عضویت در خبرنامه
    واژه :
فصل دوم : معاد در قرآن و روايات در اين فصل بر آنيم تا پاره اي از مسايل زندگي اخروي و صحنه هايي را كه قرآن و روايات براي انسان پس از رستاخير ترسيم مي كند، مورد بررسي قرار دهيم. تأكيد قرآن بر معاد دعوت به معاد باوري يكي از ويژگي هاي اديان الهي است. قرآن كريم آخرين كتاب آسماني و هدايت كننده ي بشر به س ...
فصل اول: معاد در كلام و فلسفه مقدمه در اصل و كيفيت تحقق معاد اختلاف است، و يكي از سرچشمه هاي آن اختلاف در حقيقت انسان مي باشد. اين اختلاف را مي توان به صورت ذيل نشان داد: 1ـ گروهي كه انسان را چيزي جز بدن مادي نمي دانند بر اين باورند كه بدن با حلول مرگ از هم مي پاشد و در طبيعت هضم شده، به صورت هاي د ...
گفتار دوم: عالم برزخ در قرآن و روايات الف ـ عالم برزخ در قرآن كريم قرآن كريم در پاره اي از آيات، خبر از مقطعي به نام “برزخ” ـ كه پس از مرگ و ميان زندگي دنيوي و اخروي است ـ، مي دهد. روشن ترين آيه اي كه بر اين مطلب دلالت مي كند اين آيه است: “حتّي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون. لعلّي اعمل صالحا ف ...
گفتار اول : برزخ در كلام، فلسفه و عرفان اسلامي معناي برزخ راغب، برزخ را به مانع و حدّ ميان دو چيز تفسير كرده است: “الحاجز والحدّ بين الشيئين”. در صحاح اللغة آمده است: برزخ حايل و مانع ميان دو امر است و برزخ ميان دنيا و آخرت، از وقت مرگ تا قيامت است; بنابراين هر كس كه بميرد وارد برزخ مي شود. و در قا ...
گفتار سوم نظريه ي تناسخ نظريه ي تناسخ ارواح، انتقال نفس يا باززايي، مقبوليت گسترده اي داشته و اكنون نيز دارد. شهرستاني در كتاب ملل و نحل مي گويد: “فرقه اي نيست كه در آن تناسخ جايگاه محكمي نداشته باشد.” [1] و جان ناس نيز مي گويد: “عقيده ي به تناسخ منحصر به مردم هند نيست، بلكه تمام مذاهب عالم از بدوي ...
گفتار دوم :نظريه ي روح متجسد بر اساس اين نظريه، واقعيت انسان جسماني است; اما جسمي نه چندان مادي آن گونه كه مشهود است، بلكه جسمي لطيف و آسماني كه احكام آن با جسم مادي متفاوت است. مثلا آن چنان فرّار است كه مي تواند در هنگام مرگ به آساني از بدن بگريزد. اين نظريه را مي توان تلاشي براي تركيب نقاط قوت دو ...
گفتار اول :نظريه ي روح نامتجسد تا آنجا كه تاريخ مدون فلسفه گواهي مي دهد، نخستين كسي كه اين نظريه را عرضه و تبيين كرد، افلاطون بود. افلاطون نفس را پيش از بدن موجود مي دانست و بر اين باور بود كه نفس از عالم مجردات به دنيا هبوط كرده گرفتار قفس تن شده است. با مرگ بدن، نفس از اين قفس آزاد شده به عالم خو ...
مقدمه در برابر اين پرسش كه آيا پس از مرگ بدن، حيات شخصي هر انساني باقي است يا نه، از سوي متفكران ديني و غير ديني پاسخ هاي متعددي در طول تاريخ ارائه شده است. اين پاسخ ها را كه مبتني بر اختلاف در درك حقيقت انسان است مي توان بدين شكل سامان داد: الف ـ مرگ پايان و نهايت “هويت” هر انساني است. اگر براي زن ...
  • وبگردی