تعداد مطالب : 0
تعداد نظرات : 0
زمان آخرین مطلب : 127روز قبل

با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر ،فارغ از هر دیدگاه سیاسی و اقتصادی ،مشاهده می گردد که عرصه برای شعار دادن و حرف خوب زدن فراهم می باشد،از سلبریتی ها گرفته تا دولت و حتی مردم کوچه و بازار شعار و حرف های خوب می زنند و می زنیم ولی ،وظیفه اخلاقی و انسانی خود که همانا کمک به همنوعان بی بضاعت تر و محتاج تر از خود را فراموش یا بصورت مقطعی و کم انجام می دهیم و این فرهنگ که از گذشته های دور در نهاد ما می باشد،کمرنگ تر شده ،من که نمی توانم بازار ارز و سکه را درست کنم ،من که نمی توانم مشکل اجاره بها و قیمت ضروریات زندگی را پایین بیاورم (البته ما هر کدام در این موارد مسئولیم و مسئولیت داریم که در این منوال نمی گنجد)پس حداقل تا آنجا که می شود ،او فامیل و همسایه و آشنایی که نیازمنداست را کمک کنیم و در مرحله بعد به کسانی که نمی شناسیم و در مرحله بالاتر به انسانهایی که دراین کره خاکی از بدیهی ترین امکانات زندگی محروم می باشند را کمک نماییم .

 

پنج شنبه 21/4/1397 - 11:3
x