• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 2 -  عرصه جولان استعمار از كودكستان تا دانشگاه
صفحه : 2
شايسته باشيد.
عرصه جولان استعمار از كودكستان تا دانشگاه
عزيزان من ! منحرفين و كساني كه مي خواهند اين مكتب به آخر نرسد و آنهايي كه ازمكتب اسلام سيلي خورده اند، و آنهايي كه مكتب اسلام را بر خلاف مصالح خودشان مي دانند و بر خلاف مصالح اربابانشان مي دانند، اول نظرشان به اين است كه ازمدرسه هايي كه كودكان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما در آنجا براي تحصيل كمال رفته اند، از آنجا انحرافات را شروع كنند. آنها در صدد اين هستند كه مدارس كه منشاء همه بركات هست و جوانهاي نورسي كه بايد اين كشور را به رشد خودش برسانند و از دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف كنند. و لهذا مي بينيد كه از آن دبستان تا دانشگاه مركز توطئه است ، و شماها هدف آنها هستيد، و مي خواهند شما را از اسلام عزيزمنحرف كنند. و دانشگاهها و دبيرستانها و دبستانها و تمام مراكز علم و تهذيب را مبدل كنند به مراكزي كه اگر در آنجا علم تحصيل بشود به نفع قدرتهاي بزرگ باشد. و هر چه در آن جاها و در آن مكانهاي مقدس ، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع ابرقدرتها. قدم اول آنها از همان كودكستان شروع مي شود، و هر چه جوانها و كودكهايمان بالاتر بروند،قدمهاي بعدي آنها هم به دنبال آنهاست . از كودكستان تا دانشگاه ، مركز جولان دستهاي خبيث استعمار است ، و آنها خوب مي دانند كه اگر اين نوباوگان را از راه مستقيم و صراطالله خارج كنند به مقاصد شوم خودشان خواهند رسيد. و لهذا كوشش آنها و هدف آنهااز كودكستان شروع مي شود و تا دانشگاهها جريان دارد. و مراكزي كه بايد براي اصلاح جامعه ، اصلاح جامعه در معنويات و اصلاح جامعه در ماديات ، ذخايري باشند براي كشور عزيز ما، آنجا را به فساد بكشند و بعد كنار بنشينند و به اين جوانهاي ما نگاه كنند كه اين منحرفين كارهاي خودشان را انجام داده اند و فساد را به دست شما مي خواهند اجراكنند.
شما جوانها در سرتاسر كشور از كودكستان كه محل اطفال است تا دانشگاه كه محل
اصلاح كشور در گرو اصلاح مراكز علمي