• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 33 -  خطر علم بدون تربيت
صفحه : 33
انساني باشد، با همان حال كه پذيرش هر تربيتي در نوسالها و [جوانسال ] خيلي زود انجام مي گيرد، وارد مي شوند به مراتب بعد. آنجا هم چنانچه تربيت ، يك تربيت انساني باشد وموافق با فطرت انسان كه همان فطرت ، وديعه گذاشته از خداست فطرت الله التي فطر الناس عليها(1) آن طور باشد، در دانشگاه هم همان جور تربيت باشد، اينها بعد كه تحويل به جامعه داده مي شوند و مقدرات جامعه قهرا به دست اينها سپرده مي شود بالمال (2) كشوررا كشور نوراني ، كشور انساني ، كشور به فطرت الله ، تربيت مي كنند، و كشور را به جلومي برند.
خطر علم بدون تربيت
اگر شما بخواهيد تعليم كنيد فقط اطفال را و كاري به اين نداشته باشيد كه در پهلوي تعليم و تربيت انساني ، تربيت اخلاقي باشد، اينها با همان علم بدون تربيت ، مراحل را طي مي كنند. و علم بدون تربيت آنها را يا اكثر آنها را رو به فساد مي كشد. انسان از اول اين طور نيست كه فاسد به دنيا آمده باشد. از اول با فطرت خوب به دنيا آمده ؛ با فطرت الهي به دنيا آمده : كل مولود يولد علي الفطره (3) كه همان فطرت انسانيت ، فطرت صراط مستقيم ،فطرت اسلام ، فطرت توحيد است . اين تربيتهاست كه يا همين فطرت را شكوفا مي كنند؛و يا جلوي شكوفايي فطرت را مي گيرند. اين تربيتهاست كه يك كشور را ممكن است به كمال مطلوبي كه از هر جامعه انساني است برسانند و يك كشور كشور انساني باشد؛ كشورمطلوب اسلام باشد. و همين تربيتها يا تعليمهاي بدون تربيت ممكن است كه اينها در آن وقتي كه مقدرات يك كشوري دست آنهاست و همه چيز كشور به دست آنهاست كشوررا به تباهي بكشند. شما آقايان معلمين و همه معلمهايي كه در سرتاسر كشور هستند و همه
1- سوره روم ، آيه 30: "فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذل الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون " پس تو اي رسول "با همه پيروانت " مستقيم رو به جانب آيين پاك اسلام آور، وپيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي كن .
2- سر انجام .
3- "هر مولودي با فطرت پاك به دنيا مي آيد". عوالي اللالي ، ج 1، ص 35، ح 18.