• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 174 -  هدف دشمن از ايجاد اختلاف
صفحه : 174
بگيرد؛ لكن مي تواند كمش بكند. نمي گويم قدرت ندارد؛ از اختيار خارج است ومعاقبيم . نخير، همه معاقبيم در گفتارمان در كردارمان در نظرهامان . در همه چيز مامسئوليم .
بايد توجه به اين معنا بشود كه حتي الامكان ، آن قدري كه لازم است ، خصوصا دراين موقع از زمان كه ملت ايران و كشور ايران مبتلا به همه گرفتاريهاست و همه بايدكوشش بكنند كه گرفتاري را زيادش نكنند، دنبال اين باشند كه كم بشود دعواها، زيادنشود. كوشش كنيد تفاهم بشود، اگر بنا باشد كه شما در "ميزان " حرفي [بزنيد] كه خداي نخواسته خلاف ميزان عمل بكنند، به يك طايفه اي شروع كنيد چه كردن ، آن طايفه هم اسمش را ميزان نمي گذارند، چيز ديگر مي گذارند، آنها هم شروع مي كنند به اين طرف .حالا آن طور نيست كه مثل زمان سابق باشد كه "اعليحضرت همايوني " هر چه گفتندهمان متبع است . حالا از آن بالا تا پايين هر كه حرف بزند، آن پايين پايينها هم ، كه به خيال ما و شما پايين اند كه نيستند، اعتراض مي كنند. اعتراضشان را هم مي بينيد. الان وضع اين طور است كه كسي جلو كسي را نمي تواند بگيرد، و نگرفته است . اگر هر كس شروع كند مطلبي بگويد كه به يك طايفه اي بر مي خورد، اين هم دنبال اين مي آيد كه به شماجواب بدهد، يك قدري هم اضافه اش مي كند. فردا هم شما بگوييد يك قدري بالاپايين ؛ خوب ، اين همين طوري مي رود تا اينكه همه قلمها بشود چماق و زبانها بشودخنجر! . بايد همه ما، همه ملت ما، روزنامه ها، همه تبليغات ، فكر اين معنا باشند كه اين بارسنگين كه الان آمده است روي ايران سبكش كنند. الان همه اطراف ايران يك بساطي است . يك جا جنگ است ، يك جا اشرار خانه هاي مردم را چه مي كنند؛ اين اشرارزمينهاي مردم را چه مي كنند. اين مسائل هست ، و تبليغات دامنه دار هم هست كه اگر يك كار جزئي انجام بشود، در خارج بزرگش كنند و در همه جاي دنيا تبليغش مي كنند.
هدف دشمن از ايجاد اختلاف
ما بايد حتي الامكان كاري بكنيم كه يك وقت خداي نخواسته اين طور نباشد كه در