• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد دوازدهم - صفحه 1 -  كم كاري و سستي ، عملي ضد انقلابي
مكان : قم
سخنراني
موضوع : جريان كم كاري و بيكاري در ادارات و كارخانه ها
حضار: كاركنان ذوب آهن اصفهان
زمان : 12 دي 1358 / 13 صفر 1400
صفحه : 1
كم كاري و سستي ، عملي ضد انقلابي
قبلا تشكر مي كنم از همه گروههايي كه زحمت كشيدند و آمده اند در هواي سرداينجا. و ما اعلام هم كرديم كه زحمت نكشند عجالتا تا هوا خوب بشود، اگر عمري بودآن وقت تشريف بياورند. از همه شما جوانها تشكر مي كنم و دعا مي كنم به همه شما. شمامي دانيد كه امروز آنهايي كه مي خواهند نگذارند اين نهضت ، نهضت اسلامي به ثمربرسد، با طرحهاي مختلف ، با فرمهاي مختلف در بين قشرهاي ملت ايجاد تشنج ، ايجاداختلاف بكنند. مسئله كمكاري و بيكاري در ادارات ، در كارخانه ها خصوصاكارخانه هايي كه جهت حياتي براي يك كشور دارد، مثل ذوب آهن كه شما آقايان هستيد، مثل نفت ، اين عناصر بيشتر آنجا مي خواهند نفوذ كنند. براي اينكه هر جا كه خدمتش به ملت زيادتر باشد، اينها مي خواهند آنجا را فلج كنند كه استقرار پيدا نشود دراين كشور، و نتواند حكومت مستقر پابرجا تعيين كند. امروز ضد انقلاب كسي است كه آن كاري كه مشغول هست ، در آن كار سستي كند، در آن كار بيكاري كند يا وادار كنداشخاصي را كه آنها كم كاري كنند، از زير بار شانه خالي كنند كه اين ضربه اي است به كشور خودشان . و آنها همين معنا را مي خواهند كه جاهايي كه محيط كار است نگذارندكار انجام بگيرد. بين كشاورزها بروند و نگذارند كشاورزي كنند. با اسمهاي مختلف بريزند و جلوگيري كنند از كشاورزي . در محيط كار بيايند و نگذارند شما آقايان كار كنيد.يا وسوسه كنند كه منتهي به كمكاري يا بيكاري يا تحصن يا راهپيمايي و اين طور مسائل
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 2
توجه داشته باشيد كه با اين طور وسوسه ها، با ايجاد اختلاف ، با ايجاد ياس ، با ايجادبيكاري مي خواهند نتيجه بگيرند. اينها يك مسائلي است كه حساب كردند روي آنها ودر كشور ما مي خواهند پياده كنند. اينكه مي بينيد كه در هر جا يك صدايي درمي آيد،اين همين صداهايي است كه از حلقوم اجانب بيرون مي آيد، و اينهايي كه در داخل هستند، عمال آنها هستند. شما اشخاصي كه در بينتان مي آيند و وسوسه مي كنند راجع به اين امور، و مي خواهند كه شما را از كار باز دارند، از پيش خودتان آنها را بيرون برانيد.
كار براي خدا، نوعي عبادت
ايجاد اختلاف و نوميدي ، از شگرد دشمنان
بشود. بايد توجه كنيد كه تمام اينها توطئه است ، از اشخاصي كه از اسلام ضربه خوردند واز وحدت شما آسيب ديدند.
اگر يك ملتي نخواهد آسيب ببيند بايد اين ملت اولا با هم متحد باشد، و ثانيا در هركاري كه اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز كشور محتاج به كار است . يك كشوري كه فقير است ، يك كشوري كه همه چيزش را غارت كردند و بردند و شما هم مي خواهيد كه محتاج به اجانب نباشيد، محتاج به دشمنهايتان نباشيد، بايد كار بكنيد.شمايي كه در ذوب آهن هستيد - و خداوند توفيقتان بدهد - كار بكنيد و براي خدا هم اين كار را بكنيد، يك نحو عبادتي است براي شما. و آنهايي كه در كشاورزي مشغول كشاورزي هستند، آنها هم كار بكنند كه ما در كشاورزي ، در ارزاقمان خودكفا باشيم .براي ما ننگ است كه در ارزاقمان دستمان را پيش امريكا دراز بكنيم . ما بايد جديت كنيم . خداوند به ما، هم زمين داده ، هم آب داده است و هم بركات آسماني هست . بايدكار كنيم تا خودكفا باشيم . بلكه ان شاءالله صادرات هم داشته باشيم . شما برادرها الان عبادتتان اين است كه كار بكنيد. اين عبادت است . همان طوري كه فرض كنيد آمدن به زيارت حضرت معصومه - سلام الله عليها - عبادتي است ، كار كردن هم يك عبادتي است و شايد از بسياري از مستحبات بالاتر باشد.
صفحه : 3
راه ندهيد پيش خودتان . اگر اشخاصي در آنجا هستند كه مي خواهند نگذارند كارهاانجام بگيرد معرفي كنيد به آن اشخاصي كه متصدي كارند. آنها را كنار بگذارند وخودتان بايد كمك بكنيد. الان خود ملت بايد در همه امور كمك بكند. در يك وقت انقلابي ملت خودش بايد قيام كند تا اينكه كارها را انجام بدهد. اگر ملت بنشيند كنار وبخواهد دولت يك كاري را بكند، دولت همچو قدرتي ندارد. در مواقع انقلاب كه همه دشمنها، آنهايي كه چپاولگر بودند و دستشان كوتاه شده است ، در توطئه هستند،نمي تواند يك قشر كار را انجام بدهد، اين به عهده خود ملت است . همه ما مكلف هستيم كه در امورمان با جديت و اتكال به خدا پيش برويم . خداوند شما را ان شاءالله مويد ومنصور قرار بدهد و همه آقاياني كه از اطراف آمدند و اينجا هستند، از همه تشكر مي كنم و به همه دعا مي كنم و خدمتگزار همه هستم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .