عضویت در خبرنامه
     • آب از دستش نمي چکد!
     • آب از سر چشمه ِگل است!
     • آب از آب تکان نمي خورد!
     • آب پاکي را روي دستش ريخت!
     • آب در کوزه و ما تشنه لبان مي گرديم!
     • آب را گل آلود مي کنه که ماهي بگيره!
     • آب زير پوستش افتاده!
     • آب، سنگها را مي سايد.
     • آب که يه جا بمونه، مي گنده.
     • آبکش به کفگير مي گه تو سه تا سوراخ داري!
     • آب که از سر گذشت، چه يک ذرع چه صد ذرع – چه يک ني چه صدني!
     • آب که سر بالا رفت، قورباغه ابو عطا مي خونه!
     • آب نمي بيند ورنه شناگر قابليست!
     • آب از او گرم نمي شود!
     • آتش که الو گرفت، خشک و تر مي سوزد!
     • آتش نشاندن و اخگر گذاشتن کار خردمندان نيست.
     • آخر شاه منشي، کاه کشي است!
     • آخر شوخي به دعوا مي کشد.
     • آدم تنبل، عقل چهل وزير را دارد!
     • آدم پول را پيدا مي کند، نه پول آدم را.
     • آدم خوش معامله، شريک مال مردم است!
     • آدم دست پاچه، کار را دوبار انجام مي دهد!
     • آدم دروغگو کم حافظه است.
     • آدم زنده، زندگي مي خواهد!
     • آدم گدا، اين همه ادا ؟!
     • آدم گرسنه، خواب نان سنگک مي بينه!
     • آدمي را به ادب بشناسند.
     • آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش مي زنه!
     • سرنا: سازي است بادي که از چوبي مخصوص ساخته شود، اين ساز در غالب نقاط ايران موجود است و آن را همراه دهل مي نوازند. اندازه آن در نواحي مختلف فرق مي کند و به طور کلي طول آن از نيم متر متجاوز نمي نمايد.
     • آدم همه کاره هيچ کاره است.
     • آرد خودمان را بيختيم، الکِمان را آويختيم!