تعداد مطالب : 1210
تعداد نظرات : 190
زمان آخرین مطلب : 3005روز قبل
 شیخ رجبعلی خیاط : كوشش كن قلبت فقط برای خدا باشد . وقتی قلب تو برای خدا شد ، خدا آنجاست ، ارواح همه انبیاء و اولیاء آن جا هستند و همه آنچه مخلوق خداست ، نزد تو حاضر خواهد بود . كیمیای محبت ...ص 183
يکشنبه 29/10/1387 - 14:32
خشکید و کویر لوت شد دریامان
امروز بد و از آن بتر فردامان
زین تیره دل دیو سفت مشتی شمر
چون آخرت یزید شد دنیامان


پنج شنبه 26/10/1387 - 16:57
تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره از باغچه همسایه
سیب را دزدیم
باغبان از پی من تند دوید
سیب را دست تو دید
غضب آلوده به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز
سالهاست که در گوش من آرام آرام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد آزارم
و من اندیشه کنان غرق این پندارم
که چرا
خانه کوچک ما سیب نداشت


پنج شنبه 26/10/1387 - 16:55
شکسپیر:آدم خوب از یادنمیره ازدل نمیره ازذهن نمیره ولی زودتراز اونی که فکرمیکنی  از پیشت میره
پنج شنبه 12/10/1387 - 1:4
ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم. غافل ازینكه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند
دوشنبه 9/10/1387 - 13:3
هراكلیتوس،‌ فیلسوف یونانی، می گوید كه هرگز نمی توانید در یك رودخانه دو بار قدم بگذارید؛‌ زیرا رودخانه پیوسته جاری است. رودخانه نماد زندگی است
يکشنبه 8/10/1387 - 14:44
ساعتی در خود نگر تا كیستی      از كجائی وز چه جائی چیستی

در جهان بهر چه عمری زیستی      جمع هستی را بزن بر نیستی 


چهارشنبه 4/10/1387 - 12:37

در این بازار نامردی به دنبال چه می گردی؟

نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی

برو بگذر از این بازار ، از این مستی و طنازی

اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

يکشنبه 1/10/1387 - 13:9
عشق اگر وجود داشته باشد اولویت اول زندگی آدم می شود پس....نگو عاشقمی وقتی به فکر همه هستی جز من
يکشنبه 1/10/1387 - 13:7
کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش را از نگاهش می توان خواند اما اکنون اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم سکوت پر بهتر از فریاد تو خالیست دنیا را ببین... بچه بودیم از آسمان باران می آمد بزرگ شده ایم از چشمهایمان می آید!! بچه بودیم دل درد ها را به هزار ناله می گفتیم همه می فهمیدند بزرگ شده ایم درد دل را به صد زبان به كسی می گوییم ...هیچ كس نمی فهمد
يکشنبه 1/10/1387 - 13:7