• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد سیزدهم - صفحه 1 -  بيانات خطاب به سرپرست "خبرگزاري جمهوري اسلامي "؛ "انتشار صحيح اخبار"
مكان : تهران ، جماران
حضار: خرازي ، كمال "سرپرست خبرگزاري جمهوري اسلامي " و مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
بيانات
زمان : 16 تير 1359 / 24 شعبان 1400
موضوع : ضرورت عدم گروه گرايي در خبرگزاري
صفحه : 1
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
درباره انتشار و تبليغ اخبار انقلاب اسلامي ايران در خارج از كشور بويژه كشورهاي اسلامي كوشش بيشتري به عمل آيد.
مي خواهيم كسي در راس اين موسسه باشد كه درست آنچه هست بگويد و بنويسد.خبرگزاري پارس بايد مورد تصفيه قرار گيرد و از كساني كه هيچ گونه وابستگي به اين گروه و آن گروه ندارند استفاده شود، تا موسسه مزبور را در جهت اهداف انقلاب اسلامي بازسازي نمايد.
ضرورت عدم گروه گرايي در خبرگزاري