تعداد مطالب : 4
تعداد نظرات : 0
زمان آخرین مطلب : 223روز قبل
شنبه 20/3/1396 - 1:52
جمعه 19/3/1396 - 16:8

وقتی ما نمی توانیم رقم درست ستارگان و کهکشانها را بدست بیاریم .وقتی ما از توصیف آسمان اول عاجزییم چطور میتونیم  کسی که آفرینش آسمانها و زمین به خاطر وجود مبارک اوست وصف کنیم.ما که به قول امیر سخن از وصف دنیا که نور سماوات و ارض آنرا متاع قلیل نامیده است ناتوانیم چطورخلق عظیم را وصف کنیم. چطور نور علی نور را توصیف کنیم.ما اگر بخواهیم کسی را با نهایت غلو بالا ببرییم اورا به آفتاب تشبیه می کنیم.به کسی که نور آفتاب جلوه کوچکی از اوست چه بگوییم. اگرزیبا را به ماه شب چهارده تشبیه کنیم بالاترین مدال  را به او تقدیم کرده اییم.به او که نور ماه فوتونی از نور اوست چه بگوییم.جز عذر تقصیر به ساحت قدسی محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه دارییم که بگوییم.ماسر پا تقصیر اگر چون حمزه بر سر ابوجهل زمانمان می کوبیدییم دیگر کدام جاهل جرات جسارت  به خود می داد.ما اگر خود را به علم و فن و دین مجهز می کردییم الان جاهلان جولان نداشتند.به خود آییم و پا جای پای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل پاکش نهیم که این بهترین جواب به غرب وحشی است.
جمعه 3/11/1393 - 15:52
9دی چون اعیاد غدیر و فطر و قربان روز زیارتی حسین بن علی علیهما سلام  است.همه آمده بودند 124 هزار پیامبر با اوصیایشان فرشتگان صف در صف ،مردم جای سوزن انداختن نگذاشتند..رسول خدا منادی توحید  ندای وحدت سرداد. جملگی شعار وحدت خواندند.لا اله الا الله وحده وحده وحده ... نفاق باز به سوراخ موش خزید .کفر وشرک پشتیبانش بر خود لرزید.سرزنش نفاق را آغاز کرد .حیف اینهمه هزینه!! .بعد جملگی زیارت وارث خواندند .به امام خامنه ای به خاطر استقامتش ،شجاعتش و زهدش تبریک گفتند و سلام دادند.دوستداران اهل بیت یک بار دیگر قدرت خود را به داخل و خارج نشان دادند. مسئولینی که  راه توجیه برای خود می گذاشتند .شجاع شدند و برائت جستند.مردم یک صدا  با حسین حسین ابراز وجود کردند.مردم نا امید کردند امید واران روزهای قبل را . نشان دادند نقد به معنی نفی نیست. نظام باید در خدمت پا برهنگان باشد .نظام باید جوابگو باشد .اما نفی هرگز .حسین باز به میدان آمده بود با رشید جوانانش و کودک شیر خوارش بیقراری می کرد.زینب این بار شاد بود خیل جمعیت به یاری حسینش آمده بودند.دیگر مطمئن بود  حسینش وجوانانش ذبح نمی شوند   جوانان  و پیران و کودکان ایران آمده بودند که زینب دلش قرص شود. دیگر نوبت به بنی هاشم نمی رسید. علی اکبر زیاد بود قاسم فراوان و علی اصغر دیگر تشنه نبود .ابوالفضل دستانش قلم نمی شود. ابوالفضلها در میدان ایران جولان می دادند. وقتی دیدند دشمن میدان را خالی کرده استدست در دست هم برای فرج فرزند رشید حسین علیه السلام  به دعا نشستند و فرج آل محمد صلی الله علیه و آله  را  از مقتدر خدای خود خواستند .
شنبه 9/10/1391 - 10:14