• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 361 -  ضرورت هوشياري انجمنهاي اسلامي دانشگاهها
صفحه : 361
انجمنهاي اسلامي هم همين طور. كدام انجمن اسلامي مي تواند با تخصص مخالف باشد؟ كدام انجمن اسلامي نمي خواهد كه تمام جوانهاي ما در رشته هاي مختلف متخصص باشند و خودكفا باشند؟ همه مي خواهند، لكن دانشگاههاي زمان سابق راديديد كه ما بعد از چندين سال ، سالهاي طولاني ، كه دانشگاه داشتيم ، آن وقت يك كسي كه به عنوان رئيس مملكت خودش را جا زده بود، آن شاه مخلوع ، براي آپانديس يكي ازبستگان خودش از خارج آدم آورد و طبيب آورد كه عمل كند! براي اينكه او در مغزپوكش مي دانست اين معنا را كه جوري اين ايران را وابسته كرده كه خودشان از عهده اين معنا برنمي آيند و اگر برآيند هم ، بايد كاري كرد كه به همه ملتها فهماند كه ما هيچ نيستيم .ما حتي عمل آپانديس هم بعد از مدتها دانشگاه [داشتن ] نمي توانيم انجام بدهيم ! مامي خواهيم اين فكر را از توي كله ها بيرون كنيم . انجمن اسلامي بايد در صدد اين معناباشند كه اين فكر را از اذهان بيرون كنند و خودشان را بيابند، بعد از اينكه قرنها تقريبا،خودشان را گم كرده بودند. ما مي خواهيم طوري باشد و افرادي تربيت بشود [مانند ابن سينا] كه كتاب قانون (3) او در اروپا الان هم مورد استفاده است ، نه اينكه اشخاصي باشندكه الفباي مسائل اسلامي را نمي دانند و تا صحبت مي شود مي گويند اسلام نمي تواند! مايك همچو دانشگاهي مي خواهيم همطراز با حوزه هاي علميه كه وابستگي هيچ روزنداشته اند با خارج و اگر يك كس ، يك نفر، دو نفر، وابستگي داشتند، رسوا هستند. مامي خواهيم دانشگاهي باشد كه همفكر باشد با دانشگاههاي علمي قديمي كه آنها هيچ روز وابسته به خارج نبودند و اگر فردي يا افرادي از آنها منحرف بودند در بين آنها رسوابودند. ما مي خواهيم يك همچو مطلبي تحقق پيدا بكند.
ضرورت هوشياري انجمنهاي اسلامي دانشگاهها
و البته راجع به انجمنهاي اسلامي هم من يك تذكري كه دايما داده ام ، لازم است بازهم بدهم و آن اين است كه چشم و گوش خودتان را باز كنيد كه در انجمنهاي اسلامي هم
3- كتاب "القانون في الطب " كه دائره المعارفي در دانش پزشكي بوده است .