• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 384 -  وظيفه نويسندگان در اصلاح اخلاق جامعه
صفحه : 384
ممكن است يك انتقادي از باب اينكه با سلامت نفس نوشته نشده است ، باعث بدترشدن وضع شده باشد. انتقادي وضع را آرامش مي دهد كه از روي مصالح باشد ونويسنده توجه به اين داشته باشد كه مسئوليت الهي دارد و پيش خدا مسئول است . كسي كه قلم به دست مي گيرد بداند كه مورد سئوال قرار مي گيرد كه اينكه نوشتي چه بود. انسان از خودش هميشه غافل است ، نمي تواند ادراك كند كه چه كاره است . ممكن است چهل پنجاه سال يكي فكر كند كه براي خدا كار مي كند و آن كه به او القا مي كند شيطان باشد.مجله [در آوردن ] مسئوليتي بزرگ دارد؛ هم پيش خداي تبارك و تعالي ، هم پيش مردم .ممكن است اينها مملكتي را به تباهي بكشانند، اگر كوشش نكنند در اينكه اصلاح كنند. واگر آن كه مي نويسد از روي صلاحديد و مباني غير نفساني و رسوا نكردن مسلمان واين طور مسائل باشد، مجله ها مفيد خواهند بود و مردم رو به تباهي نمي رود.
وظيفه نويسندگان در اصلاح اخلاق جامعه
من نمي رسم كه همه مجلات را بخوانم ، اما گاهي مي بينم كه بعضيها انحراف دارند.خود آنها كه مدعي هستند كه ما در راه اسلام قدم برمي داريم ، بايد بدانند كه اين قلمهابسياريشان با اسم اسلام است و نه براي اسلام . اين عهد بزرگي است به دوش شما؛مسئوليتي بزرگ است . و بدانيد كه يك روز از باب اين مسئوليت سئوال خواهد شد وآن وقت چيزي پنهان نخواهد ماند، دل شما عليه شما شهادت مي دهد، دست شما عليه شما شهادت مي دهد، خود اعضا بر ضد انسان ، اگر خلاف كرده باشد، شهادت مي دهند.خصوصا شما كه نشريه اي براي جوانها منتشر مي كنيد، بايد بدانيد كه اگر دو هزار مجله چاپ كنيد لااقل ، پنج هزار نفر اين مجله را مي خوانند و يك عده كثيري آن را مطالعه مي كنند. اگر تيراژ روزنامه اي دويست هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي كنند؛اگر انحراف باشد، پانصدهزار نفر را منحرف مي كند. و اين مسئوليت كوچكي نيست . اين غير از معصيتي است كه در خانه است ؛ آن هم معصيت است ، اما نه به بزرگي اين . هرچه تيراژ شما بيشتر باشد، بايد بيشتر توجه به اصلاح آن بكنيد. آنها كه مي گويند [براي ] تيراژ