• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه

زیارتنامه امام مهدي (ع)

imamreza درود بر تو اي حجت خدا در روي زمين درود بر تو اي ديده خدا در بر خلقش درود بر
تو اي نور خدا که هدايت شوند بدان ره جويان و گشايش بر مؤمنان درود بر تو اي 
پاک شده هراسان درود بر تو اي دوست خيرخواه درود بر تو اي کشتي نجات درود بر
تو اي چشمه حيات و زندگي درود بر تو رحمت کند خدا بر تو و بر خاندان پاک و
پاکيزه ات درود بر تو بشتابد خدا بر تو آنچه را براي تو وعده داده در ياري و
ظهور امر درود بر تو اي آقاي من من وابسته تو هستم عارف به آغاز و انجامت
تقرب مي جوييم به سوي خداي بزرگوار به تو و به خاندان تو و انتظار ظهور تو را
دارم و ظهور حق را بر دست تو و از خدا خواهم اينکه درود فرستي بر محمد و آل
محمد و اينکه قرار دهي مرا از جمله منتظرين تو و پيروان و ياران تو بر عليه
دشمنانت و از شهيدان در برابرت و در جمله دوستانت اي مولاي من اي صاحب الزمان
درود خدا بر تو و بر خاندان تو اين روز جمعه است و آن روز تو است که در آن
توقع ظهورت مي رود و فرج و گشايش براي مؤمنان به دو دست توست و کشتار کافران
به شمشيرت است و من اي آقايم در آن مهمان تو هستم و پناهنده تو و تو اي مولاي 
من کريم و کريم زاده اي و مأمور پذيرايي و نگهداري پس مرا مهمان کن و پناه ده
درود خدا بر تو و بر خاندان پاکت
من بر تو نازل مي شوم هر کجا راحله ام روي آورد و مرا وارد نمايد و ميهمان تو هستم
در هر کجا که باشم از شهرها