عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد اول - صفحه 2 -  نامه به خانم خديجه ثقفي "خانوادگي "
نامه
زمان : فروردين 1312 / ذي القعده 1351
مكان : لبنان ، بيروت
موضوع : خانوادگي
مخاطب : ثقفي ، خديجه (1)
صفحه : 2
تصدقت شوم ؛ الهي قربانت بروم ، در اين مدت كه مبتلاي به جدايي از آن نور چشم عزيز و قوت قلبم گرديدم متذكر شما هستم و صورت زيبايت در آئينه قلبم منقوش است .عزيزم اميدوارم خداوند شما را بسلامت و خوش در پناه خودش حفظ كند. [حال ] من باهر شدتي باشد مي گذرد ولي بحمدالله تا كنون هرچه پيش آمد خوش بوده و الان درشهر زيباي بيروت هستم ؛ (2) حقيقتا جاي شما خالي است فقط براي تماشاي شهر و درياخيلي منظره خوش دارد. صد حيف كه محبوب عزيزم همراه نيست كه اين منظره عالي به دل بچسبد.
1- ملقب به قدس ايران ، همسر امام خميني .
2- براي عزيمت با كشتي به عربستان براي انجام اعمال حج .
3- آقاي سيد مصطفي خميني كه در آن زمان سه ساله بوده است .
4- اشاره به آقامصطفي و فرزند ديگرشان كه درآن زمان هنوز به دنيا نيامده بود و چند روز پس از نگارش اين نامه در زماني كه امام در سفر حج بودند، متولد گرديد و او را "علي " نام گزاردند. وي دركودكي بر اثر بيماري درگذشت .
5- آقاي ميرزامحمد ثقفي ، پدر همسر امام خميني .
صفحه : 3
و خانم ها(6) كاغذي نوشتيد سلام مرا برسانيد. من از قبل همه نايب الزياره هستم .
به خانم شمس آفاق (7) سلام برسانيد و به توسط ايشان به آقاي دكتر(8) سلام برسانيد.به خاور سلطان و ربابه سلطان سلام برسانيد.
صفحه مقابل را به آقاي شيخ عبد الحسين بگوييد برسانند.
ايام عمر و عزت مستدام . تصدقت ، قربانت ؛ روح الله .
عكس جوف در حال دلتنگي از حركت نكردن . (9)
6- مادر و مادربزرگ همسر امام خميني كه در آن زمان در قيد حيات بوده اند.
7- شمس آفاق ثقفي ، خواهر همسر امام خميني .
8- آقاي دكتر علوي .
9- اشاره به نبودن كشتي جهت عزيمت به جده .