سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش قرآنhttp://www.tebyan.net/https://article.tebyan.net/262211Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved. نکات کلیدی 30 جزء قرآن کریم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1399/02/2391602552012522041797793917150822449212.jpg'/>در رمضان، ماه انس با قرآن، باید ویژگی همدم بودن با قرآن را در خود ایجاد کنیم و رابطه تنگاتنگ و جدی با آن داشته باشیم؛ قرآن، کتاب کامل انسان‌سازی است و همه برنامه‌ها و رموز تکامل را دربردارد. قرآن، سخن خدا است و عمل به آن، سبب پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت است.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4719315/3/2020 12:00:00 AMدعاهای روزانه ماه مبارک رمضان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1399/02/617515968246521291271498420522667237103241.jpg'/>از وظایف روزه‌داران در این ماه، دعا و درخواست‏ حوائج از حضرت حق است كه بنده احساس نیاز به پیشگاه بى‌نیاز كرده، و دست‌هاى احتیاج خویش را به درگاه او دراز می‌كند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4719265/3/2020 12:00:00 AMدر دین غلو و زیاده روی نکنید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/228201180216312315517012222135152381663631.jpg'/>در ادامه بحث های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء ششم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652145/13/2019 12:00:00 AMهزینه زندگی بر عهده مرد است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/179583525416235174572512593172341161151.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652135/13/2019 12:00:00 AMبه اموال یتیمان دست درازی نکنید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/173146232118124714418615625200731872188.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652115/13/2019 12:00:00 AMدر سحرها استغفار کنید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/69562312524720361522442193391692121543.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652095/13/2019 12:00:00 AMچگونه وصیت کنیم؟<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/139203210354523709510212716159223418986.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت به دست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود می زداییم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652075/13/2019 12:00:00 AM5 ویژگی متقین <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/1412081452142292291345211115424513523511822843.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت به دست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود می زداییم. به این امید که از معارف کلام خداوند بیشتر بهره برده و تاثیر پذیر باشیم. هر روز از یک جزء نکات و راهکارهای موفقیت زندگی را استخراج کرده و ارائه می دهیم تا به نکات و دستورات قرآن عمل کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4652035/13/2019 12:00:00 AMاستفاده نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی، کفران نعمت است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/04/250225989418511977121118818424718519915683.jpg'/>اگر مدیران و مسئولان کشور و همه افراد جامعه در استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور کوتاهی کنند، در حقیقت در برابر نعمت‌ها ناسپاسی کرده‌اند و باید به جرم ضایع شدن این سرمایه‌های الهی مجازات شوند.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4665537/2/2019 12:00:00 AMاز شر حسود به خدا پناه ببرید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/19813119335223150829319919122442713713200.jpg'/> بخش سی‌ام از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء سی‌ام قرآن کریم می‌پردازد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4658536/3/2019 12:00:00 AMبرای انجام کارها ان شاء الله بگویید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/159206131164255132423129944811272387165.jpg'/>در ادامه بحث‌های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء بیست و نهم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4658426/3/2019 12:00:00 AMمحرمانه و در گوشی سخن نگویید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/226962131515123135124759518820240567245.jpg'/>در ادامه کلیدهای معرفتی و معنایی «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» که برای انس بیشتر با معنا و مفهوم قرآن کریم تهیه می‌شود به بیست و هشتمین قسمت از این سری مطالب رسیدیم. در این بخش نیز به سبک گذشته نکات کلیدی که مربوط به زندگی موفق است استخراج شده و ارائه می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4658406/3/2019 12:00:00 AMنه بخیل باش و نه مردم را به بخل تشویق کن<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/34193104291307217820815964254841625155176.jpg'/>بیست و هفتمین بخش از سلسله بحث‌های «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» را تقدیم می‌کنیم. توصیه‌ها و دستورات هر جزء ما را گام به گام با روزهای ماه مبارک رمضان به پيش می‌برد تا دریابیم چگونه زندگی موفقی داشته باشیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4658186/2/2019 12:00:00 AMبه دنبال ثروت بادآورده نباشید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/66183103227167183121491680199767420623106.jpg'/>همه پيشرفت‌هاى مادّى دنیا در همه‌ دوره‌ها و همچنين پيشرفت‌های معنوى، روحى و درونى هر انسانی، جز با كار فراهم شدنى نيست. به هیچ ملتی و به هیچ جمعیتی، از خزانه‌ی غیبت الهی هیچ چیز نمی‌دهند، مگر با تلاش و کوشش.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4658116/2/2019 12:00:00 AMصحت خبرهای رسیده را بررسی کنید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/230211475191182016221915516117219920213854.jpg'/>بیست و ششمین بخش از سلسله بحث‌های «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» را تقدیم می‌کنیم. توصیه‌ها و دستورات هر جزء ما را گام به گام با روزهای ماه مبارک رمضان به پيش می‌برد تا دریابیم چگونه زندگی موفقی داشته باشیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4657796/1/2019 12:00:00 AMروزیِ زیاد باعث سرکشی انسان می‌شود<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/21742157132984952160522201132091891527843.jpg'/>بیست و پنجمین بخش از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء بیست و پنجم قرآن کریم می‌پردازد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656915/29/2019 12:00:00 AMدو شرط برای ورود به بهشت <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/8017733222209120262403520918510829185150151.jpg'/>در ادامه بحث‌های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء بیست و چهارم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656905/29/2019 12:00:00 AMبه شریکان خود ستم نکنید!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/17951141244231217442380221321701877028.jpg'/>بیست و سومین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره‌های یس، صافات، ص و زمر تشکیل داده است. در این قسمت از سلسله راهکارهای مفاهیم زندگی، به این بخش از قرآن پرداخته و نکاتی ارائه می‌شود. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656895/29/2019 12:00:00 AMبا ناز و عشوه حرف نزنید!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/78250216582411352223023512917721217187194244.jpg'/>بیست و دومین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره‌های احزاب، سبأ، فاطر و یس تشکیل می‌دهند. در این قسمت از سلسله مطالب «راهکارهای زندگی موفق» را از قرآن کریم استخراج کرده و نکات طلایی آن را ارائه می‌دهیم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656335/28/2019 12:00:00 AMبدترین آوازها و اصوات!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/6123446461421863692492111044115518113177.jpg'/>بیست و یکمین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره‌های عنکبوت، روم، لقمان، سجده و احزاب تشکیل می‌دهد. در این بخش که قسمتی دیگر از سلسله مطالب «راهکارهای زندگی موفق» از معارفی قرآن کریم است به نکات کلیدی از این سور پرداخته و گوشه‌ای از معارف نهفته در آنها را بیان می‌کنیم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656145/26/2019 12:00:00 AMسه شرط برای اجابت دعا<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/2005112416726491454378891908312129889.jpg'/>بیستمین جزء از قرآن کریم را آیاتی از سوره مبارکه نمل و عنکبوت و نیز سوره قصص که بین این دو سوره قرار گرفته است تشکیل می‌دهند. در این بخش که قسمتی دیگر از سلسله مطالب «راهکارهای زندگی موفق» را از معارفی قرآن استخراج کرده و گوشه‌ای از معارف آن را بیان می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4656135/26/2019 12:00:00 AMبا نادان، ملایم سخن بگو <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/825209219321866112262239834924820948164.jpg'/>نوزدهمین بخش از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء نوزده قرآن کریم می‌پردازد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4655445/25/2019 12:00:00 AMدختران و پسران خود را همسر دهید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/96143254683110136139183252224195106213203118.jpg'/>سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در روزهای ماه مبارک رمضان، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت مناسبی است تا در کنار انس با الفاظ قرآن کریم، در معنا و مفهوم آن نیز تدبر و تفکر داشته باشیم. در این فرصت بدست آمده، روح و قلب خود را به نورانیت قرآن صیقل و جلا داده و زنگارها را از جان خود بزداییم. به این امید که از معارف کلام خداوند بیشتر بهره برده و تاثیرپذیر باشیم. هر روز از یک جزء قرآن، نکات و راهکارهای موفقیت زندگی را استخراج کرده و ارائه می‌دهیم تا بدینوسیله به نکات و دستورات قرآن عمل کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4655215/22/2019 12:00:00 AMنسخه‌ای برای نجات مومنین<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/97178194107218135176341424311879326920.jpg'/>هفدهمین بخش از سلسله بحث های «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» را تقدیم می‌کنیم. توصیه‌ها و دستورات هر جزء ما را گام به گام با روزهاي ماه مبارک رمضان به پيش مي‌برد تا دریابیم چگونه زندگی موفقی داشته باشیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4655185/22/2019 12:00:00 AMدر موقعیت گناه به خدا پناه ببرید<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/03/113204392021039910021188197172138236166173107.jpg'/>در ادامه بحث‌های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء شانزدهم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4654955/22/2019 12:00:00 AMنه بخیل باش نه گشاده دست <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/23119747952204321545918321264212250229164.jpg'/>پانزدهمین بخش از سلسله بحث‌های «راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم» را تقدیم می‌کنیم. توصیه‌ها و دستورات هر جزء ما را گام به گام با روزهای ماه مبارک رمضان به پيش می‌برد تا دریابیم چگونه زندگی موفقی داشته باشیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4654565/21/2019 12:00:00 AMزیبا جلوه دادن زشتی‌ها، ابزار شیطان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/1512472942122371071332481002271361879915971.jpg'/>چهاردهمین بخش از سلسله راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم را که به مناسبت ماه مبارک رمضان و برای انس مفهومی در کنار انس لفظی با این کتاب آسمانی تهیه شده است را به میهمانان ماه خدا تقدیم می‌کنیم. این بخش به بیان روش‌هایی برای زندگی موفق از جزء چهاردهم قرآن کریم می‌پردازد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4654085/19/2019 12:00:00 AMعاقبت پیمان شکنان <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/23511524416216123477125524723442446317632.jpg'/>در ادامه بحث های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء سیزدهم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4654065/19/2019 12:00:00 AMشعار مرگ بر ستمگر یک شعار قرآنی است<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/711984525122687411251681472167246177154116.jpg'/>در ادامه بحث های معرفتی و بیان راهکارهای زندگی موفق در قرآن کریم در این قسمت برای انس مفهومی بیشتر با کلام الهی، آیات جزء دوازدهم را مورد بررسی قرار داده و معارفی از آن را استخراج می‌کنیم. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4653515/18/2019 12:00:00 AMهر سال یک یا دو امتحان اصلی خواهید داشت<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/02/122491351076371459964253102624214972241.jpg'/>در یازدهمین بخش از سلسله بحث‌های «معارفی از قرآن» که با هدف انس معنوی و معنایی بیشتر با قرآن کریم و ارائه راهکارهای زندگی موفق تدوین می‌شود به یازدهمین جزء از این کتاب نور و هدایت رسیدیم به امید آنکه دل به نور معارفش روشن کنیم و رهنمودهایش را در زندگی به کار بریم.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4653115/15/2019 12:00:00 AM