• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 227 -  سال اخوت ايماني و وحدت كلمه
صفحه : 227
و من اميدوارم كه در اين سال جديد هم ملت ما و دولت ما و همه آنهايي كه در اداره كشور دخالت دارند، از لشكريها و كشوريها، همه با هم برادر باشند. و اين نعمت بزرگي كه در قرآن كريم او را نعمت "اخوت " ذكر مي فرمايد، و همين نعمت اخوت را موجب اين مي داند كه ما از همه گرفتاريها نجات پيدا كنيم ، من در اين سال جديد اميدوارم كه همه با هم برادر باشند؛ و همه با هم در مصالح اين كشور پيش بروند؛ و دست قدرتها را ازكشور خودشان كوتاه كنند؛ و همه مسلمين جهان توجه بكنند به اين آياتي كه درقرآن كريم براي وحدت مسلمين نازل شده است و مسلمين را دعوت به وحدت واعتصام به حبل الله ، كه همان اسلام است ، فرموده است ، همه توجه كنند؛ و اين سال نو رابا مباركي و ميمنت در زير پرچم پر افتخار اسلام و دستورات نوراني خداي تبارك وتعالي مجتمع بشوند؛ و دست قدرتهاي بزرگ را كه هيچ فكر نمي كنند الا براي مصالح خودشان و چپاول كردن ذخاير ملتهاي ضعيف ، با هم باشند همه تا اين دستهاي چپاولگرقطع بشود. و ملتها و دولتهاي اسلامي همه با هم مجتمع باشند؛ همه با هم برادر باشند؛برابر باشند.
سال اخوت ايماني و وحدت كلمه
حكومتها در فكر سلطه بر ملت خودشان و سركوبي ملت خودشان نباشند؛ و ملت درفكر خنثي كردن اعمال دولتها نباشند. اگر آنها به اسلام برگشتند و توجه به احكام اسلام كردند، همان طوري كه ملت ما با دولتش ، با همه ارگانهاي دولتي ، دوست هست ؛ و نه ارگانهاي دولتي مي خواهند بزرگي به ملت بفروشند، سلطه گري كنند به ملت ؛ و نه ملت درصدد اين است كه به دولت خودش يك كاري بكند كه خنثي بشود اعمالش . همه باهم هستند. و همه با هم ان شاءالله اين كشور را به پيش مي برند. و نمي گذارند كه قدرتهايي كه در كمين نشسته اند و تفاله هاي آنها در بين كشور ما هم هست ، [ملت ] نمي گذارند اينهابتوانند كاري انجام بدهند.
و ما اميدواريم كه امسال سال اخوت ايماني و وحدت كلمه و عود به اوايل نهضت