• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 369 -  لزوم وجود كمال تفاهم در مجلس
صفحه : 369
آدم هم مي كشد! همه اينهايي كه فاسد هستند بتدريج فاسد شدند؛ هيچ كس يكدفعه فاسد نشده است . و هيچيك از ماها هم تصور نكنيم كه مامون از اين هستيم كه فاسدبشويم . همه در معرض فساد هستيم . همه ما دست به گريبان شيطان [هستيم . ] و خصوصاشيطان نفس ، همه گريبانمان به دست اوست . هيچ كس هم از ابتدا فاسد فاسد نبوده است .و هيچ كس هم مامون نيست از اينكه به فساد و به دام شيطان نيفتد. اگر كسي مراقب حال خودش باشد، توجه به مسائل انساني داشته باشد، با مراقبت و با اينكه خودش را محاسبه كند، اگر فرض كنيد در مجلس ، يا در جاي ديگر، يك روزي گذشته است كه در آنجامسائلي پيش آمده است ، شب برود حساب كند ببيند كه واقعا اينكه من امروز گفتم مبداءاين چه بود، مبداء شيطاني داشت يا مبداء الهي داشت ، اگر محاسبه كند آدم شب از خودش و خودش را در محاسبه قرار بدهد كه امروز تو اين صحبت را كردي ، اين مبداء، مبداءشيطاني بوده است نه مبداء انساني و الهي ، ممكن است كم كم دنبال اين برود كه اصلاح كند. و اگر اين كار را نكند و همان رويه را تعقيب بكند، هيچ بعيد ندانيد كه يك نفر زاهد،عابد، مسلمان ، همه چيز، يك انسان فاسد شقي از كار درآيد. مامون نيست هيچ كس .
لزوم وجود كمال تفاهم در مجلس
اميدوارم كه از اين به بعد يك قدري توجه بكنند كه اين محيط مجلسي كه نمايش داده مي شود در همه كشور، و بعضي جاهاي ديگر هم ، يك طوري نباشد كه وقتي اين محيط در منظر مردم واقع شد، مردم از اينكه اين وكيل را انتخاب كرده اند پشيمان بشوند.يك طوري نباشد كه از آن راهي كه همه مردم دنبال آن راه هستند كنار برود.
مجلس بايد يك محيطي باشد كه با كمال تفاهم و خيرخواهي براي ملت و كشور،مسائل را پيش بياورند. انتقاد مي كنند، انتقاد خيرخواهانه باشد. جواب انتقاد مي دهند، آن هم خيرخواهانه باشد. و منظره مجلس يك منظره صالح باشد، كه مردم وقتي كه اين منظره را ديدند بگويند چه كار خوبي كرديم كه يك همچو اشخاص صحيح را درمجلس برديم . و يك وقت - خداي نخواسته - طوري نباشد كه مردم پشيمان بشوند از