عضویت در خبرنامه

زیارتنامه امام جواد (ع)

درود بر تو اي ولي خدا درود بر تو اي حجت خدا درود بر تو اي نور خدا در
تاريکيهاي زمين درود بر تو اي فرزند رسول خدا درود بر تو و بر پدران تو درود بر
تو و بر فرزندان تو درود بر تو و بر دوستان تو گواهم به اينکه تو به راستي به پا
داشتي نماز را و اداء کردي زکوة را و امر به معروف نمودي و نهي از منکر نمودي و
تلاوت کردي قرآن را آنچه سزاوار آن بود و جهاد کردي در راه خدا حق جهاد را و صبر
کردي بر آزار مردم در زمينه او تا آخر عمرت آدم تو را زيارت کنان و شناسا به حق
تو و دوستار دوستانت و دشمنم با دشمنانت شفيع من باش نزد پروردگارت
رحم کن بر آنکه بد کرده و دست به جرم زده و بيچاره شده و اعتراف کرده اگر من
بد بنده اي هستم پس تو چه پروردگار خوبي هستي بزرگ است گناه از بنده ات پس
بايد خوب باشد گذشت از نزد تو اي کريم