• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Beda antara Tafsir dan Penjelasan
  • Ada dua pendapat yang membagi suatu penjelasan dapat dikategorikan sebagai tafsir, pertama pendapat yang tidak menerima segala jenis penjelasan, baik itu penjelasan sederhana maupun rumit. Kedua pendapat yang mengatakan bahwa penjelasan rumitlah yang dapat dikategorikan sebagai tafsir, sedangkan penjelasan sederhana tidak dapat dikatakan sebagai tafsir. Pendapat ini tampaknya lebih mendekati kebenaran.
  • Tafsir Amtsal
  • Kitab Al-Amtsal fi Tafsir Kitab Allah Al-Munzal merupakan kitab tafsir hasil terjemahan bahasa Arab dan suntingan ulang dalam 20 jilid oleh tim yang terdiri dari para ahli dan peneliti Al-Quran dari kitab tafsir berbahasa Persia, Tafsir-e Nemuneh
  • Metodologi Penafsiran Thabathaba’i dalam Al-Mizan
  • Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat universal, yang mengatur kehidupan umat manusia. Ia merupakan kitab yang berisi tulisan yang terpelihara secara abadi dan berada di lauh al-mahfudz
  • Tafsir Tematik “Kufur Nikmat”
  • “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah.
  • Siapakah Ahlulbait dalam Al-Quran?
  • Ahlulbait merupakan sebuah terminologi Qurani, hadis dan teologis yang bermakna keluarga Nabi Saw. Terminologi ini dalam makna ini hanya sekali disebutkan dalam al-Quran pada ayat Tathir yaitu ayat 33 surah al-Ahzab.
  • Tafsir Al-Quran, Surat An-Nisaa Ayat 1-3
  • Surat an-Nisaa memiliki 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dikarenakan sebagian besar ayat dari surat ini berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga, hak wanita dalam keluarga, surat ini dinamakan Surat an-Nisaa yang artinya wanita.
  • Kedudukan Rasulullah di atas para Nabi
  • Apakah ada ayat Al-Qur’an, selain ayat Khatam, yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan kedudukan Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir dan lebih utama di atas para nabi yang lain?
  • Taubat Penyelamat Manusia
  • Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu) beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan ke
  • Sejenak Bersama Al-Quran: Pentingnya Belajar Agama
  • Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka