• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 172 -  خط بيماري منيت و خودخواهي
صفحه : 172
تطبيق مي شد صحيح بود. هر چه با او تطبيق نمي شد باطل بود. امريكا هم برويد همين حرف است . آن كه ما مي گوييم ميزان است گفتار ماست . هر چيزي كه با اين ميزان درست دربيايد صحيح است . هرچيزي با اين ميزان درست در نيايد باطل است . اينجا هم همين حرفهاست . اين حرفي است مال بشر. بشر خودش را محور همه چيز قرار مي دهد. هر چه من خواستم و گفتم آن صحيح است . هر چه ديگران مي گويند آن صحيح نيست . و اين برخلاف آن ميزاني است كه در آنجا هست . ميزاني كه در آنجاست اين طور نيست كه مثل اينجا بشود حقنه كرد. آنجا همه چيز واضح و آشكار مي شود. قلبها در آنجا همه اسرارشان منعكس مي شود. و آنجا ديگر اين نيست كه ما بتوانيم يك مطلبي بگوييم وادعا بكنيم ، و در عمل خلافش را بكنيم و بعد هم توجيه بكنيم ، اين طور نيست .
شما كه اين كلمه را براي روزنامه خودتان انتخاب كرديد - و كلمه شريفي است - بايدتوجه بكنيد به اينكه اين ميزان جوري از كار درآيد كه با آن ميزاني كه ميزان حق است خلاف نباشد.
خط بيماري منيت و خودخواهي
و توجه داشته باشيد كه به اين بيماري همه ما مبتلا هستيم ، و بيماري عمومي است ،الامن عصمه الله تعالي . (1) همه انسانها به اين بيماري مبتلا هستند. و آن بيماري منيت است ، خودخواهي است . انسان تا آن آخر هم خود خواهيش هست . از اين مرض مگر به مدد انبيا - عليهم السلام - و به مدد خداي تبارك و تعالي نجات پيدا بكند؛ يا لااقل كم بشود اين بيماري در او. شما توجه بكنيد كه حتي الامكان توجه به اين بيماري داشته باشيد كه اين طور نشود كه شما بگوييد ما، و هيچ كس ديگر نه . من هستم ، و هيچ كس ديگر نه . اين در باطن آدم هست . اين طور نيست كه كسي بتواند بگويد كه نه ، در باطن من خودخواهي نيست . اين هست ، منتها كم و زياد دارد. اشخاصي دنبال اين هستند كه معالجه كنند خودشان را. اشخاصي هم نمي خواهند توجه كنند. شمايي كه حالا اين لفظرا انتخاب
1- مگر آن كسي كه خدا او را در امان داشته است .