• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد چهاردهم - صفحه 1 -  سخنراني در جمع اقشار مختلف مردم "ولادت حضرت رسول - اصلاح مركز علمي "
سخنراني
زمان : 2 بهمن 1359 / 15 ربيع الاول 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : توطئه اجانب در ايجاد انحراف در مراكز علمي - فرهنگي كشور
حضار: اقشار مختلف مردم ، پاسداران عازم به جبهه جنگ و دانش آموزان مدارس تهران
صفحه : 1
بسم الله الرحمن الرحيم
اهميت ولادت پيامبر اسلام
ما در آستانه روز مقدسي هستيم و عيد مباركي كه در آن روز، بزرگترين شخصيت عالم براي اصلاح بشر و تحول بزرگتر تحولات ، و نيز ولادت با سعادت فرزند اوحضرت صادق - سلام الله عليه - كه مذهب را ترويج و اسلام را ارائه داد به مردم . تحول از شركها، الحادها، آتش پرستيها و همه انحرافها، به استقامت و توحيد و توحيد پرستي .در مركزي كه به جاي توحيد و به جاي حكومت الله بتها نشسته بودند و در عصري كه به جاي ستايش حق تعالي آتشها پرستيده مي شدند.
اين روز روز مباركي است كه ما نزديك به او مي شويم ، و روز نويدي است كه بشر رانويد داد به استقامت و راهنمايي به صراط مستقيم انسانيت . و پيروان آن حضرت كساني هستند كه همان راه را و همان خط را تعقيب مي كنند و از خود شروع مي كنند و به ديگران سرايت مي دهند. شما جوانان دانشجو و جوانان عزيزي كه از هر جا آمده ايد، اميد اين ملت هستيد كه بايد اين راهي را كه فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانيد. و اين نهضتي را كه در راه او آن همه جانفشاني شده است ، ادامه بدهيد. و اين صراط مستقيمي را كه انبيا جلو راه بشر گذاشتند و نبي اكرم آخرين انبيا و اشرف همه ، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به اين صراط مستقيم كردند و هدايت كردند به راه انسانيت وخروج از همه انحاي كفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق ، بايد شما جوانهاهمان راه را ادامه دهيد تا اينكه پيرو رسول اكرم و در مكتب حضرت صادق پيرواني
صفحه : 2
شايسته باشيد.
عرصه جولان استعمار از كودكستان تا دانشگاه
عزيزان من ! منحرفين و كساني كه مي خواهند اين مكتب به آخر نرسد و آنهايي كه ازمكتب اسلام سيلي خورده اند، و آنهايي كه مكتب اسلام را بر خلاف مصالح خودشان مي دانند و بر خلاف مصالح اربابانشان مي دانند، اول نظرشان به اين است كه ازمدرسه هايي كه كودكان ما، جوانان ما، جوانان نورس ما در آنجا براي تحصيل كمال رفته اند، از آنجا انحرافات را شروع كنند. آنها در صدد اين هستند كه مدارس كه منشاء همه بركات هست و جوانهاي نورسي كه بايد اين كشور را به رشد خودش برسانند و از دست اجانب نجات دهند، آنها را منحرف كنند. و لهذا مي بينيد كه از آن دبستان تا دانشگاه مركز توطئه است ، و شماها هدف آنها هستيد، و مي خواهند شما را از اسلام عزيزمنحرف كنند. و دانشگاهها و دبيرستانها و دبستانها و تمام مراكز علم و تهذيب را مبدل كنند به مراكزي كه اگر در آنجا علم تحصيل بشود به نفع قدرتهاي بزرگ باشد. و هر چه در آن جاها و در آن مكانهاي مقدس ، هرچه فرآورد باشد، فرآورد به نفع ابرقدرتها. قدم اول آنها از همان كودكستان شروع مي شود، و هر چه جوانها و كودكهايمان بالاتر بروند،قدمهاي بعدي آنها هم به دنبال آنهاست . از كودكستان تا دانشگاه ، مركز جولان دستهاي خبيث استعمار است ، و آنها خوب مي دانند كه اگر اين نوباوگان را از راه مستقيم و صراطالله خارج كنند به مقاصد شوم خودشان خواهند رسيد. و لهذا كوشش آنها و هدف آنهااز كودكستان شروع مي شود و تا دانشگاهها جريان دارد. و مراكزي كه بايد براي اصلاح جامعه ، اصلاح جامعه در معنويات و اصلاح جامعه در ماديات ، ذخايري باشند براي كشور عزيز ما، آنجا را به فساد بكشند و بعد كنار بنشينند و به اين جوانهاي ما نگاه كنند كه اين منحرفين كارهاي خودشان را انجام داده اند و فساد را به دست شما مي خواهند اجراكنند.
شما جوانها در سرتاسر كشور از كودكستان كه محل اطفال است تا دانشگاه كه محل
اصلاح كشور در گرو اصلاح مراكز علمي
صفحه : 3
علم و محل دانش و تهذيب بايد باشد، بايد بيدار باشيد و خودتان اين مراكز را از فسادحفظ كنيد. كساني كه مي آيند در اين مراكز و مشغول تبليغات هستند، شما بايد، جوانهاي ما بايد، معلمين اين جوانها بايد كه ببينند اينها سابقه شان چه بوده و چه وضعيت فعلي دارند و چه وضعيتي در سابق داشتند و دعوت آنها چيست . امروز مملكت شما، كشورشما مركز توطئه هاست . براي اينكه كشور شما آنچنان صدمه اي وارد كرده است بر ابرقدرتها و آنچنان سيلي اي به صورت قدرتهاي بزرگ و ريشه هاي فساد آنها زده است كه آنها از جا نمي نشينند مگر آنكه اين كشور را به خيال خودشان به حال اول و به فسادبكشند. و آنها مي دانند كه اگر كودكان ما را از نورسي منحرف بار بياورند، اين انحراف تاآخر خواهد رفت . و اگر نوباوگان ما را به انحراف بكشند، اين كشور به انحراف كشيده خواهد شد. و اگر دبيرستانهاي ما را و دانشگاههاي ما را به انحراف بكشند اين كشور به انحراف خواهد كشيد.
بزرگتر سنگر، براي اسلام اين مراكزي است كه شما در آنها زندگي مي كنيد و تحصيل مي كنيد. اين مراكز، مراكزي است كه با اصلاح آنها، كشور اصلاح مي شود و با تباهي آنها، كشور به تباهي كشيده مي شود. بايد جوانهاي ما، كودكان ما درست چشم و گوش خودشان را باز كنند كه شياطين اغوا نكند آنها را. و هر روز آنها را وادار نكند به جنجال كردن و راهپيمايي كردن . شما بايد در هر جا كه تحصيل مي كنيد و جوانها و كودكان ما درسرتاسر كشور، در هر مركزي كه اشتغال به تحصيل دارند بايد توجه به اين داشته باشند كه تحصيل همراه تهذيب و همراه تعهد و همراه اخلاق فاضله انساني است كه مي تواند ما رابه حيات انساني برساند. و مي تواند كشور ما را از وابستگيها نجات بدهد. اگر شما جوانهادنبال تحصيل كه مي رويد، دنبال اين معنا باشيد كه يك تصديقي بگيريد، يك ديپلمي بگيريد و برويد آن را آلت قرار بدهيد براي استفاده مادي خودتان ، اين همان انحرافي است كه آنها مي خواهند. و اگر شما در مراكزي كه هستيد يك ايده صحيح داشته باشيد ويك غايت صحيح داشته باشيد كه براي رسيدن به آن غايت مشغول تحصيل باشد، وبراي رسيدن به آن امري كه خداي تبارك و تعالي مي خواهد و آن تهذيب نفس و
صفحه : 4
پرستيدن الله و دور كردن همه شركها و همه انحرافها و همه الحادها از خودتان و ازمراكزتان ، اگر اين طور باشد شما پيروز خواهيد شد. و همه انحرافها و همه گرفتاريهايي كه براي يك كشور پيش مي آيد براي اين است كه مراكز تعليم و تعلمشان ، مراكز تهذيب نيست . اين فرقي نيست ما بين مدارس علمي قديم با مدارس علمي جديد. تا تهذيب نباشد و تعهد نباشد و از اول انسان راه خودش را، صراط مستقيم خودش را نيافته باشد، وتحصيل او دنبال همان ايده صحيح اسلامي نباشد، همين انحراف آور است و همين است كه ما را و كشورهاي اسلامي را يا به طرف چپ مي برد و يا به طرف راست ؛ يا بايد كشور،كشور كمونيستي باشد يا كشور، كشور تابع امريكا. از مدرسه شروع مي شود اين مسائل . ازمدارس و دانشگاهها اين مسائل شروع مي شود. آنها مي خواهند كه آن چيزي كه دردانشگاهها و در مدارس ما، در دبيرستانها و در همه جا حاصل مي شود اين باشد كه آن چيزي كه نتيجه زحمات طولاني ملت است و زحمات طولاني جوانهاي ماست ، براي آنها باشد.
شما نمي دانم ديشب در راديو، اين "حميد"(1) را كه در راديو، در تلويزيون نشان دادند و حرفهايي را كه او زد، شنيديد؟ اگر نشنيديد از آنها كه شنيديد بپرسيد كه چه دستهاي جنايتكاري ، جوانهاي تحصيلكرده ما را با چه دامهايي به دام مي كشند. و آنهايي كه بايد سرمايه باشند براي كشور خودشان و بايد زحمت بكشند براي پيشرفت كشورخودشان ، چطور به دام مي كشند، و آنها را وادار مي كنند كه بر مصالح آنها زحمت بكشند. اين الان يك پرده است كه شما ملاحظه كرديد، بسيار هستند افرادي كه از اين قبيل هستند. براي اينكه در رژيم سابق اين مطلب مطرح بود، منتها اسمش رانمي آوردند. مطرح بود اين مطلب كه بايد دانشگاههاي ما اين طور باشد. تربيت فاسد ازآن اولي كه بچه هاي نورس ما در كودكستان مي رفت تا آن آخر كه جوانهاي برومند ما كه سرمايه هاي اين كشور هستند، در دانشگاهها بودند. برنامه سابق همين بود كه اينها از اينجا
1- عضو يكي از گروهكهاي ضد نظام جمهوري اسلامي كه با اعترافات خود، پرده از روي سياست هاي ضد انساني -ملي آن گروهك برداشت .
صفحه : 5
تا آخر طوري بار بيايند و طوري تربيت بشوند كه تربيت مسكو باشد يا تربيت واشنگتن .مسئله اين بود و الان كه شما جوانهاي عزيز و همه دبيرستانيها و همه دانشگاههامي خواهيد كشور خودتان دست خودتان باشد، استقلالش محفوظ باشد، آزادي داشته باشيد، طريق انسانيت را طي بكنيد و به كمال انساني برسيد، و آن چيزي كه انسان براي آن خلق شده است به او برسيد، شياطين به دست و پا افتادند كه شماها را منحرف كنند.
هدف عمال خارجي ؛ انحراف جوانان و تشديد اختلافات
اينهايي كه در مدارس مي آيند و با تبليغات سوشان جوانهاي نورس ما را وادارمي كنند به يك مسائلي كه با تحصيل آنها مخالف است ، و نمي خواهند اينها تحصيل بكنند اينها، و نمي خواهند اينها يك جوانهايي كه براي كشور خودشان مفيد باشند به باربياورند. با بهانه هاي مختلف اينها را به تظاهرات و راهپيماييها و اختلافات مي كشند و كنارمي نشينند و به شماها و به ما مي خندند. آن كوششي كه اينها مي كردند كه دانشگاهها بازبشود قبل از اينكه برنامه صحيح ريخته بشود، همين بود كه مي خواستند اين دانشگاهها به همان وضع سابق كه امثال اين اشخاصي كه روي كار آن وقت بودند به جامعه تحويل بدهد. مي خواستند همان معنا باشد. و اينكه در كودكستانها، دبيرستانها مي روند و مشغول مي شوند با تبليغات خودشان و تحريكات خودشان جوانهاي ما را و كودكهاي ما را واداركنند كه به جاي اينكه تحصيل بكنند جنگ و دعوا به راه بيندازند، و به جاي اينك تهذيب نفس بكنند و اخلاق اسلامي را بياموزند با فحش و فضيحت روبرو مي كنند، اين همان برنامه سابق است . كودكهاي ما، جوانهاي ما، همه آنها - چه دختر و چه پسر - بايدتمام همشان را صرف اين بكنند كه بشناسند اينها را. بفهمند كه اينها چه مقصدي دارند.بفهمند كه اينها قبلا چه بودند. بفهمند كه اينها در حالي كه جوانهاي ما از ارتشي و پاسدارو ژاندارمري و ساير قشرهاي مردمي ، عشاير و سايرين در مركز جنگ و در جبهه هامشغول فداكاري هستند، اينها در پشت جبهه ها مشغول افساد هستند، مشغول كمك به اربابان خودشان هستند. بدانند كه در راديوهاي خارجي و در راديوهاي منحرف از اينها
صفحه : 6
پشتيباني مي شود و از جمهوري اسلامي تكذيب مي شود. و مي خواهند جمهوري اسلامي نباشد. همان طوري كه صدام و ساير منحرفين به كشور ما حمله كردند و جنگ راه انداختند. اينها هم همان جنگ را به صورت ديگري در مدرسه ها و در دانشسراها ودر دانشگاهها به راه مي اندازند. همه عمال خارجي هستند و شما بايد هر جا كه هستيدتوجهتان ، توجه شما زياد بر اين مسائل باشد كه مبادا يك وقت چشم باز كنيد ببينيد گول خورده ايد؛ همان طوري كه ديشب "حميد" گفت ، از آن راهها، از همه راهها. خداوندشماها را ذخيره اين مملكت قرار بدهد. جوانهاي ما را به راه راست هدايت كند و همه مارا خدمتگزار به اسلام و به كشور اسلامي قرار دهد.