• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Imam Baqir as: Penyibak Ilmu Pengetahuan
  • Imam Baqir berkata: "Carilah ilmu, karena mencari ilmu adalah perkara yang baik. Ilmu adalah pemandumu dalam kegelapan, penolongmu dalam kesulitan, dan sahabat yang tak ternilai bagi manusia".
  • Imam Baqir as: Penyibak Ilmu Pengetahuan
  • Imam Baqir berkata: "Carilah ilmu, karena mencari ilmu adalah perkara yang baik. Ilmu adalah pemandumu dalam kegelapan, penolongmu dalam kesulitan, dan sahabat yang tak ternilai bagi manusia".
  • Keluasan Ilmu Imam Al-Baqir As
  • Kemasyhuran ilmu Imam Baqir As tidak hanya di wilayah Hijaz, namun juga tersebar hingga daerah Irak dan Khurasan. Seorang perawi mengatakan “Aku melihat penduduk Khurasan duduk mengelilinginya dan menanyakan berbagai masalah ilmu mereka kepadanya.”
  • Imam Baqir as, Mata Air Hakikat
  • Imam Baqir as dan Ahlul Bait dengan keagungannya dan kedudukan serta keilmuannya yang tinggi senantiasa membaur dengan masyarakat dan tidak mengambil jarak dengan mereka. Sejarah manusia-manusia suci ini mengindikasikan bahwa mereka memilih kehidupan yang sederhana dan tidak bermewah-mewahan.
  • Imam Baqir Sang Pembelah Ilmu
  • Imam Baqir berkata: “Kami adalah keluarga “ikmâluddîn” (penyempurnaan agama) dan “itmâmun ni’mah” (penuntasan karunia), yang disebut dalam ayat: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ (QS: al-Maidah 3), yang mewarisi satu sama lain.
  • Ijtihad Menurut Imam Baqir as
  • Imam Muhammad Baqir adalah figur tabi’in pertama, yang dengan ketajaman nalar dan kearifannya mengenai prospek dan perkembangan yang bakal terjadi, telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan mencetuskan konsep standar-standar ilmu Ushul Fiqh.
  • Mengenang Imam Baqir As; Sang Penyingkap Tirai Ilmu
  • Imam Baqir berupaya untuk mengumpulkan hadis-hadis dan ajaran-ajaran Nabi Saw dan Ahlulbaitnya dalam bentuk buku-buku. Murid-muridnya menkompilasi buku-buku tersebut dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan seni di bawah perintah dan bimbingannya.
  • Imam Muhammad Al-Baqir, Penyingkap Khazanah Ilmu
  • Jabir melanjutkan, “Suatu hari aku sedang duduk bersama Rasulullah, sedangkan Husain as berada di haribaannya. Beliau berkata padaku, ‘Hai Jabir, putraku ini kelak mempunyai seorang anak yang bernama Ali.
  • Imam Muhammad Baqir AS Imam para Arif dan Ahli Suluk
  • Aku nasihatkan padamu lima perkara, jika orang didzalimi kamu jangan berbuat dzalim, jika ada yang berkhianat padamu kamu jangan mengkhianati, jika ada yang membohongimu kamu jangan marah, jika ada yang memujimu kamu jangan berbahagia
  • Imam Baqir as dalam Pandangan Ulama Sunnah
  • Banyak sekali kesaksian kemuliaan dan keagungan Imam Baqir as yang tidak mungkin satu persatu ditulis disini seperti: Dzahabi, Shafdi Syafii, Yafii, Ibn Kastir, Ibn Hajar Asqalani, Badhruddin Aini, Ibn Hajar Haitsami, Sya’rani, Muttaqi Hindi, Ibn Imad Han
  • Mengapa Imam Kelima Saja Yang Bergelar Al-Baqir?
  • Tanggal 1 Rajab adalah hari lahir Imam Muhammad bin Ali; Imam kelima pengikut Syiah. Salah satu gelar yang beliau miliki adalah Baqir yang artinya orang yang membelah, meluaskan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Hanya ada hal yang perlu diklarifikasi dan
  • Teladan Imam Baqir AS: Bekerja Keras
  • “Barang siapa yang bekerja untuk memperoleh pendapatan, ia akan semakin mendapatkan kemudahan, bebannya akan menjadi ringan dan keluarganya terbebas dari kemalangan dan kerisauan.”
  • Imam Baqir, Pemuka Cendikia
  • Tanggal satu Rajab diperingati sebagai hari kelahiran seorang manusia agung putra Imam Ali Zainal Abidin dan Sayidah Fatimah binti Imam Hassan. Muhammad namanya. Beliau dikenal dengan sebutan Baqir atau Baqirul Ulum, yang berarti pembuka lautan pengetahua