تعداد مطالب : 11
تعداد نظرات : 9
زمان آخرین مطلب : 2783روز قبل

ديروز تاريخ است،فردا راز است،و امروز يك هديه است.

دوشنبه 6/1/1386 - 21:20

زندگي كتابخانه اي پر ماجراست،

هيچگاه آنا به خاطر يك ورقش دور ميانداز.

دوشنبه 6/1/1386 - 21:18

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند ،

حاضرم تمام هستيم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند!

يکشنبه 5/1/1386 - 22:2

آرزو دارم كه تو هميشه يك لبخند زيبا روي لبهاي من باشي ،

تا ديگران نفهمند كه من چقدر غمگينم.

يکشنبه 5/1/1386 - 21:59

يك روز رسد غمي به اندازه كوه       يك روز رسد نشاط اندازه دشت

افسانه زندگي چنين است عزيز        در سايه كوه بايد از دشت گذشت

يکشنبه 5/1/1386 - 14:33

من غريبه ديروزم ،آشناي امروز و فراموش شده فردا،

پس در آشنايي امروز مي نگرم،تا در فراموشي فردا يادم كني0

يکشنبه 5/1/1386 - 14:28

من غريبه ديروزم ،آشناي امروز و فراموش شده فردا،

پس در آشنايي امروز مي نگرم،تا در فراموشي فردا يادم كني0

يکشنبه 5/1/1386 - 14:28

حكايت جالبي است

 كه فراموش شدگان فراموش كنندگان را فراموش نخواهند كرد...........

يکشنبه 5/1/1386 - 14:22

وقتي گفتي تا آخر دنيا باهاتم

اون موقع بود كه فهميدم چرا مي گن دنيا دو روزه

يکشنبه 5/1/1386 - 14:22

زمان به من آموخت :

كه دست دادن معني رفاقت نيست........

و عشق ورزيدن ضمانت تنها نشدن نيست............

يکشنبه 5/1/1386 - 8:37