تعداد مطالب : 3
تعداد نظرات : 5
زمان آخرین مطلب : 2919روز قبل

من اسیرم بی پرواز
پر بالم چه شکست .بشدم اسیر تو
ناله ها سر داد این دل خسته زار
از فراغ دل تو
دل اسیر تو که شد شده بودم ز تو هم نفست
که تو باشی قفسم زندگی ام هم نفسم
یار مدد خوار من
من که ازاد نبودم  پر بالبم توای حال ازاد شدم
برده ای تو دلم

شاعر:بی تو می میرم ای که نظر ندهی17:27:11

پنج شنبه 5/1/1389 - 18:26

عمر با بی خبری از سرمان می گذرد
دل ما با بی کسی تنها ز تو میشکند
از دل ما که گذشتی این چنین چه حاصل گشته
تو شدی بیتاب ز روی بی کسان دل
من شدم بیمار ز روی نا مردمان

 

شاعر:سبب منم که میشکنم اما اگه نظر بدید نمی شکنم.

دوشنبه 24/12/1388 - 16:11

بازم رسیده ز نو عذا ماتم کربلا            گویا اسمان به زمین همه ماتم گرفته اند
بازم ندای یا حسین میرسد به گوش          گویا زمین زمان ذکر یا حسین گرفته اند

 

شاعر:سبب منم که میشکنم اما اگه نظر بدید نمی شکنم.

دوشنبه 24/12/1388 - 16:9