• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 179 -  حاكميت بر قلوب
سخنراني
زمان : ظهر 13 اسفند 1359 / 26 ربيع الثاني 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : ارزش و اهميت حاكميت بر قلوب
حضار: هيات بررسي جنگ تحميلي عراق عليه ايران - بني صدر، ابوالحسن "رئيس جمهور وفرمانده كل قوا" - فلاحي "جانشين رئيس ستاد مشترك ارتش " - فكوري "وزير دفاع وفرمانده نيروي هوايي " - خميني ، سيد احمد
صفحه : 179
بسم الله الرحمن الرحيم
حاكميت بر قلوب
من لازم مي دانم كه به شما آقايان كه در راس بعضي از كشورهاي اسلامي هستيدنصيحت كنم . شما كوشش كنيد كه حكومت بر قلوب كشورهاي خودتان بكنيد؛ نه حكومت بر ابدان ، و قلوب از شما كناره بگيرند. مسلمين اگر بخواهند موفق بشوند و اززير تعهدهاي اجانب و سلطه آنها بيرون بيايند، حكومتهاي آنها بايد كوشش كنند كه قلوب ملت خودشان را به دست بياورند حكومت بر قلوب ؛ يك حكومت شيرين است ؛به خلاف حكومت بر ابدان كه قلوب با آنها نباشد. شما ديديد كه ايران با اينكه يك مملكت كم جمعيتي است ، لكن براي اينكه قلوب ملت با حكومت موافق بود و موافق هست الان در همه گرفتاريهايي كه حكومت دارد، در همه گرفتاريها، ملت كوشش مي كند كه همقدم باشد با آنها و مقاصد دولت را به پيش ببرد.
ما در اين جنگي كه ناگهان بر ما تحميل شد، و آنها گمان مي كردند كه با يك ارتش مقابل هستند، آن هم به خيال خودشان يك ارتش ضعيف و آشفته ، ديديد كه اشتباه كرده بودند و حسابهاي آنها صحيح نبود. براي اينكه آنها نه حساب ارتش فعلي ما راكرده بودند؛ و نه حساب ملت را. ارتش فعلي ما و همين طور ساير قواي نظامي و مسلح ماامروز غير از زمان طاغوت است . زمان طاغوت دلها همراه نبود، و مردم با ابدان بزور
صفحه : 180
همراهي مي كردند. و در اين زمان دلها همراه است و حكومت بر دلهاست . رئيس جمهوربر دلهاي مردم حكومت مي كند. و نخست وزير ما و مجلس ما همه بر دلهاي مردم حكومت مي كنند. از اين جهت ، الان كه لشكر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ ودفاع هستند، تمام كشور ما يكپارچه به جنگ مشغول اند؛ به همراهي با ارتش و همراهي باقواي مسلحه مشغول هستند. و شايد هر روز يا اكثر روزها، جوانهايي آنجا بيايند و با گريه بخواهند كه عازم به جبهه ها بشوند براي شهادت . حتي پيرمردهاي ضعيف هم اين آرزورا دارند و بچه هاي نارس هم اين آرزو را دارند. اين براي اين است كه در اين كشوراسلام حكومت مي كند؛ و حكومت اين كشور حكومت بر ابدان نيست ؛ حكومت برقلوب است قلوب مردم با كساني كه در اين كشور حكومت مي كنند همراه است . و ملت است كه حكومت مي كند.
آسيب ناپذيري در حاكميت بر قلوب
شما آقايان كوشش كنيد، شما سران كشورها كوشش كنيد، و به ديگر سران كشور هم سفارش كنيد كه آنها هم نظير ايران حكومت بر قلوب مردم بكنند. اشكال مسلمين اين است كه در بسياري از حكومتها حكومت بر ابدان است ، آن هم با فشار؛ و لهذا موفق نيستند. اگر ما حكومت بر ارواح بكنيم و سران كشورهاي اسلامي حكومت بر ارواح بكنند و قلوب ملتها را به دست بياورند، با اين كثرت جمعيت و با اين مخازن زياد اينهاآسيب پذير نخواهند بود؛ و بر همه كشورهايي كه بخواهند به آنها تعدي كنند، مقابله مي كنند و هيچ كشوري با ملتها نمي تواند مقابله كند. كشورها با دولتها مقابله مي كنند و باارتشهايي كه قلوب مردم با آنها نيستند.
شما كوشش كنيد و به دوستان خودتان بگوييد كه كوشش كنند كه قلوب مردم را به دست بياورند. همان طوري كه در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حكومت بود.حكومت صدر اسلام ؛ حكومت بر قلوب بود. و لهذا با جمعيتهاي كم بر امپراتوريهاي بزرگ غلبه كردند. الان بحمدالله جمعيت مسلمين قريب يك ميليارد است ؛ چرا بايد با
صفحه : 181
اينكه يك ميليارد جمعيت ما داريم ؛ قدس ما را صهيونيستها ببرند، و حكومتهاي ديگر راهم در تحت سلطه قرار بدهند؟ در صورتي كه اينها اگر باهم مجتمع باشند، حكومت بزرگي خواهند بود. هر كدام در محل خودشان حكومت بر محل خودشان ، و همه با هم زير بيرق اسلام باشند.
ان شاءالله اميدوارم كه اين نصيحت را بپذيرد كه اين صلاح دين و دنياي شما و ما ومسلمين است .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته