• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 313 -  سخنراني در جمع معاونان فني وزارت آموزش و پرورش "لزوم تحمل گرفتاريها"
سخنراني
زمان : قبل از ظهر 3 ارديبهشت 1360 / 18 جمادي الثاني 1401
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : لزوم تحمل گرفتاريهاي پس از پيروزي انقلاب
حضار: معاونان فني وزارت آموزش و پرورش سراسر كشور
صفحه : 313
بسم الله الرحمن الرحيم
مهيا بودن براي رفع مشكلات و گرفتاريها
مسائل پيش خود آقايان روشن است كه وضع چه بوده است و حالا چه هست و بعدبايد چه بشود. وضع سابق را خوب ، همه مي دانيد، بلكه شماها كه در كشور بوديد و وارددر مسائل ، بهتر از من كه غايب بودم لمس كرديد گرفتاريهاي آن زمان را و بعد هم خوب ، خود شماها و ساير ملت بحمدالله با هم مجتمع شدند و رفع كردند آن دزد اصلي را كه امريكاست و آنهايي كه پيوند با او داشتند و بعد هم مبتلا هستيم الان به تتمه اين مسائل . ملتي كه بخواهد خودش روي پاي خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، اين ملت بايد مهيا باشد براي اينكه بعد از پيروزي آن گرفتاريهايي كه براي هر انقلابي حاصل مي شود تحمل كند. هيچ انقلابي نمي شود مگر اينكه دنبالش گرفتاريها هست . ما الان اولا، بعد از انقلاب بوديم كه همه جا اين گرفتاريها را دارند و داشتند و بعضي ممالك كه انقلاب كردند، شايد از شوروي كه شصت و چند سال است ، تا ديگراني كه بيست سال ،سي سال از انقلابشان مي گذرد، اينها باز گرفتاري دارند و اينكه اينجا گرفتاريش به آن حدود نيست ، كمتر است ، براي اين است كه اينجا مسلمان هستند اينهايي كه انقلاب كردند و يك انقلاب دولتي نيست كه يك دولتي يك دولت ديگري را كودتا كرده باشدو از بين برده باشد. بلكه يك مطلب ملي - اسلامي است كه به واسطه نارساييهايي كه درسابق بوده است و گرفتاريهايي كه بوده است و ملت هم ديده است كه اسلام در معرض خطر است ، قيام كرده است و كار خودش را به اينجا رسانده . و بحمدالله اين گرفتاريهايي
صفحه : 314
كه براي كشور ما هست كمتر است از آن گرفتاريهايي كه براي همه انقلابات بوده و نكته اساسي اش هم همين است كه اينجا اسلامي بوده است و زن و مردش در راه اسلام فداكاري كردند. از اين به بعد هم البته باز گرفتاريها هست . ما علاوه بر آن گرفتاريهايي كه بعض انقلابات داشتند، گرفتاري جنگ هم داشتيم ؛ براي اينكه كشور ما با خيلي كشورهافرق دارد. كشور ما محل مطامع همه كشورهاي بزرگ است ؛ هم از باب سوق الجيشي مايك وضع خاصي داريم و هم از حيث مخازن يك وضع خاصي داريم . از اين جهت ،كشور ما بعد از انقلاب به دست اين قدرتهاي بزرگ تا آن اندازه كه بتوانند، گرفتاري داردو اين كساني كه در داخل هم هستند و بسته به آن قدرتهاي بزرگ هستند، اينها هم به اين زوديها دست بردار نيستند، لكن آنچه كه هست اين است كه ما براي اسلام قيام كرديم وبراي اسلام هم تحمل مي كنيم . و من اميدوارم كه پيروز هم بشويم . و اساس را ما از بين برديم .
الگو قرار دادن پيامبر و ائمه "ع " در تحمل گرفتاريها
ملت ما آنكه اساس بوده است ، و آن رشته اي كه مي دانيد، قدرتي بزرگ بود و سلسله پهلوي داشتند و اخيرا، محمدرضا به آن قدرت بود و همه قدرتها هم از او حمايت مي كردند، آن اساس را از بين برديد شماها، آن تمام شد. اينها ريشه هايي است كه دنبال هر انقلابي هست و بايد هم تحمل كرد و تحمل در اين امر هم براي خداست . همان طوري كه رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - آن قدر تحمل كرد در مكه و ده سال آن قدر رنج كشيد، تازه وقتي كه تشريف آوردند به مدينه ، كه رنجهاي مكه تمام شد؛رنجهاي جنگهاي پيغمبر، آن همه جنگ در مدت ده سالي كه در مدينه تشريف داشتند وآن همه رنج كه اصحاب ايشان بردند آن همه رنج كه لشكر ايشان برد. اين حال براي مااين قدرها تا حالا حاصل نشده است . آن رنجهايي كه براي رسول خدا حاصل شد كه درمحاصره ، سه سال در يك محاصره (1)، به همه معنا بود كه حتي براي خوراك چيزي پيدا
1- اشاره است به محاصره پيامبر و اصحاب ايشان در "شعب ابي طالب " توسط كفار قريش .
صفحه : 315
نمي كردند، آبشان ، همه چيزشان ، بايد از خارج با يك زحمتهايي بيايد، آن تا حالا درايران بحمدالله ، نشده است و ما بايد آن را الگوي خودمان قرار بدهيم . مايي كه خودمان را امت پيغمبر اكرم مي دانيم و شيعه ائمه معصومين مي دانيم ، بايد ببينيم كه آنها در مدت زندگي شان براي اسلام تحمل چه نارواييها، چه گرفتاريها، كرده اند. حضرت امير -سلام الله عليه - در ايام خلافتش بدتر بود برايش ، سخت تر برايش گذشت تا ايام قبل ازخلافت ، تا ايامي كه زمان رسول الله آن جنگ بود و برجسته ترين مرد براي جنگ بود.در زماني كه به خلافت رسيدند گرفتاريشان بسيار زيادتر بود؛ براي اينكه آن وقت عهده دار يك مسائل بزرگ بودند؛ غير از چيزهايي كه بايد انجام بدهند كه موونه اش (2)كم بود، مع ذلك ، خوب ، مقاومت كردند و اسلام را ترويج كردند و به پيش بردند. و ائمه ما - عليهم السلام - همه شان يا در حبس بودند يا در تبعيد بودند يا در محاصره بودند. اينهايك چيزي بود كه براي آنها از باب اينكه براي اسلام بود سهل بود. ما هم همين رامي گوييم كه براي اسلام است و براي اسلام همه چيز سهل است . اسلام چيزي است كه همه ما بايد فداي او بشويم تا اينكه تحقق پيدا بكند.
و من اميدوارم كه شماها كه مشغول هستيد با قدرت فكري و اتكاي به خداي بزرگ كه قدرت مطلق است ، اين مسائل را حل كنيد و مشكلات ايران را خود شما و سايربرادرانتان حل بكنند و من وعده پيروزي ان شاءالله ، به شما مي دهم و خداوند همه شما راموفق و مويد و پيروز كند.
والسلام عليكم و رحمه الله
2- هزينه .