• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 314 -  الگو قرار دادن پيامبر و ائمه "ع " در تحمل گرفتاريها
صفحه : 314
كه براي كشور ما هست كمتر است از آن گرفتاريهايي كه براي همه انقلابات بوده و نكته اساسي اش هم همين است كه اينجا اسلامي بوده است و زن و مردش در راه اسلام فداكاري كردند. از اين به بعد هم البته باز گرفتاريها هست . ما علاوه بر آن گرفتاريهايي كه بعض انقلابات داشتند، گرفتاري جنگ هم داشتيم ؛ براي اينكه كشور ما با خيلي كشورهافرق دارد. كشور ما محل مطامع همه كشورهاي بزرگ است ؛ هم از باب سوق الجيشي مايك وضع خاصي داريم و هم از حيث مخازن يك وضع خاصي داريم . از اين جهت ،كشور ما بعد از انقلاب به دست اين قدرتهاي بزرگ تا آن اندازه كه بتوانند، گرفتاري داردو اين كساني كه در داخل هم هستند و بسته به آن قدرتهاي بزرگ هستند، اينها هم به اين زوديها دست بردار نيستند، لكن آنچه كه هست اين است كه ما براي اسلام قيام كرديم وبراي اسلام هم تحمل مي كنيم . و من اميدوارم كه پيروز هم بشويم . و اساس را ما از بين برديم .
الگو قرار دادن پيامبر و ائمه "ع " در تحمل گرفتاريها
ملت ما آنكه اساس بوده است ، و آن رشته اي كه مي دانيد، قدرتي بزرگ بود و سلسله پهلوي داشتند و اخيرا، محمدرضا به آن قدرت بود و همه قدرتها هم از او حمايت مي كردند، آن اساس را از بين برديد شماها، آن تمام شد. اينها ريشه هايي است كه دنبال هر انقلابي هست و بايد هم تحمل كرد و تحمل در اين امر هم براي خداست . همان طوري كه رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - آن قدر تحمل كرد در مكه و ده سال آن قدر رنج كشيد، تازه وقتي كه تشريف آوردند به مدينه ، كه رنجهاي مكه تمام شد؛رنجهاي جنگهاي پيغمبر، آن همه جنگ در مدت ده سالي كه در مدينه تشريف داشتند وآن همه رنج كه اصحاب ايشان بردند آن همه رنج كه لشكر ايشان برد. اين حال براي مااين قدرها تا حالا حاصل نشده است . آن رنجهايي كه براي رسول خدا حاصل شد كه درمحاصره ، سه سال در يك محاصره (1)، به همه معنا بود كه حتي براي خوراك چيزي پيدا
1- اشاره است به محاصره پيامبر و اصحاب ايشان در "شعب ابي طالب " توسط كفار قريش .