سايت موسسه فرهنگی تبیان > بخش پژوهش هاي دانش آموزيhttp://www.tebyan.net/https://project.tebyan.net/Copyright 2006 - 2014 Tebyan.net. All rights reserved.مسابقات ماشین‌های خورشیدی در چهاردهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1399/03/1835071115102224211073018165147981101157.jpg'/>در این مطلب قوانین مربوط به مسابقه ماشین‌های خورشیدی ارائه شده است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45301911/10/2018 12:00:00 AMجشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان در بخش رویش برگزار شد<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1399/01/59733135521604919180587687553198174.jpg'/>با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اجباری تجمع در سراسر جهان؛ تبیان در روز 28 فروردین ماه 1399 جشنواره ای مجازی و متفاوت برگزار کرد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4717274/18/2020 12:00:00 AMجشنواره تعطیل نیست!<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1399/01/1913412010044159164227213232104113243265865.jpg'/>بنابر شرایط اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا، امکان برگزاری هیچ رویداد دانش‌آموزی به شکل حضوری وجود ندارد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4717144/16/2020 12:00:00 AMطراحی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر IT-IOT - بخش سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/12/21923111247111361225570236752231294218459.jpg'/>وسیله های الکترونیکی که می توانید به کمک آنها اتاق فرار را طراحی کنید</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4712212/23/2020 12:00:00 AM طراحی بازی رومیزی-جلسه دهم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/851787883715819818014220112825319248193.jpg'/>«ملاک های تغییر در بازی رومیزی» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711832/18/2020 12:00:00 AM طراحی بازی رومیزی-جلسه نهم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/20939176685820782226130149271691817911880.jpg'/>«ویژگی ها و شاخص های بازی رومیزی خوب» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711822/18/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی- جلسه هشتم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/621992020715759202220124100244186244207170115.jpg'/>«نحوه نگارش راهنمای بازی» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711792/18/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی- جلسه هفتم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/510687332720915610321260222208117612559.jpg'/>«مراحل طراحی بازی رومیزی» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711772/18/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی- جلسه ششم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/211641871579553192491533222175226225228131.jpg'/>«مضمون بازی های رومیزی» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711752/18/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی - جلسه پنجم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/68237197111151791481545210210236124189164157.jpg'/>«مکانیزم ها و انواع آن: بخش پایانی» </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4711612/17/2020 12:00:00 AMقوانین مسابقات ادبیات در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/5492164611611542131343919171251861150201.jpg'/>مسابقات ادبیات در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45803512/22/2018 12:00:00 AM قوانین چالش داستانک‌نویسی در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/133164167145611968667197114312432557945108.jpg'/>چالش داستانک‌نویسی در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45846912/25/2018 12:00:00 AMالمپیاد نانو<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/15724111522123417454703944448617143246255.jpg'/>یازدهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو برگزار می شود....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710802/8/2020 12:00:00 AMآشنایی با آمار - جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/133351712421345751169170301236622619075.jpg'/>آنچه در فیلم دیدید گالتون بورد نام دارد که اولین بار آن را در سال 1849 فردی به نام فرانسیس گالتون، برای نشان دادن توضیح فرآیندهای تصادفی حول میانگین بیان کرد.</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710642/5/2020 12:00:00 AMآشنایی با آمار - جلسه دوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/2061221751586210169104165203652224119330210.jpg'/>معرفی چند نمودار پر کاربرد برای داده های کمی و کیفی ..</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710592/5/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی - جلسه چهارم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/4045198170429151722491381772418615114165.jpg'/>مکانیزم ها و انواع آن بخش دوم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710512/4/2020 12:00:00 AMآشنایی با آمار - جلسه اول<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/25418914523783187173126165421711073150234186.jpg'/>چشم ما می‌تواند در مورد چیزهای آشکار کور باشد، پس ما اعداد اشتباهی دریافت می‌کنیم و در عین حال می‌توانیم از کور بودن خود درباره آن مسئله نیز غافل باشیم که می تواند پیامد عظیمی در تصمیم‌گیری ما داشته باشد....</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710522/4/2020 12:00:00 AMطراحی بازی رومیزی - جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/13813117047219639112624713815216210842213216.jpg'/>مکانیزم ها و انواع آن</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710442/4/2020 12:00:00 AM قوانین مسابقه بزرگ و چالشی معماهای زیست فناورانه، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/832990196640471921271091241192342967244.jpg'/>مسابقه بزرگ و چالشی معماهای زیست فناورانه در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45262311/6/2018 12:00:00 AMقوانین مسابقه چالش ساخت ابرحباب، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/252051275698971226117794562543586165119.jpg'/>مسابقه چالش ساخت ابرحباب در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710412/4/2020 12:00:00 AM طراحی بازی رومیزی-جلسه دوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/5223225522219418815146128442203152204220230.jpg'/>در این درس قصد داریم برخی از رایج ترین اجزای بازی های رومیزی را معرفی کنیم...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710402/4/2020 12:00:00 AMبازی های حرکتی- جلسه سوم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/1461841961701471032001601571089139122254188172.jpg'/> با توجه به رشد و پیشرفت تکنولوژی در سرتاسر جهان و تغییر سبک زندگی که به سمت ماشینی‌شدن پیش می‌رود به ناچار و به صورت کاملا ناخودآگاه موضوع فعالیت بدنی و تحرک جایگاه خود را در خانواده‌ها از دست داده‌ است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710112/2/2020 12:00:00 AMکارآفرینی - جلسه چهارم <![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/177222231601982111108241244972715824316140.jpg'/>می خواهیم برایتان از تکنیک هایی بگویم که شما را در مرحله اجرا کمک می ­کند، یکی از این تکنیک ­ها بازاریابی است. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4710032/1/2020 12:00:00 AMطراحی معمای اتاق فرار دیجیتال مبتنی بر IT-IOT - بخش دوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/10518972731462012311539918023475213106157136.jpg'/> بخشی از امکانات و وسایلی را که برای طراحی اتاق فرار</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4709902/1/2020 12:00:00 AMکارآفرینی - جلسه سوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/2351292252304712417938732413614021310074217.jpg'/>مشتری ها معمولا حقیقی هستند مانند مردم، یا سایر کسب و کارها هستند و یا حقوقی هستند مانند شرکت‌های دولتی یا سازمان ­ها. </p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4709791/28/2020 12:00:00 AMساخت بازی حرکتی- جلسه دوم<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/1767692245232246197128251193110178163173146253.jpg'/>بازی هایی هستند که بازیکنان برای انجام آن ها مجبور به استفاده از اندام ها به میزان زیاد و به طور مداوم و همچنین داشتن فعالیت بدنی هستند. یعنی در واقع بازی‌هایی که انجام آن‌ها سبب افزایش ضربان قلب و ارتقاء مهارت‌های حرکتی در بازیکنان می شود...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4709561/27/2020 12:00:00 AMساخت بازی حرکتی -جلسه اول<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/149221201209314615160139253209115233112116236.jpg'/>یکی از بزرگترین هنرهای عصر کنونی هنر بازی‌سازی است...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=4709541/27/2020 12:00:00 AM قوانین مسابقات طراحی و ساخت بازی حرکتی، چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/18246171119175213351751981741661982023459171.jpg'/>مسابقه چالش طراحی و ساخت بازی حرکتی در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45294211/10/2018 12:00:00 AMقوانین مسابقه چالش ساخت پناهگاه در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/1593711612522367318035221017125523142111.jpg'/>مسابقه چالش ساخت پناهگاه در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45800012/22/2018 12:00:00 AMقوانین مسابقات طراحی بازی رومیزی چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان<![CDATA[<p><img align='left' src='http://img.tebyan.net/big/1398/11/2382261899113913001771162345712220916873112.jpg'/>مسابقه چالش طراحی بازی رومیزی در روز های 28 و 29 فروردین ماه 99 در چهاردهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان برگزار خواهد شد...</p><br clear='all'/> ]]>http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=45798912/22/2018 12:00:00 AM