• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 28 -  تضعيف قواي مسلح ، ضديت با اسلام
صفحه : 28
در سابق بود خيلي فرق داريد. شما بدانيد كه اگر در زمان سابق ارتش مي خواست با يك گروهي يا با يك دولتي مقابله كند، نه خود ارتش با اختيار و اشتياق مي رفت به ميدان جنگ و نه قشرهاي ملت از او پشتيباني مي كرد. اين بركت اسلام است . اين بركت قرآن كريم است كه در بين ما هست . اسلام است كه همه قشرها را به هم پيوند مي دهد و يك همچو بسيج عمومي درست مي كند.
تضعيف قواي مسلح ، ضديت با اسلام
آنهايي كه مي خواهند نگذارند شماها در جبهه ها كه هستيد آرام باشيد. و آنهايي كه مي خواهند از شماها به ملت ، طور ديگري غير آنچه واقعيت است عرضه كنند، آنهادانسته يا ندانسته دشمن اين انقلاب اند، كار مي كنند براي ابر قدرتها. كارمند براي ابرقدرتها يك وقت از روي علم و اختيار است ، اين جنايت بزرگي است . يك وقت ازروي جهالت و ناداني است ، اين هم جنايت است نظير آن جنايت . منتها بي علم و اين هم جنايت بزرگي است . امروز اگر يك كلمه براي شكست اين قدرتهاي نظامي و انتظامي وپاسداران و عشاير گفته بشود، مستقيما اين كلمه به ضد اسلام است . و اگر يك كلمه برضد ارگانهاي فعالي كه در اين كشور مشغول خدمت هستند گفته بشود آن هم خلاف اسلام است . مسلم اين است كه در اوقاتي كه اسلام در خطر است ، در اوقاتي كه كشوراسلامي در خطر است ، دندان روي جگر خودش بگذارد و لگد روي نفسانيت خودش بگذارد و نگذارد اين كشور شكست بخورد و اين ارتش خداي نخواسته تلاشي پيدا كند.
گمان نكنند اشخاصي كه براي مصالح خودشان قدم برمي دارند يا قلم مي زنند يا گفتارمي كنند، اينها با اسلام آشنا هستند؛ اينها دشمنان اسلام هستند، منتها بعضي من حيث لايشعر(2) و بعضي با شعور. لكن ملت ما، اين ملت ميليوني كه در همه اقشار ملت هست ودر همه نواحي اين كشور هست و قواي نظامي و انتظامي ما كه در جبهه ها يا پشت جبهه هاهستند، اينها بايد مطمئن باشند كه اينها همه براي اسلام الان دارند كار مي كنند، و هرگز
2- ندانسته ؛ از آن جهت كه نمي فهمند.