• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Sejarah Singkat Aliran Maturidiyah
  • Pemikiran-pemikiran teologi Aliran Maturidiyah bersumber dari Abu Hanifah, karena sebelum terjun ke dalam pembahasan fikih, Abu Hanifah memiliki lingkaran pengkajian teologi, dan ketika ia berhubungan dengan Hamad bin Abi Sulaiman ia meninggalkan kajian teologinya dan masuk ke dalam pembahasan fikih.
  • Kemunculan Mazhab dalam Islam; Syiah dan Ahlusunnah wal Jamaah
  • Ahlus sunnah dan Syiah adalah dua sayap yang akan menerbangkan Islam ke angkasa ilmu dan peradaban, yang pada akhirnya akan memenuhi dunia ini dengan keamanan dan kesejahteraan. Syiah adalah kelompok Islam yang menganggap pengganti nabi Saw adalah Ali as yang ditunjuk oleh Rasulullah sendiri sebelum wafatnya dan beragama mengikuti tata cara Ahlul Bait nabi. Dan ahlus Sunnah adalah mereka yang percaya bahwa sepeninggal Rasulullah umat Islam dipimpin oleh 4 orang khalifah yang dipilih umat Islam dan beragama menurut apa yang diajarkan nabi Saw kepada para sahabatnya.
  • Ahlu Sunnah wal Jamaah: Apa dan Siapa Mereka?
  • Ahlu Jamaah sebuah istilah politik yang disematkan kepada golongan yang mengakui para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas, dan golongan yang tidak mengakuinya disebut Rafidhah. Sedangkan istilah Ahlu Sunnah sebuah pola beragama yang mempertahankan tradis
  • Mengenal Syiah
  • Di tiga abad terakhir (abad 12, 13 dan 14) , mazhab Syi’ah berkembang dengan sangat pesat, khususnya setelah ia menjadi mazhab resmi Iran setelah kemenangan Revolusi Islam. Begitu juga di Yaman dan Irak, mayoritas penduduknya memeluk mazhab Syi’ah.
  • Abdullah ibn Saba': Fitnah Kubra Terhadap Syi'ah
  • Menurut Allamah Askari watak Abdullah ibn Saba' ini adalah hasil rekaan Sayf yang juga telah mencipta beberapa watak, tempat, dan kota khayalan. Dari cerita Sayf inilah beberapa orang penulis telah mengambil cerita Abdullah ibn Saba' tersebut seperti Said
  • Wajah Allah, Kajian Perbandingan Sunni Syiah
  • Nabi SAW telah mengajarkan ilmunya kepada Ali bin Abi Talib AS yang mencatatkan dan menghafalnya dengan penuh keimanan. Selepas kewafatan Nabi SAW, umat Islam merujuk kepada Ali AS apabila ditimpa masalah dalam hal memahami al-Qur’an
  • Antara Pluralisme Agama dan Wahyu
  • Zaman sekarang ini, di dunia Barat terjadi krisis agama dan spiritual. Masyarakat Barat telah mendudukkan manusia pada tempat Tuhan, menempatkan para jenius dan pemikir pada kedudukan para nabi, dan menggantikan agama dengan maktab-maktab filsafat
  • Keyakinan Syiah Imamiah
  • Bagi sebagian kalangan masih banyak terdapat berbagai kesimpang siuran berkenaan dengan isu tentang madzhab syiah imamiah, baik itu karena terlalu banyaknya informasi yang bertentangan Antara satu dengan yang lainnya,
  • Islam dan Sekularisme
  • Dalam makna ghalib terpisahnya agama dari skala politik dan pemerintahan, Sekularisme dianggap sebagai salah satu ajaran Kristen. Selama beberapa abad, pemikiran ini berkuasa di dunia Barat.
  • Siapakah Sebenarnya Syiah Ali?
  • Sebuah wasiat dari Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Sistani –semoga Allah senantiasa menjaganya- ditujukan kepada para pemuda Islam, khususnya kepada mereka yang Syiah, pecinta keluarga suci Nabi saw.