• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 284 -  حضور مردم در صحنه ، خنثي كننده توطئه ها
سخنراني
زمان : قبل از ظهر 22 فروردين 1360 / 6 جمادي الثاني 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : ضرورت حضور در صحنه براي خنثي كردن توطئه هاي خارجي و داخلي
حضار: كاركنان ، پاسداران و زندانيان زندان اوين - كاركنان دادسرا و دادگاههاي انقلاب - اهالي مرزنشين ماكو - عشاير بختياري و مسجد سليمان
صفحه : 284
بسم الله الرحمن الرحيم
حضور مردم در صحنه ، خنثي كننده توطئه ها
شما كه از مرزهاي دور كشور آمده ايد و در خدمت اسلام كوشش كرده ايد و كوشش مي كنيد، خوش آمديد. امروز ايران همان طور كه مي دانيد مورد هجوم خارجي وتوطئه هاي داخلي است ، لكن اين توجه ملت بزرگ و حضور زن و مرد جامعه اسلامي مااميدبخش است . اين حضور شماها در صحنه اميد اين را مي دهد كه نه توطئه هاي داخلي موفق بشوند به آن طرحهاي شيطاني خودشان و نه هجوم خارجي بتواند به اين ملت آسيب برساند. سرتاسر ايران ملتي است كه همان طور كه در اول نهضت ، حاضر درصحنه بودند و با حضور خودشان بيمه كردند اين كشور را و اسلام را، الان هم در سرتاسركشور همه حضور دارند در صحنه . آنها كه خيال كردند يا تبليغ مي كنند به اينكه مردم ديگر در آن مسائل اسلامي و در جمهوري اسلامي سست يا بي تفاوت [اند] و در بعضي تبليغات هم هست كه مخالف شده اند، مردم از جمهوري اسلامي رو برگردانده اند، اينهابيايند ببينند سرتاسر كشور اسلامي را، زن و مرد مسلمان اين كشور را، و زن و مرد تمام فرق مختلفه اي كه در اين كشور هست - الا بعض ريشه هاي پوسيده از رژيم سابق يابعضي سرسپردگان به شرق و يا سرسپردگان به غرب كه اينها قابل توجه نيستند - تمام مسلمانها و كساني كه از اقليتهاي مذهبي هستند و پايبند به جمهوري اسلامي هستند، تمام اينها در سرتاسر كشور، با همان شور و شوقي كه در اول نهضت داشتند، امروز هم به همان نحو در ادامه نهضت شور و شوق دارند. شما كه از سرحدات ، از ماكو، دورترين نقاط
صفحه : 285
كشور، به اينجا آمده ايد، كي شما را الزام به آمدن كرد و كي شما را به زور وادار كرد كه بياييد و اظهار كنيد كه ما براي اسلام همان طور كه از اول بوديم حالا هم هستيم ؟ اين جزآن حس اسلامي شما و ايمان واقعي شما چيز ديگري هست ؟ اگر در رژيم سابق مي خواستند شما را با زور هم بياورند به اينجا، مي توانستند اين طور مجتمعا بياورند؟ كي الان شما را وادار كرد به اينكه از اين راههاي بسيار دور بياييد و پيوند با اسلام را تجديدكنيد و حضور خودتان را در صحنه ، در جبهه ها و در پشت جبهه ها، اثبات كنيد؟ اين غيراز آن ايماني است كه در شما هست و غير آن عرق اسلامي و وطن دوستي ، چيز ديگري هست ؟
شماها بايد در سرتاسر كشور، جوانها و پيرها و زنها و مردها و كودكان بايد بااجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهاي بزرگ را همان طور كه قطع كرديد اجازه ندهيد كه ثانيا، بتوانند در اين كشور يك كاري انجام بدهند. الان هم شما مورد هجوم هستيد و ملت ما بيشتر مورد تبليغات سوء و توطئه هايي كه در سرتاسركشور هست ، مورد اين تبليغات هست ، لكن اين اجتماعات شما در مسائل اسلامي و درمسائل كشور دست رد به سينه تمام توطئه گرها و تمام اجانب ، كه باز چنگ و دندانشان راتيز كردند كه كشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سينه اينها خواهيد زد واميد است ان شاءالله ، خداوند شماها را و همه ملت را موفق كند و اسلام را به آن طوري كه دلخواه است و آن طوري كه خواست خداي تبارك و تعالي هست به آنطور در اين كشورپياده كنيد. و اين محتاج است به اينكه تمام كشور ما و تمام ملت ما حاضر باشند در صحنه و خودشان ناظر باشند كه اگر كسي تخطي از اسلام و تخطي از قوانين اسلام بكند، او راسرزنش كنند و او را از صحنه خارج كنند.
من از خداوند تبارك و تعالي توفيق همه شماها را و همه ملت را و همه مستضعفين جهان را خواستارم . و از شما كه از اين راههاي دور آمديد و در اين محل حقير و تنگ مجتمع شديد، تشكر مي كنم و دعا مي كنم كه همه شما به سعادت دنيا و آخرت برسيد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته