• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
  • عبارت :
   تعداد درصفحه :
کد سوال : 14304
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : معاشرت با كسي كه خمس نمي‏دهد چه حكمي دارد؟
پاسخ : اگر به خانه كسي مي‏رويم كه خمس نمي‏دهد، در صورتي كه ندانيم چيزهايي كه در آن تصرّف مي‏كنيم(مانندغذا) مورد تعلّق خمس است يا نيست، تصرّف در آنها اشكالي ندارد، و اگر يقين داريم كه به آنها خمس تعلّق گرفته است تنها در صورتي مي‏توانيم در آنها تصرّف كنيم كه از مجتهد جامع الشرائط(مانند مرجع تقليد) است براي تصرّف در آنها اذن گرفته باشيم. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14305
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا به پولي كه خمس آن داده شده است، خمس تعلّق مي‏گيرد؟
پاسخ : پولي كه خمس آن پرداخت شده است، خمس ندارد و اگر از باقيمانده آن سودي حاصل شود و آن سود در يك سال خمسي خرج نشود بايد خمس آن را پرداخت. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14306
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا مي‏توان در منزل كسي كه خمس نمي‏دهد، مهمان شد؟
پاسخ : اگر وارد منزل كسي مي‏شويم كه مي‏دانيم خمس آنچه مي‏خواهيم تصرف كنيم، پرداخت نشده است، بايد از حاكم شرع براي تصرّف در آن چيزها اجازه بگيريم. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14307
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا بايد خمس پولي را كه پدر به فرزند مي‏دهد پرداخت؟
پاسخ : به فتواي حضرت امام خميني«رحمه الله» پولي كه پدر به فرزند مي‏دهد(مي‏بخشد)، خمس ندارد. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14308
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا مالي كه پيدا شده خمس دارد؟
پاسخ : اگر كسي شي گران بهايي را پيدا كرد؛ مالك آن نمي‏شود و در صورت عدم مالكيّت خمس به آن تعلّق نمي‏گيرد. براي پيدا كردن صاحب چنين مالي بايد تا يك سال در محلّ اجتماع مردم يافتن آن را اعلان كرد. براي آگاهي بيشتر در اين باره مي‏توان به رساله عمليّه مراجع تقليد مراجعه كرد. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14309
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : فرزندي كه پدرش خمس نمي‏دهد چه وظيفه‏اي دارد؟
پاسخ : كسي كه در خانواده‏اي است كه پدرش خمس مال خود را نمي‏پردازد، مي‏تواند به نماينده مرجع تقليدش مراجعه كند و مسئله را با او در ميان بگذارد. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14310
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا به كتاب خمس تعلّق مي‏گيرد؟
پاسخ : به نظر حضرت امام خميني«رحمه الله» كتابي كه خريده شده - اگر مورد نياز باشد - خمس ندارد؛ اگر چه مطالعه نشده باشد. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14311
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا كسي كه خمس يا زكات مالش را نمي‏پردازد كافر است؟
پاسخ : در كتاب معتبر عروةالوثقي نوشته آيت اللَّه العظمي مرحوم سيّد محمّدكاظم طباطبائي يزدي«رحمه الله» - كه بعد از آن بزرگوار بيش سي نفر از بزرگان علم و فقاهت از حدود صد سال قبل تاكنون اين كتاب پرارزش را تصديق، تحشيه كرده‏اند، درباره زكات چنين آمده است «...التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر...» و درباره خمس آمده است: «من كان مستحلاًّ لذلك كان من الكافرين». از اين دو عبارت استفاده مي‏شود كه ندادن خمس و زكات صرفاً موجب كفر نيست و فقط انكار حرمت خوردن و تمرد از پرداخت موجب كفر است، البته با توجّه به شرايط آن كه يكي از آنها «علم به وجوب» است. در عروه‏الوثقي در اوّل كتاب الزكاة بعد از جمله «و منكره مع العلم به كافر» چنين آمده است: «بل في جملة من الاخبارانّ مانع الزكاة كافر» ولي به ظاهر اين اخبار فتوا به كفر داده نشده و اين اخبار را به قرينه دلايل ديگر توجيه كرده‏اند. در ضمن پرسش شما چنين آمده است: «آيا اسلام براي دريافت زكات از چنين فردي به زور متوسّل شده و با او وارد جنگ مي‏شود.» پاسخ اين است كه اگر بدهكاران بدون عذر از پرداخت يا زكات تمرّدكنند، در صورتي كه حاكم جامعه اسلامي صلاح به زور متوسّل خواهد شد. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14312
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : آيا اگر به كسي هزينه حجش را بدهند، مستطيع مي‏شود؟ اگر مدّتي بعد، او خود مستطيع شود، آيا حج دوباره بر او واجب مي‏گردد؟
پاسخ : كسي كه مخارج حج را بدو بذل مي‏كنند و او نيز مي‏پذيرد، مستطيع مي‏شود و چنانچه حج را به گونه درست انجام دهد، حج واجب خود را انجام داده است و اگر مثلاً سال بعد داراي توانايي مالي شود، ديگر حج بر او واجب نخواهد گشت. « بخش پاسخ به سؤالات »
کد سوال : 14313
موضوع : گنجینه مذهبی>موسسه درراه حق
پرسش : شرايط وجوب حج چيست؟ آيا اگر همسايه يا خويشاوند انسان گرسنه باشند، باز هم حج بر او واجب است؟
پاسخ : فريضه حج در تمام عمر يك بار بر انسان واجب مي‏شود. از شرايط وجوب حج اين است كه انسان، - عاقل و بالغ و نيز مستطيع باشد؛ يعني از توانايي بدني و مالي رفتن و باز گشتن برخوردار باشد. او بايد بتواند مخارج كساني - مانند زن و فرزند و پدر و مادر - را كه پرداخت خرجي آنان بر او واجب است، فراهم كند. براي آگاهي بيشتر در اين باره به كتاب مناسك حج مرجع تقليد خود رجوع كنيد. بنابر تعاليم اسلامي، شخص مؤمن بايد همسايه و خويشاوند فقير خويش را ياري كند و اين از وظايف نخستين مسلمانان است كه يكديگر را دوست بدارند و در تمامي امور يار يكديگر باشند، ولي اين بدان معنا نيست كه شخصِ مكلّف، وظيفه دارد هزينه حج واجب را به فقيران دهد، بلكه بايد هم آنان را ياري دهد و هم حج را به جاي آورد. حج كنگره‏اي عظيم است كه مسلمانان از تمام نقاط جهان در مكّه گرد مي‏آيند و از اوضاع و احوال شخصي و عمومي و سياسي يكديگر با خبر مي‏شوند. اگر از اين اجتماع پرشكوه به درستي بهره گرفته شود، اسلام سراسر جهان را تسخير مي‏كند و دستورهاي ا نوراني‏اش در همه جا به كار مي‏رَوَد و حتّي بسياري از مشكلات شخص انسانها نيز رخت برمي‏بندند. « بخش پاسخ به سؤالات »