تعداد مطالب : 892
تعداد نظرات : 213
زمان آخرین مطلب : 3071روز قبل
دیگر طاقت رویاهایم

تمام شد

دلم رسیدن می خواهد ...
سه شنبه 21/4/1390 - 16:24
چقدر باید بگذرد؟...
تا من
در مرور خاطراتم
وقتی از کنار تو رد می شوم...
تنم نلرزد
بغضم نگیرد
سه شنبه 21/4/1390 - 16:23
آهسته ، قلبم بدجور شکسته
دوباره آمده ای که چه بگویی به این دل خسته
آمده ای دوباره بشکنی قلبم را ،
یا باز هم به بازی بگیری این دل تنهایم را ..
سه شنبه 21/4/1390 - 16:20
از خوب ها می ترسم ...
یک روزی -تو- خوب ِ من بودی !
سه شنبه 21/4/1390 - 16:19
همیشه در عجب بودم که چرا
در جاده عشق پا به پایم
نمی امدی حتی وقتی که آهسته و پیوسته می رفتم
امروز فهمیدم
ریگی که در کفشت بود تو را می آزرد
سه شنبه 21/4/1390 - 16:17
من یک زنم
نه جنس دوم
نه یک موجود تابع
نه یک ضعیفه
نه یک تابلوی نقاشی شده
...
نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی
نه یک کارگر بی مزد تمام وقت
نه یک دستگاه جوجه کشی
من سعی می کنم آنگونه که می اندیشم باشم
بی آنکه دیگری را بیازارم
فرای تمام تصورات کور
هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس
باور داشته باش من هم اگر بخواهم می توانم خیانت کنم
بی تفاوت و بی احساس باشم
بی ادب و شنیع باشم
بی مبالات و کثیف باشم
اگر نبوده ام و نیستم
نخواسته ام و نمی خواهم
آری؛ زن من عشق می خواهد و عشق می ورزد
احترام می خواهد و احترام می کند
من به زن وجودم افتخار می کنم !!!
سه شنبه 21/4/1390 - 16:16
تو اگر میدانستی كه چه رنجی دارد خنجر از دست عزیزان خوردن، از من خسته نمیپرسیدی كه چرا تنهائی...
سه شنبه 21/4/1390 - 16:15
در دنیا جای كافی برای همه هست
پس بجای اینكه جای كسی را بگیری سعی كن جای خودت را پیدا كنی

چارلی چاپلین
سه شنبه 21/4/1390 - 16:12

ای که همه هستی از توست تو خود برای که هستی؟

 معلم شهید دكتر شریعتی

دوشنبه 12/2/1390 - 10:55

دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف در محبت است

دوشنبه 12/2/1390 - 10:53