• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Imam Askari, Pelita Penerang Umat (2)
  • Aku mewasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Swt, taat dalam agama, berjuang di jalan Allah, bersikap jujur, menunaikan amanah atas apa yang dititipkan kepada kalian – apakah itu baik atau buruk – memperpanjang sujud, dan bersikap baik dengan tetangga, di mana Rasulullah diutus untuk itu." (Imam Askari)
  • Imam Askari, Pelita Penerang Umat (1)
  • "Para pengikutnya, masyarakat Syiah, pihak lawan, dan orang-orang yang tidak beriman, semua mengakui tentang keutamaan Imam Askari, derajat ilmunya, ketakwaannya, kesuciannya, dan keberaniaanya di hadapan musuh. Mereka juga mengakui kesabaran dan ketahanan dia dalam menghadapi kesulitan. Manusia hebat ini dan sosok yang luar biasa ini, baru berusia 28 tahun ketika syahadah menjemputnya." (Ayatullah Sayid Ali Khamenei)
  • Imam Askari, Pelita Penerang Umat (1)
  • "Para pengikutnya, masyarakat Syiah, pihak lawan, dan orang-orang yang tidak beriman, semua mengakui tentang keutamaan Imam Askari, derajat ilmunya, ketakwaannya, kesuciannya, dan keberaniaanya di hadapan musuh. Mereka juga mengakui kesabaran dan ketahanan dia dalam menghadapi kesulitan. Manusia hebat ini dan sosok yang luar biasa ini, baru berusia 28 tahun ketika syahadah menjemputnya." (Ayatullah Sayid Ali Khamenei)
  • Menelisik Fungsi Hidayah Imam Hasan Askari as
  • Imam Hasan Askari as berkata: "Rasa bersahabat dan cinta seorang muslim kepada orang-orang baik bakal mendatangkan pahala untuknya. Sementara kemarahan dan kebenciannya terhadap orang yang berperilaku buruk menyebabkan orang-orang buruk menjadi terhina."
  • Syahadah Imam Hasan Askari (as). (Ayahanda Imam Mahdi)
  • Imam Hasan Askari Alaihissalam merupakan Imam kesebelas keturunan Ahlul Bait Rasulullah (saw). seorang Imam yang hanya memiliki umur yang singkat, Beliau as. beberapa ketika waktu dan zaman, bersama Ayahnya tercinta, Imam Hadi Alaihissalam telah diletakkan dibawah pemerhatian kerajaan Bani Abbasiah dan berterusan sehingga kesyahidan Ayahandanya tercinta. Akhirnya, Beliau as. juga telah syahid pada penghujung kezaliman.
  • Imam Hasan Askari, Simbol Keteguhan Ahlul Bait as
  • Imam Hasan Askari as, adalah sosok yang sangat sempurna. Abu Hasyim Jafari, salah satu sahabat setia Imam Hasan Askari as, berkata, "Saat tiba waktu sholat, Imam langsung meninggalkan pekerjaan dan aktivitasnya. Beliau tidak pernah mendahulukan pekerjaan lainnya dari sholat." Eksistensi Imam as merupakan manifestasi utuh ibadah dan kehambaan di hadapan Allah Swt.
  • Imam Hasan Askari, Mentari Samarra
  • Imam Hasan bin Ali (Askari) telah menunjukkan jalan menuju agama Tuhan, pembawa bendera hidayah, mata air ketakwaan, dan tambang akal, muara hikmah dan rahmah bagi umat. Semua kehormatan dan kemuliaan itu karena ketaatan Imam Askari as kepada Allah Swt
  • Mutiara Hikmah dari Imam Hasan Askari as
  • Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa dalam agama, berusaha demi Allah semata, jujur, bersikap amanah dan berbuat baik dengan tetangga. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah hiasan kami. Perbanyaklah zikir kepada Allah, mengingat mati
  • Imam Askari, Pribadi Suci Rujukan Umat
  • Ahlul Bait Nabi as adalah insan-insan mulia yang selalu menjadi teladan dan petunjuk bagi umat manusia dalam merajut jalan kebenaran. Salah satu misi global Nabi Muhammad Saw dan Ahlul Baitnya adalah menyampaikan dan mengawal ajaran agama
  • Imam Askari as, Mentari Keadilan
  • “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..” (Qs. Al-Hadid: 25)
  • Imam Hasan Askari as, Simbol Pejuang Sejati
  • Di era kegelapan pemikiran dan penyimpangan akidah, Imam Askari as bangkit menyampaikan hakikat agama secara jernih kepada masyarakat. Beliau mengobati dahaga para pencari ilmu dan makrifat dengan pancaran mata air kebenaran.
  • Imam Hasan Askari, Imam Yang Saleh
  • Sejak kecil, Imam Askari bersama ayahnya berada dalam pengawasan ketat rezim ‎Abbasiah di kawasan militer kota Samarra, Irak. Saking ketatnya pengawasan ‎terhadap keluarga Imam Askari, masyarakat sangat sulit berhubungan dengan beliau.
  • Sepercik Cahaya Hidayah Imam Hasan Askari
  • “Apa untungnya rasa takut dan harapan yang dimiliki seseorang jika keduanya tidak mampu mencegah tuannya menghindari perbuatan buruk dan bersabar ketika tertimpa musibah.”
  • Imam Hasan Askari, Benteng Pertahanan Islam
  • Program utama perjuangan Imam Hasan Askari adalah mengokohkan dasar-dasar keagamaan dalam masyarakat Islam. Ini adalah langkah paling logis di era maraknya penyimpangan agama dan politik,
  • Sepercik Cahaya Hidayah Imam Hasan Askari
  • 8 Rabiul Awal tahun 260 Hijriah, umat Islam tenggelam dalam kedukaan mendalam. Pasalnya di hari ini, salah satu mentari Ahlul Bait, Imam Hasan Askari menghembuskan nafasnya yang terakhir dan meneguk cawan syahadah.
  • Imam Hasan Al-‘Askari, Pembina Generasi Unggul
  • Panggilan Imam Hasan as ialah Abu Muhammad. Orang-orang mengenalnya dengan berbagai julukan, seperti Al-Hadi, Az-Zaki, An-Naqi, dan Al-Khalish. Julukan beliau yang paling masyhur adalah Al-‘Askari, karena beliau as tinggal di sebuah tempat yang disebut Al