بهانه درست نكنيد كه اسباب اين بشود كه شماهمه به انزوا كشيده بشويد. من به بسياري از شما علاقه دارم و ميل دارم كه همه به قانون عمل كنند و همه در جاي خود باشند و چنانچه اينطور نباشد، مسئله طور ديگر خواهدشد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
2- حرام شده .