تعداد مطالب : 4
تعداد نظرات : 65
زمان آخرین مطلب : 2022روز قبل
اینک که من از دنیا میروم بیست وپنج کشور جزء امپراتوری ایران است. و در تمام این کشور ها پول ایران رواج دارد وایرانیان در آن کشور ها دارای احترام هستند . و مردم کشور ها در ایران نیز دارای احترام هستند. جانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشور ها بکوشد . و راه نگهداری این کشور ها آن است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب وشعائر آنان را محترم بشمارد.اکنون که من از این دنیا می روم تو دوازده کرور در یک زر در خزانه سلطنتی داری و این زر یکی از ارکان قدرت تو میباشد . زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . البته به خاطر داشته باش تو باید به این ذخیره بیفزایی نه اینکه از آن بکاهی . من نمی گویم که در مواقع ضروری از آن برداشت نکن ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند ، اما در اولین فرصت آنچه برداشتی به خزانه برگردان . مادرت آتوسا برمن حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن ...  ده سال است که من مشغول ساختن انبار های غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبار ها را که از سنگ ساخته می شود وبه شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن بوجود نمی آیند و غله در این انبار ها چند سال می ماند بدون اینکه فاسد شود و توباید بعد از من به ساختن انبار های غله ادامه بدهی تا اینکه همواره آذوقه دو و یا سه سال کشور در آن انبار ها موجود باشد . و هر ساله بعد از اینکه غله جدید بدست آمد از غله موجود در انبار ها برای تامین کسری خواروبار از آن استفاده کن و غله جدید را بعد از اینکه بوجاری شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو هرگز برای آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهی داشت ولو دو یا سه سال پیاپی خشکسالی شود.  هرگز دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است . چون اگر دوستان وندیمان خود را به کار های مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی . کانالی که من میخواستم بین شط نیل و دریای سرخ بوجود بیاورم هنوز به اتمام نرسیده و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد تو باید آن کانال را به اتمام برسانی و عوارض عبور کشتی ها از آن کانال نباید آنقدر سنگین باشد که ناخدایان کشتی ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند .اکنون من سپاهی به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ، نظم و امنیت برقرار کند ، ولی فرصت نکردم سپاهی به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانی . با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند .
توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هردوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ گو را از خود دور نما . هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط نکن ، و برای اینکه عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون مالیات وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلی کم کرده است و اگر این قانون را حفظ کنی عمال حکومت با مردم زیاد تماس نخواهند داشت .
افسران وسربازان ارتش را راضی نگه دار و با آنها بدرفتاری نکن . اگر با آنها بد رفتاری کنی آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند . اما در میدان جنگ تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافی آنها اینطور خواهد بود که دست روی دست می گذارند و تسلیم می شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند.  امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده وبگذار اتباع تو بتوانند بخوانند وبنویسند تا اینکه فهم وعقل آنها بیشتر شود وهر چه فهم وعقل آنها بیشتر شود ، تو با اطمینان بیشتری میتوانی سلطنت کنی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش . اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هرکس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید.  بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم . بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کرده ام بر من به پیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار . اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزمانی که میتوانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، که من پدر تو پادشاهی مقتدربودم و بر بیست وپنج کشور سلطنت میکردم ،مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد  . زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست وپنج کشور باشد خواه یک خارکن و هیچ کس در ان جهان باقی نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت را ببینی ، غرور وخود خواهی برتو غلبه خواهد کرد ، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا ینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند .زنهار زنهار ، هرگز هم مدعی وهم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بیطرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد . و رای صادر نماید . زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد . هرگز از آباد کردن دست برندار . زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود . در آباد کردن ، حفر قنات و احداث جاده وشهر سازی را در درجه اول قرار بده . عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولی عفو باید فقط موقعی بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای .بیش از این چیزی نمیگویم این اظهارات را با حضور کسانی که غیر از تو در اینجا حاضر هستند ، کردم . تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس میکنم مرگم نزدیک شده است.
چهارشنبه 1/8/1387 - 17:19
این روزها حافظه های فلش تقریبأ در دست تمامی افرادی که به نوعی با IT سر و کار دارند یافت میشود. حافظه های USB در حجم ها و اندازه های مختلف زیبا هر فردی را وسوسه میکند. به علت همین گسترش ، گاهی مشکلاتی برای کاربران پیش میاید. فرض کنید مجبورید همزمان چندین فلش دیسک را به سیستم خود وصل کنید ، طبعأ چندین درایو اضافه خواهید داشت و تشخیص هر درایو مشکل خواهد بود. یا حتی فلش شما با فلش دوستتان به علت شباهت ظاهری اشتباه شود! در این زمان بهترین راه حل قرار دادن یک نام اختصاصی برای فلش دیسک شماست. به این ترتیب که با هر بار وصل کردن دستگاه به سیستم ، نام درایو به نامی که شما تعیین کرده اید تغییر میابد. در این ترفند به معرفی روش اینکار میپردازیم.بدین منظور:ابتدا فلش دیسک خود را به پورت USB وصل کنید.     
پس از ظاهر شدن آن در My Computer وارد Driver مربوط به آن شوید.
در فضای خالی از صفحه راست کلیک کرده و از New ، گزینه Text Document را انتخاب کنید . حال فایل را با Notepad باز نمایید.                      
سپس در خط اول عبارت زیر:
[autorun]
و در خط دوم:       
label=Kamyabonline
را وارد کنید.        
دقت کنید به جای Kamyabonline نامی که دوست دارید به عنوان درایو شما تعلق گیرد را انتخاب کنید.         
حالا فایل را با نام autorun.inf ذخیره کنید.    
کار تمام است ، اکنون کافی است یکبار فلش را از USB جدا کرده و مجدد به آن وصل کنید.
از این پس فلش دیسک شما یک نام اختصاصی دارد.  

 

سه شنبه 23/7/1387 - 11:7

نامم انسان فرزند دو نیکو سرشت من موجودی هستم بر گرفته از تمام صفات من خشم را از برادرم قابیل آموختم من محبت و عشق را از برادرم هابیل درس گرفتم من زیبایی و خوش رویی را از مادرم حوا به ارث بردم و همین طور صبر و استقامت را از پدرم آدم فرا آزمودم من فهمیدم که می توانم ، گاهی اوقات ساده باشم و به راحتی فریب بخورم من دیدم تاوان بعضی گناهان  خیلی زیاد است تا آنجا که تاوان یک گناه کوچک می تواند تبعید به زمین باشد من فهمیدم گاهی اوقات من خود و دیگران را می توانم آتش بزنم و خاکستر کنم چون صفتی به نام حسادت دارم که این صفت گاهی منجر به گناهی می شود چون خاک کردن برادر.

من مسلمانم کسی که به بزرگی خدا شهادت داد ، کسی که به پیامبرش لقب امین دادند ،و مردمانی مسیحی مولایش را ایلیا خواندند ، من بازمانده ی راه کربلایم من عمویی دلاور چون ابوالفضل دارم من برادری شهید چون علی اکبر دارم ولی با همه ی اینها من منتظرم که شاید ظهور خورشید عدالت را ببینم شاید روزی چشمان ناتوانم چشمه ی شفابخش را بیابد شاید گل نرگس شکوفه ی به بار نشسته اس را نشانم دهد.

می خواهم ان بار ملیتم را برایت بازگو کنم من در سیاره ای به دنیا آمدم به نام زمین و مفتخرم که از نسل آریاییان هستم مغرورم که آرشی دارم که دنیا رنگ پهلوانیش را ندیده ابر مرد افسانه ای و شجاعی را می شناسم به نام رستم ، و عاشق زیبا چهره ای را دیده ام به نام فرهاد ،شیر مردی را دیدم به نام خمینی ومردمانی دیدم کوچک که در دلهایشان آرزوهای بزرگ داشتند من مفتخر و مغرورم که بگویم من ایرانی ام ، اهل مرزو بومی که آزادی را با قطره قطره خون پاکشان درک کردند و با برکت خونشان پارچه ی سپید قلبمان راسرخ کردند و سرسبزی بهشت را برایمان به ارمغان آوردند و نام خدای را در دل هایمان هک کردند پرچم سه رنگ ما نشانی از خون ، سپیدی قلبی عاشق و سرسبزی بهشت است و این من هستم قطره ای کوچک از دریای دلاوریها و رشادت ها .

 

 

                              تکه مقاله ای  از نویسنده شهر خودمون برازجون

                                                                        

دوشنبه 22/7/1387 - 20:2
سوره ی قدر با ترجمه ی فارسی و انگلیسی سورة القَدرِ (۰)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 
إِنَّا انزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ (
۱) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ (۲) لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَ لْفِ شَهْرٍ (۳) تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلاَمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (۵)
به نام خداوند بخشنده مهربان
1. ما آن را (قرآن) در شب قدر نازل كردیم
2. و تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟
3. شب قدر بهتر از ماه است
4. فرشتگان و «روح» در آن شب به اذن پروردگارشان برای «تقدیر» هر كاری نازل می‌شوند
5. شبی است سرشار از سلامت «و بركت و رحمت» تا طلوع سپیده دم
In the name of Allah the merciful and the compassionate
1
YUSUFALI: We have indeed revealed this (Message) in the Night of Power:
2
YUSUFALI: And what will explain to thee what the night of power is?
3
YUSUFALI: The Night of Power is better than a thousand months.
4
YUSUFALI: Therein come down the angels and the Spirit by Allah"s permission, on every errand:
5
YUSUFALI: Peace!...This until the rise of morn!
  سورة البَیِّنةِ (۰)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 
لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ (
۱) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُوا صُحُفاً مُّطَهَّرَةً (۲) فِیهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌ (۳) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلاّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ (٤) وَمَا أُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذلِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ (۵) إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِیَّةِ (۶) إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیِّةِ (۷) جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْری مِن تَحْتِهَا الآنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ (۸) به نام خداوند بخشنده ی مهربان
1. كافران اهل كتاب و مشركان «می‌گفتند:» دست از آیین خود بر نمی‌دارند تا دلیل روشنی برای آن‌های بیاید
2. پیامبری از سوی خدا «بیاید» كه صحیفه‌های پاكی را «بر آن‌ها» بخواند
3. و در آن نوشته‌های صحیح و پر ارزشی باشد
4. اهل كتاب «نیز در دین خدا» اختلاف نكردند مگر بعد از آن‌كه دلیل روشن برای آنان آمد
5. و به آن‌ها دستوری داده نشده بود جز اینكه خدا را بپرسند در حالی كه دین خود را برای او خالص كنند و از شرك به توحید بازگردند، نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند؛ و این است آیین مستقیم و پایدار
6. كافران از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند، جاودانه در آن می‌مانند؛ آن‌ها بدترین مخلوقاتند
7. اما كسانی كه ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات «خدا»یند
In the name of Allah the merciful and the compassionate
1
YUSUFALI: Those who reject (Truth), among the
People of the Book and among the Polytheists, were not going to depart (from their ways) until there should come to them Clear Evidence,-
2
YUSUFALI: An messenger from Allah, rehearsing scriptures kept pure and holy:
3
YUSUFALI: Wherein are laws (or decrees) right and straight.
4
YUSUFALI: Nor did the People of the Book make schisms, until after there came to them Clear Evidence.
5
YUSUFALI: And they have been commanded no more than this: To worship Allah, offering Him sincere devotion, being true (in faith); to establish regular prayer; and to practise regular charity; and that is the Religion Right and Straight.
6
YUSUFALI: Those who reject (Truth), among the People of the Book and among the Polytheists, will be in Hell-Fire, to dwell therein (for aye). They are the worst of creatures.
7
YUSUFALI: Those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures.
    
يکشنبه 21/7/1387 - 11:12