تعداد مطالب : 642
تعداد نظرات : 140
زمان آخرین مطلب : 2410روز قبل

 محبت چه كار كه نمی كند !!!

سال ها پیش در آلمان زن و شوهری زندگی می كردند . آنها هیچ گاه صاحب فرزندی نمی شدند . یك روز كه برای تفریح به اتفاق هم به جنگل رفته بودند ، ببر كوچكی در جنگل نظر آنها را به خود جلب كرد .

مرد معتقد بود كه نباید به آن بچه ببر نزدیك شوند . به نظر او ببر مادر جایی در همان حوالی فرزندش را زیر نظر داشت . پس اگر احساس خطر می كرد به هر دوی آنها حمله می كرد و صدمه می زد ؛ اما زن انگار هیچ یك از جملات همسرش را نمی شنید . خیلی سریع به سمت ببر رفت و بچه ببر را زیر پالتوی خود به آغوش كشید ، دست همسرش را گرفت و گفت : عجله كن ! ما باید همین حالا سوار اتومبیلمان شویم و از اینجا برویم .

آنها به آپارتمان خود بازگشتند و به این ترتیب ببر كوچك عضوی از اعضای این خانواده كوچك شد و آن دو با یك دنیا عشق و علاقه از ببر مراقبت می كردند . سال ها از پی هم می گذشت و ببر كوچك در سایه مراقبت و محبت های زن و شوهر حالا تبدیل به ببر بالغی شده بود كه با آن خانواده بسیار مأنوس بود .

سرانجام ، مرد درگذشت مدت كوتاهی پس از این اتفاق دعوتنامه كاری برای مأموریتی 6 ماه در مجارستان به دست آن خانم رسید .

او با همه دلبستگی اش به ببر ناچار شده بود 6 ماه كشور را ترك كند . پس تصمیم گرفت ببر را برای این مدت به باغ وحش بسپارد . در این مدت مورد با مسئولان باغ وحش صحبت كرد و با تقبل كل هزینه های 6 ماهه ببر را با یك دنیا دلتنگی به باغ وحش سپرد و كارتی از مسئولان باغ وحش دریافت كرد تا هر زمان مایل بود ، بدون ممانعت و بدون اخذ بلیت به دیدار ببرش بیاید .

دوری از ببر برایش دشوار بود . روزهای آخر قبل از مسافرت مرتب به دیدار ببرش می رفت و ساعت ها كنارش می ماند و از دلتنگی اش با ببر حرف می زد . سرانجام ، زمان سفر فرا رسید .

بعد از شش ماه كه مأموریت به پایان رسید ، وقتی زن بی تاب و بی قرار به سرعت خودش را به باغ وحش رساند ، در حالی كه از شوق دیدن ببرش فریاد می زد : عزیزم ، من برگشتم . این شش ماه دلم برایت یك ذره شده بود ، چقدر دوریت سخت بود ، اما حالا من برگشتم و در حین ابراز این جملات مهرآمیز به سرعت در قفس را گشود . آغوش را باز كرد و ببر را با یك دنیا عشق ، محبت و احساس در آغوش كشید . ناگهان صدای فریادهای نگهبان قفس فضا را پر كرد : بیا بیرون ، بیا بیرون ، این ببر تو نیست . ببر تو بعد از این كه اینجا رو ترك كردی ، بعد از 6 ماه از روز از غصه دِق كرد و مُرد .

این یك ببر وحشی گرسنه است ، اما دیگر برای هر تذكری دیر شده بود . ببر وحشی با همه عظمت و خوی درندگی میان آغوش پر محبت زن مثل بچه گربه ای رام بود . اگر چه ببر مفهوم كلمات مهرآمیزی را كه زن به زبان آلمانی ادا كرده بود نمی فهمید ؛ اما محبت و عشق چیزی نیست كه برای دركش نیاز به دانستن زبان و رسم و رسوم خاصی باشد ، زیرا كه دوستی آنقدر عمیق است كه در مرز كلمات محدود نشود و احساس آن قدر متعالی است كه از تفاوت نوع و جنس فرا رود .

این داستان را به خاطر بسپار بدان سخت ترین قفل ها با كلید محبت و عشق گشودنی است .

سه شنبه 2/2/1393 - 8:9

بیماری آلزایمر نوعی اختلال مغزی است که بر اثر آسیب‌دیدگی و مرگ سلول‌های مغزی اختلال در حافظه، تفکر، قضاوت، زبان و سایر کارکردهای عصبی بوجود آمده و موجب تغییر در رفتار و شخصیت فرد می‌شود. در این مطلب شما می توانید خود را آزمایش کنید.

آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید تا بتوانید تمرکز کنید.

۱- در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO

۲- اگر درمتن بالا C را پیدا کردید، حالا ۶ را پیدا کنید.

۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

۳- حالا حرف N رابیابید.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMM

این یک شوخی نیست.

اگر قادر بودید که این سه تست را پشت سر بگذارید، شما دیگر هیچ وقت نیاز به دکتر اعصاب و روان نخواهید داشت. مغز شما عملکرد خوبی دارد و ازبیماری آلزایمر در امان خواهید بود.

سه شنبه 2/2/1393 - 8:6
مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در حال کار، گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت. آنها به موضوع «خدا» رسیدند؛
آرایشگر گفت: “من باور نمی‌کنم خدا وجود داشته باشد.”
مشتری پرسید: “چرا؟”
آرایشگر گفت: “کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد. اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می‌شدند؟ بچه‌های بی‌سرپرست پیدا می‌شدند؟ این همه درد و رنج وجود داشت؟ نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه دهد این چیزها وجود داشته باشد.”


مشتری لحظه ای فکر کرد، اما جوابی نداد؛ چون نمی‌خواست جروبحث کند.
آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت. در خیابان مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده..
مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت: “به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.”
آرایشگر با تعجب گفت: “چرا چنین حرفی می زنی؟ من این‌جا هستم، همین الان موهای تو را کوتاه کردم!”
مشتری با اعتراض گفت: “نه! آرایشگرها وجود ندارند؛ چون اگر وجود داشتند، هیچ کس مثل مردی که آن بیرون است، با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی‌شد.”
آرایشگر گفت: “نه بابا؛ آرایشگرها وجود دارند، موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی‌کنند.”
مشتری تایید کرد: “دقیقاً! نکته همین است. خدا هم وجود دارد! فقط مردم به او مراجعه نمی‌کنند و دنبالش نمی‌گردند. برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد.”
سه شنبه 2/2/1393 - 8:2
چرا لب‌ها قرمزند؟
خطوط لبها یا مرز لب های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد. این خطوط انتقالی از پوست به سمت قسمت صورتی- قرمز لب ها تنها در انسان ها وجود دارد و هنوز کسی علت آن را نمی داند.
برنا: خطوط لب‌ها یا مرز لب‌های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد.

خطوط لبها یا مرز لب های انسان در افراد مختلف تفاوت داشته و به فرد مورد نظر اختصاص دارد. این خطوط انتقالی از پوست به سمت قسمت صورتی- قرمز لب ها تنها در انسان ها وجود دارد و هنوز کسی علت آن را نمی داند.

دکتر "بت دیکاف" جراح و استاد دپارتمان جراحی دانشگاه کلمبیا در کتاب خود با عنوان "چرا پلک‌ها رشد نمی کنند؟" علت قرمز بودن لب ها را به خاطر وجود میلیون ها رگ خونی زیر پوست این ناحیه عنوان می‌کند.

سرخ‌رگ‌ها و سیاه رگ‌ها از طریق مویرگ‌ها ارتباط دارند و همین مویرگ های سرخ رنگ به پوست نزدیک هستند که این نزدیکی در قسمت لب‌ها بیشتر از سایر مناطق بدن است.
يکشنبه 12/7/1388 - 20:11

مایکروسافت، تلفن همراه و رایانه لوحی تولید می کند

شرکت مایکروسافت به طور تخصصی در زمینه نرم افزار فعالیت می کند و امروزه توانسته با 93 هزار کارمند در 105 کشور با درآمد سالانه 60 میلیارد دلار به بزرگ ترین تولیدکننده نرم افزار جهان تبدیل شود. اما این موفقیت جهانی باعث محدود شدن فعالیت های مایکروسافت به حوزه نرم افزار نشده و همچنان دیده می شود این شرکت ها در دیگر زمینه ها مشغول فعالیت هستند.
این شرکت که از ابتدا شعار خود را «یک کامپیوتر روی هر میز و در هر خانه، شامل نرم افزارهای مایکروسافت» قرار داده بود، هم اکنون در زمینه نشر، تحقیق و توسعه، سخت افزار، بازی های کامپیوتری و... فعالیت می کند و از دیگر فعالیت های غیرنرم افزاری آن می توان به شبکه تلویزیونی MSNBC، جست وجوگر اینترنتی Bing، دانشنامه چندرسانه ای انکارتا، سیستم های سخت افزاری کامپیوتر، کنسول بازی Xbox، دستگاه چندرسانه ای قابل حمل Zune و .. اشاره کرد.

آنچه که این روزها توجه همه کاربران را به فعالیت غیرنرم افزاری مایکروسافت جلب کرده، انتشار شایعاتی مبنی بر تولید تلفن همراه و رایانه لوحی در این شرکت است. زمانی که برای نخستین بار در آوریل سال جاری طرح Pink مایکروسافت مطرح شد، برخی منابع آگاه اعلام کردند این شرکت به منظور رقابت با گوشی iPhone اپل، در حال تولید تلفن همراهی بر پایه سیستم عامل Windows Mobile است.

اما هم اکنون که چند ماه از آن زمان می گذرد، سایت Engadget اعلام کرده طرح Pink می تواند یک یا دو گوشی را شامل شود که در صورت تولید دو گوشی، این دو محصول با نام های Turtle و Pure عرضه می شوند. علاوه بر این، تئوری جدیدی مطرح شده که طبق آن گفته می شود Pink طرح پایه یک تلفن همراه است که می تواند در اختیار تولیدکنندگان گوشی قرار گیرد تا آنها طراحی این گوشی را تغییر دهند و در نهایت نام Microsoft را روی آن حک کنند. همچنین گفته شده این گوشی به صورت کشویی و با الهام از طرح Sidekick ساخته خواهد شد. مایکروسافت شرکت Danger که طراح گوشی Sidekick محسوب می شد را سال گذشته خریداری کرد. گروه مدیریتی شرکت Danger هم اکنون مسوولیت پروژه Pink در شرکت مایکروسافت را در دست دارد. منابع آگاه نیز اعلام کرده اند سیستم عامل این گوشی Windows Mobile7 خواهد بود.

برخی منابع آگاه هم اعلام کرده اند مایکروسافت به همراه شرکت وریزون در حال ساخت گوشی Pink است تا بتواند قابلیت های مخابراتی و ارتباطی این گوشی را بیشتر تقویت کند.
نخستین اخبار در مورد همکاری های مایکروسافت و وریزون توسط روزنامه وال استریت منتشر و توسط افرادی که با این موضوع درگیر بودند و از آن خبر داشتند، تایید شد. یکی از افرادی که در جریان همکاری این دو شرکت حضور داشت و نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد گوشی Pink در اصل یک تلفن همراه چندرسانه ای خواهد بود که با سیستم عامل Windows Mobile و به طور خاص برای رقابت با گوشی iPhone اپل عرضه می شود. در این میان، یک شرکت دیگر نیز وظیفه تولید سخت افزار این گوشی را برعهده دارد و به گفته منبع یاد شده، مایکروسافت در این محصول روی «قابلیت های جدید نرم افزاری» تاکید کرده که امکان دسترسی کاربران به فروشگاه اینترنتی Windows Marketplace برای تلفن های همراه را فراهم می کند. این مرکز نیز در رقابت با فروشگاه اینترنتی
App Store راه اندازی شده است.


شرکت وریزون از دادن اطلاعات در این زمینه خودداری کرد اما سخنگوی مایکروسافت در این باره توضیح داد: «استراتژی مایکروسافت هرگز تغییر نمی کند. این شرکت همواره یک پلت فورم نرم افزاری برای این صنعت تولید کرده است. ما هم اکنون ارتباطات نزدیکی با تعداد زیادی از اپراتورهای مخابراتی و تولیدکنندگان گوشی در سراسر جهان داریم زیرا کاربران تمایل دارند روی گوشی های مختلف تجربیات متفاوتی کسب کنند.» در این اخبار آمده است که گوشی مایکروسافت نمایشگر لمسی 5/3 اینچی یا بزرگ تر را در خود جا داده و روی آن پردازنده ARM v6 +نصب شده است. سیستم گرافیکی این گوشی سازگار با برنامه OpenGL ES2.0 است و مهم ترین امکانات به کار رفته در آن شامل 256 مگابایت رم، یک گیگابایت حافظه داخلی، دوربین سه مگاپیکسلی، گیرنده ماهواره ای جی پی اس، سیستم وای فای، فناوری ارتباطی بلوتوث، قطب نما، حسگرهای حرکتی، پردازنده گرافیکی Teara ساخت شرکت NVIDIA و پردازنده مرکزی Qualcomm 8K می شود. اما با انتشار این اخبار و افزایش گمانه زنی های مختلف کارشناسان، مایکروسافت چند روز قبل به صورت غیرمنتظره شایعات مربوط به تولید تلفن همراه در این شرکت را با نام Pink تکذیب کرد. یکی از سخنگویان مایکروسافت در این خصوص اعلام کرده شرکت وی قصد ندارد وارد حوزه سیستم های سخت افزاری تلفن های همراه شود. او گفت: «ما عمیقاً به ادامه روابط و همکاری با شرکای مان که سیستم های سخت افزاری تولید می کنند، ادامه می دهیم تا گوشی هایی با کیفیت بهتر، با قیمت مناسب تر و مطابق سلیقه کاربران تولید و به بازار عرضه شود.»


علاوه بر اخبار بالا، در این شایعات جدید اعلام شده مایکروسافت به صورت همزمان در حال تکمیل رایانه لوحی قابل حملی است که بر پایه رایانه Surface طراحی شده است. رایانه Surface مایکروسافت یک نمایشگر لمسی- حسی بزرگ را شامل می شود که می تواند روی دیوار نصب شود. مانند یک میز روی زمین قرار گیرد یا حتی به شکل کره به کار رود. از آنجایی که این روزها شایعات فراوانی مبنی بر تولید رایانه لوحی در شرکت اپل منتشر شده احتمال می رود مایکروسافت با دنبال کردن پروژه مشابه قصد رقابت بیشتر با اپل را داشته باشد.

براساس اخبار منتشر شده از سوی منابع آگاه، مایکروسافت نخستین رایانه لوحی خود را با نامCourier تولید می کند. سایت خبری گیزمودو برای نخستین بار یک فیلم ویدئویی به همراه چند عکس از این رایانه همراه منتشر کرد. در دومین فیلم ویدئویی منتشر شده مربوط به این رایانه لوحی، مهندسان از تولید نمونه اولیه محصولی سخن گفته اند که قبل از Courier تولید شده بوده و Codex نام داشته است. رایانه قابل حمل Courier می تواند به عنوان تقویم الکترونیکی، کتابچه مربوط به آدرس ها و شماره های تلفن اطرافیان، نو ت بوک، قاب عکس دیجیتالی و ابزار مخصوص اتصال به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد و امکان استفاده از برنامه های داخلی خود را از طریق نمایشگر چندلمسی و قلم ویژه برای کاربران فراهم آورد. در عین حال با توجه به اینکه برای این رایانه لوحی نمایشگر مجهز به سیستم چندلمسی در نظر گرفته شده کارشناسان در حال بررسی این مساله هستند که چرا مایکروسافت آن را به قلم نوری مجهز کرده است.

برخی کارشناسان بر این باورند که این قلم استفاده از برنامه های داخلی را آسان می کند و کاربر به وسیله آن می تواند به سادگی برنامه های موجود را در اختیار بگیرد. در مقابل، بعضی کارشناسان نیز اعلام کرده اند استفاده از انگشتان دست برای نمایشگر چندلمسی رایانه لوحی مایکروسافت بسیار بهتر از قلم است و مایکروسافت در این زمینه اشتباه کرده که از نمایشگر چندلمسی و قلم ویژه به صورت همزمان استفاده کرده است.

هنوز به درستی مشخص نشده است که مایکروسافت نسخه نهایی این رایانه لوحی مجهز به دو نمایشگر لمسی را با چه امکاناتی به بازار عرضه می کند.

در کنار شایعات مذکور، خبرگزاری CNET اعلام کرده فعلاً نمونه اولیه از Courier تولید شده و شاید این رایانه لوحی مانند دیگر مدل های اولیه که مایکروسافت این روزها در حال تکمیل آنها است، هرگز وارد بازار نشود. خبرهای مربوط به این اقدام مایکروسافت در حالی منتشر شده که گفته می شود اپل نیز در حال تولید یک رایانه لوحی است و شرکت Asus هم به زودی دستگاهی را روانه بازار خواهد کرد تمامی امکانات نوت بوک ها را شامل می شود و در عین حال، امکانات دستگاه های کتابخوان الکترونیکی را نیز در اختیار کاربران می گذارد و بر این اساس کارشناسان داغ تر شدن بازار جهانی رایانه های لوحی را پیش بینی می کنند.

رایانه قابل حمل Courier می تواند دنیای دستگاه های الکترونیکی قابل حمل تجاری را متحول کند. هم اکنون برای پیش بینی امکانات این رایانه لوحی زود است اما منابع آگاه اعلام کرده اند این دستگاه دو نمایشگر 7 اینچی، دوربین دیجیتالی در قسمت پشت و سیستم پشتیبانی از شبکه بی سیم وای فای را در خود جا داده است. این محصول به کاربر امکان می دهد با قلم ویژه به راحتی متن های مورد نظر را روی آن بنویسد و طراحی های خود را با آن انجام دهد.

رایانه لوحی اپل نیز که این روزها شایعات فراوانی پیرامون آن منتشر شده نمایشگر 9 یا 10 اینچی چندلمسی را در خود جا داده و در اصل، مدل بزرگ شده دستگاه چندرسانه ای قابل حمل iPod touch محسوب می شود. از دیگر امکاناتی که در این دستگاه مورد استفاده قرار گرفته می توان به دوربین iSight، میکروفن، وای فای و سیستم پشتیبانی از شبکه مخابراتی G3 اشاره کرد. روی این دستگاه سیستم عامل iPod OS یا MacOSX نصب خواهد شد.

 منبع:pccity

يکشنبه 12/7/1388 - 14:13

 

كاهش قیمت لپ‌تاپ در بازار

قیمت انواع لپ‌تاپ طی هفته گذشته در بازار داخلی در حدود 2درصد كاهش یافت.

بر اساس اعلام فعالان بازار، با توجه به اینكه میزان تقاضا برای لپ‌تاپ همچنان در حد ناچیزی است، فروشندگان و واردكنندگان این كالا ناچارند، همچنان قیمت‌ها را كاهش دهند تا هم با فروش مدل‌های قدیمی زمینه را برای ورود مدل‌های جدید فراهم كنند و هم به بازار برای افزایش میزان فروش كمك كنند.

محمد سلطانیان یكی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: پیش‌بینی می‌شد با پایان یافتن ماه رمضان و با بازگشایی مدارس حداقل بازار لپ‌تاپ و مینی‌لپ‌تاپ رونق گیرد، اما این اتفاق نیفتاد. به نظر می‌رسد حالا حالاها با یك بازار راكد و بی‌رونق مواجه باشیم.

علی اسكندری یكی دیگر از فعالان بازار در این باره می‌گوید: مدل‌های جدید لپ‌تاپ در راه است، ولی به دلیل شرایط بازار امكان ورود گسترده این كالاها به بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد طی روزهای آینده با ورود محدود كالاهای جدید در زمینه لپ‌تاپ و مینی‌لپ‌تاپ مواجه خواهیم ‌بود.
اما بنایی یكی دیگر از فعالان بازار معتقد است، معمولا بر اساس تجربه سال‌های قبل بازار در مهرماه رونق چندانی ندارد و در آبان‌ماه بازار تقریبا پر رونق می‌شود.

به گفته وی پیش‌بینی می‌شود امسال با عرضه مدل‌های جدید به بازار، بازار تا حدودی در آبان‌ماه رونق گیرد، ولی این رونق مانند سال‌های قبل نخواهد بود.

وی معتقد است اجناس قدیمی حتی اگر با قیمت پایینی در بازار به فروش برسند شانسی برای فروش ندارند و نمی‌توانند بازار را از این شرایط نجات دهند و باید منتظر ورود كالاهای جدید به بازار بود.

این در حالی است كه سایر فعالان می‌گویند در شرایطی كه موجودی بازار در حد كمی است و اكثر فروشندگان و واردكنندگان كالاها را با ضرر به فروش می‌رسانند، به نظر نمی‌رسد كه ورود كالاهای جدید به بازار روند تندی داشته باشد.

 منبع:pccity

يکشنبه 12/7/1388 - 14:8

 

 

بزرگترین پست‌الکترونیکی ویروسی جهان شناسایی شد

 بزرگترین پست‌الکترونیکی ویروسی جهان شناسایی شد
جنایتکاران اینترنتی با واهمه‌ای که کاربران از پرداخت مالیات دارند، آن‌ها را مجبور می‌کنند تا به صورت ناخواسته نرم‌افزارهای مربوط به برنامه‌های مخرب و ویروسی را روی رایانه خود نصب کنند.


حملات مستمر هرزنامه‌ها با این موضوع هم‌اکنون وارد سومین هفته متوالی شده و به گفته "گری وارنر"(Gary Warner) مدیر مرکز تحقیقات رایانه‌ای دانشگاه آلاباما در بیرمنگام، هنوز از حجم این حملات کاسته نشده است.


این سری از حملات حدود 10 درصد از کل هرزنامه‌های شناخته شده توسط کارشناسان امنیتی دانشگاه آلاباما را شامل می‌شوند. وارنر در این خصوص توضیح داد: «این جریان گسترده‌ترین شبکه کنونی هرزنامه‌های ارسال شده در جهان محسوب می‌شود».


شرکت امنیتی Cloudmark حدود دو میلیون رایانه را تحت پوشش خود قرار داده است و به گفته "جمی توماسلو"(Jamie Tomasello) مدیر عملیات‌های امنیتی این شرکت، از 9 سپتامبر که نخستین نمونه از این هرزنامه‌ها ارسال شد، رایانه‌های تحت پوشش Cloudmark تاکنون بیش از 11 میلیون عدد از این هرزنامه‌ها را دریافت کرده‌اند.


این هرزنامه‌ها معمولا با عنوان "توجه به گزارش مربوط به درآمد" به دست کاربران می‌رسند و افراد قربانی را به بارگذاری و نصب تروجانی که در یک لینک اینترنتی ضمیمه شده است، تشویق می‌کنند. در این پست‌الکترونیکی از کاربران خواسته شده است تا با کلیک روی لینک مذکور، وضعیت مالیاتی خود را مشاهده کنند و در حقیقت، زمانی که کاربر روی این لینک کلیک می‌کند، برنامه اینترنتی مخرب به صورت خودکار روی رایانه وی نصب می‌شود.


کارشناسان امنیتی از کاربران خواسته‌اند تا پست‌های الکترونیکی مشکوک که با موضوع یاد شده به دستشان می‌رسد را باز نکنند و روی لینک‌های داخلی آن کلیک نکنند.
يکشنبه 12/7/1388 - 14:5

نخستین لپ‌تاپ دنیا با شارژر بی‌سیم عرضه شد


شركت دل لپ‌تاپ جدیدی را با یك قابلیت منحصر به‌فرد برای كاربران تجاری عرضه كرده كه به گفته كارشناسان، در دیگر لپ‌تاپ‌های موجود در بازار دیده نمی‌شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوری اطلاعات ایران،از فارس، این لپ‌تاپ جدید Latitude Z نام گرفته و در حالی كه طول آن 16 اینچ اعلام شده است، فقط 14 میلیمتر ضخامت دارد و یكی از باریك‌ترین لپ‌تاپ‌های شركت دل محسوب می‌شود.
مهم‌ترین نكته‌ای كه این لپ‌تاپ را از نمونه‌های مشابه موجود در بازار متمایز می‌كند، شارژر بی‌سیم آن است و به گفته كارشناسان، نخستین لپ‌تاپ در دنیا محسوب می‌شود كه به شارژر بی‌سیم مجهز شده است.
این شارژر شامل صفحه ویژه‌ای می‌شود در سیستم داخلی لپ‌تاپ به كار رفته است و امكان شارژ بی‌سیم لپ‌تاپ در دوره زمانی مشابه شارژرهای سیم‌دار را فراهم می‌كند.
در حالی كه شركت پالم چندی پیش شارژ بی‌سیم خود را نخستین بار برای گوشی Pre معرفی كرد، شركت‌هایی مانند Visteon و Wild Charge هم‌اكنون در حال تولید شارژهای بی‌سیم برای عموم لپ‌تاپ‌های موجود در بازار هستند.
شركت دل در نظر دارد از آینده نزدیك دیگر لپ‌تاپ‌های جدید خود را نیز همراه با شارژر بی‌سیم روانه بازار كند.

 

منبع:pccity

يکشنبه 12/7/1388 - 14:2

نحوه تشخیص اصل بودن گوشی از طریق اینترنت

 

موبایل

امروزه در کشور ما اکثر گوشی‌های موجود در بازار ریجیستر نشده و قاچاقی به کشور وارد می‌شوند که این موضوع باعث نوسانات قیمت یک مدل گوشی شده که علت آن چیزی به جز غیر اصل بودن آن و به اصطلاح چنج بودن آن است که متاسفانه فروشندگان، گوشی‌های تقلبی خود را به عنوان گوشی اصل به مشتری معرفی می کنند. برای شناسایی گوشی‌های اصلی راه‌های متفاوتی است  .

 

که از جمله آن‌ها استفاده از کد #06#* است که سریال گوشی شما (IMEI) را مشخص نموده و شما می‌توانید آن را با شماره سریال موجود بر روی جعبه و باطری مقایسه نمایید این سه شماره باید با هم همخوانی داشته باشد و در غیر این صورت گوشی شما قاچاق بوده و چنج شده است. روش دوم؛ تشخیص اصل بودن گوشی از طریق اینترنت است، بدون نیاز به یافتن کد فوق بر روی جعبه یا باطری گوشی یا سایر راه‌ها!

 بدین منظور:

ابتدا بر روی گوشی خود کافی است کد #06#* را وارد نمایید. کد IMEI گوشی خود را مشاهده خواهید کرد.

حال به سایت اینترنتی https://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr  بروید.

سپس کد IMEI خود را که یک کد 15 رقمی است در صفحه مربوط به طور دقیق و بدون خطا وارد نمایید و روی دکمه analyse کلیک کنید .

اکنون سایت مشخصاتی به شما می‌دهد که باید به طور کامل با مشخصات گوشی شما صدق کند. از نظر مدل، کارخانه، کشور سازنده و...

به عنوان مثال اگر گوشی شما مدل نوکیا 3230 باشد، می‌بایست پس از وارد نمودن سریال (IMEI) گوشی، مشخصات همان گوشی نوکیا 3230 خود را دریافت کنید، این موضوع بدین معنی است که گوشی شما اصل بوده و هیچ گونه مشکلی ندارد. اما اگر مشخصات داده شده مربوط به گوشی شما نباشد گوشی شما قاچاق می باشد.

به عنوان مثال اگر کد یك گوشی K750i را چك كنید و این سایت مشخصات یك گوشی W750 را به شما نشان دهد، گوشی شما غیراصل است!

 

سایت فوق به غیر از چك كردن IMEI موارد دیگری را نیز آنالیز می‌کند:

» Phone number analysis

» IMSI number analysis

» IMEI number analysis

» SIM number analysis

» ISPC number analysis

لینك چك كردن IMEI برای تشخیص اصل بودن گوشی :

https://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr

لینك چك كردن و آنالیزم كردن كدهای دیگر :

https://www.numberingplans.com/?page=analysis

چهارشنبه 21/1/1387 - 10:20

تنظیمات سرویس GPRS در گوشی های TV Mobile (گوشیهای چینی)

 

این روز ها گوشی های موبایل تلویزیون دار چینی به وفور در بازار یافت می شود و عده ی زیادی نیز این مدل گوشی ها را خریداری کرده اند. این گوشی ها با مارک های مختلفی نظیر TV Phone ، TV Mobile ، NEC و… وجود دارند. اگر شما نیز از سیم کارت های ایرانسل استفاده می کنید و دوست دارید که قابلیت GPRS (اینترنت روی تلفن همراه) را داشته باشید ، حتما متوجه عدم شناخت این قبیل گوشی ها با کد فعال سازی اتوماتیک شده اید .

در اینجا راهنمای کامل تنظیم این سرویس به صورت دستی را برای شما ذکر کرده ایم که به طور قطعی روی این قبیل گوشی ها جواب می دهد (راهنمای فعال سازی به صورت دستی در این مورد با سایر گوشی ها متفاوت است).

برای فعال سازی این سرویس مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :

» ابتدا از طریق منوی گوشی خود وارد قسمت Net service شده و سپس به بخش Internet بروید.

» اکنون گزینه WAP settings را انتخاب کرده و سپس وارد قسمت Link setting شوید.

» در ادامه باید یکی از setting ها را انتخاب کرده تا وارد تنظیمات مربوطه شوید .

» اکنون وضعیت قسمت Securty Connect Setting را در حالت Disable قرار دهید.

وارد بخش Access point شوید و عبارت mtnirancell را با حروف کوچک تایپ کنید و آن را تائید نمائید.

» در ادامه به بخش Gateway بروید و آدرس آی پی 10.131.26.138 را وارد نمائید.

» آخرین تنظیم نیز مربوط به بخش Port می شود که باید در آن عبارت 8080 ثبت شود.

نکات قابل توجه :

» در بخش های UserName و Password هیچ عبارتی را وارد نکنید.

»  فرق عمده این ترفند در بخش Port می باشد که در اکثر گوشی ها 9201 است ، اما در این قبیل گوشی ها باید عدد 8080 به عنوان Port ثبت گردد.

» آدرس صفحه پیش فرض مرورگر خود را به www.google.comتغییر دهید.

» این ترفند بر روی گوشی های مختلف TV دار چینی تست شده است و نتیجه حاصل شده است.

چهارشنبه 21/1/1387 - 10:16