• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
     • جا تر است و بچه نيست!
     • جاده ي دزد زده، تا چهل روز امن است!
     • جايي نمي خوابد که آب زيرش برود!
     • جايي که ميوه نيست، چغندر سلطان مرکبات است!
     • جلوي ضرر را ازهر جا بگيري منفعت است.
     • جلو مي خندد پشت سر خنجر مي زند.
     • جواب ابلهان خاموشيست!
     • جواب هاي، هوي است!
     • جواني کجايي که يادت بخير!
     • جود از ابر و لاف از رعد است.
     • جور استاد به ز مهر پدر.
     • جوجه را آخر پاييز مي شمرند!
     • جوجه هميشه زير سبد نمي ماند!
     • جان به عزرائيل نمي دهد!
     • جهان بگردد وليکن نگرددش احوال.
     • جهانديده بسيار گويد دروغ.
     • جيبش تار عنکبوت بسته!