• Black
 • perak
 • Green
 • Blue
 • merah
 • Orange
 • Violet
 • Golden
  • Imam Sajjad as Penerus Kebangkitan Huseini
  • Imam Sajjad as bekata: "Ya Allah berilah kami kekuatan untuk mampu menjaga sunnah Nabi-Mu, dan berjuang melawan bid'ah-bid'ah, serta melaksanakan kewajiban amar ma'ruh nahi munkar."
  • Doa Yang Menjadi ‘Pedang’ (2)
  • Ketika perlawanan bersenjata bukan sebuah pilihan, Imam Sajjad as menggunakan cara lain untuk berjuang dan melawan penguasa. Berikut ini adalah sejumlah metode yang digunakan beliau dalam rangka ini.
  • Doa Yang Menjadi ‘Pedang’ (1)
  • Imam Ali bin Husain as dikenal dengan sejumlah gelar seperti as-Sajjad (yang banyak bersujud) dan Zain al-Abidin (hiasan para ahli ibadah). Gelar-gelar ini menyiratkan ketekunan beliau dalam beribadah. Wajar jika sebagian orang berpikir, beliau adalah tipe orang yang menghindari kehidupan sosial lantaran hanya sibuk dengan urusan akhirat.
  • Ampunan dan Ihsan dari Imam Ali bin Husein as
  • Imam Sajjad adalah sosok teladan yang mempunyai perangai yang agung, diantara pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan beliau adalah dengan menahan amarah sangat baik dari pada membalas apa yang ia lakukan kepada kita.
  • Sirah Akhlak Imam Sajjad as
  • Sirah Akhlak Imam Sajjad as. Sirah akhlak, keutamaan dan kemuliaah Ahlulbait As adalah sirah dan keutamaan paling sempurna dan keutamaan akhlak dan tidak terbatas pada satu masa atau tingkatan kehidupan Imam Sajjad as, Keutamaan dan kesempurnaan ini senantiasa mengalir pada detik detik kehidupan beliau. Hanya saja mental dan kesempurnaan ini bergantung pada situasi dan kondisi ruang dan waktu dan berbeda-beda di hadapan setiap orang dan setiap peristiwa.
  • Imam Ali Zainal Abidin as-Sajjad as, Penerus Misi Asyura
  • Imam Ali Zainal Abidin as bersama Sayidah Zainab as memegang peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan gerakan Imam Husein as kepada masyarakat. Salah satu lembaran penting dalam sejarah pasca Peristiwa Karbala adalah pidato tegas Imam al-Sajjad
  • Imam Sajjad, Guru besar Keutamaan
  • Imam Sajjad as berkata: Wahai Tuhanku, aku menyerumu sebelum menyeru selain-Mu, aku tidak menemukan selain-Mu dalam mengabulkan kebutuhanku, Dalam doaku, aku tidak akan menyertakan selain-Mu. Seruanku hanya kepada-Mu.
  • Bersedekah secara Rahasia
  • Ayahku selalu mengatakan, “Bersedekah secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemarahan Allah, seperti air yang memadamkan api. Bila salah satu dari kalian memberikan sedekah dengan tangan kanan, berikanlah sekiranya tangan kiri tidak tahu.”
  • Merindukan Sujud Al-Sajjâd
  • Imam Baqir as, berkata: ”Sesungguhnya setiap kali ia (Imam Ali Zainal Abidin) mengingat nikmat Allah, ia bersujud. Setiap membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajdah, ia bersujud. Setiap selesai shalat, ia bersujud.
  • Tujuh Petaka Syam dalam Ucapan Imam Sajjad
  • Pasca peristiwa berdarah Asyura tahun 61 Hijriah, Imam Sajjad as mengeluhkan tujuh petaka yang telah dilakukan oleh Syam (Suriah) atas keluarga Rasulullah saw kepada salah seorang sahabat beliau.